LCMS webináře se zaměřením na Akademie/Principy

LCMS webináře se zaměřením na Akademie/Principy

Solutions and best practices for 2D-LC

Získejte přehled o 2D-LC instrumentaci pro multi-heart cutting a comprehensive 2D-LC.

Key concepts of 2D-LC

Naučte se více si o čtyřech režimech 2D-LC: heart-cutting, multiple heart-cutting, selective and full comprehensive a zjistěte, jak spolu koncepčně souvisí.

Understanding Your UV-Vis Measurements

Projdeme si, co se děje, když provedeme měření UV-VIS, prodiskutujeme, jak mohou parametry měření zlepšit náš sběr dat, a podíváme se na aplikace, jako je koncentrace a kinetika.

Mobile Phase to Detector - Complete Workflow

Na tomto semináři pokryjeme kompletní pracovní postup LC, počínaje mobilní fází až po detekci.

What You Need to Know: Micro and Nano Low Flow LC Essentials

V tomto webináři probereme základy mikro a nano LC a představíme selektivní přístup ke strategiím trapů a kolon pro zvýšení výkonu metody.

Uncertainty of Linear Calibration Curve & Detection Limit (Part 1)

Tento webinář je navržen tak, aby zodpověděl všechny otázky a další související s tématy lineární regrese kalibrace přístroje a detekčních limitů včetně IDL, MDL a LOQ.

Tips to Help Maximize Resolution

V tomto webináři probereme některé důležité úvahy, které pomohou maximalizovat rozlišení při vývoji metody HPLC.

Essentials of Good HPLC Method Development

V tomto příspěvku se podíváme na základní náležitosti potřebné k efektivnímu vývoji HPLC metody.

An Introduction to Polymer Analysis - A Lesson in GPC Fundamentals

Úvod do Size-Exclusion Chromatography. Pochopte, jak tato technika napomáhá analýze polymerů. Stanovení molekulové hmotnosti, distribuce a polydisperzity.

Advances in Sample Preparation Technique for the Extraction of Polar Analytes from Various Sample Matrices

3 Témata: Seznamte se s problémy při extrakci polárních analytů & Jak optimalizovat metody přípravy vzorků pro polární analyty & Prozkoumejte aplikace pro přípravu vzorků z různých matric.
 

Mohlo by Vás zajímat

Odběry vzorků ve farmacii – produktová řada SteriWare Ultra

Průvodce pro výběr HPLC kolony

Konference CEEPC/IPM/CMSC 2022 (Program)

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.