Safe Lab: Lab Safety, Productivity, and Excellence at Your Fingertips

Na tomto webináři se seznámíme se základními prvky laboratorní bezpečnosti a prozkoumáme klíčové priority dnešních laboratoří.

From APIs to Impurities and Excipients – Ion Chromatography for Pharmaceutical Analysis

Na společném webináři vás Dr. Raman, a Niranjan Kothandaraman, produktový manažer pro iontovou chromatografii ve společnosti Metrohm India, seznámí s aplikovanou iontovou chromatografií.

Pushing the Frontiers of Mass Spectrometry

Tento webinář prozkoumá technologii na které ja založen hmotnostní spektrometru Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ a jeho použití v biomedicínském výzkumu.

Výzkumné projekty v laboratořích ALS

Připojte se 7.3.2024 v 10 hodin k webináři na téma "Výzkumné projekty v ALS," který bude zaměřen na výzkum, vývoj a inovace v oblasti aplikované analytické chemie našeho Projektového oddělení.

A Guide to Building Your LC Method Development Kit Plus Tips on Storage & Care

Zjistěte, jak vybrat různé stacionární fáze při vývoji LC metod.

Save Time With Fast UV-Vis Thermal Melts

Probereme, jak lze pomocí spektrometru Cary 3500 UV-VIS rychle a přesně provádět diferenční termální fluorimetrická měření.

Getting to know your MALS hardware, including ‘proper care & feeding’ of the system, practical guides for optimizing data quality, and how to know when your DAWN hardware needs special attention*

Seznámení se s hardwarem MALS, včetně "správné péče a krmení" systému, praktických návodů pro optimalizaci kvality dat a jak poznat, kdy hardware DAWN potřebuje zvláštní pozornost.

Systematic Method Development with MaxPeak Premier Columns: A Simple and Easy Protocol for Fast LC Method Generation

Tento webinář se zaměřuje na vývoj metod pro LC systémy pomocí systematického screeningového protokolu ve spojení s vysoce spolehlivými kolonami MaxPeak Premier.

Protein analysis using native SEC-MS: Where to start, what to test, and lessons learned

Tento webinář ukazuje tipy pro nastavení nSEC-MS na BioAccord LC-MS, generovaná data, zkušenosti z případových studií, optimalizaci metod a možnosti, které je třeba zvážit.

Let it flow - Leveraging MALS with Size Exclusion Chromatography SEC / Gel Permeation Chromatography GPC. Considerations for successful SEC-MALS / GPC-MALS operation. How to process ASTRA data on and after day 1

Využití MALS se SEC / GPC chromatografií. Úvahy o úspěšném provozu SEC-MALS / GPC-MALS. Jak zpracovávat data ASTRA v 1. den a po něm.