LCMS webináře se zaměřením na Akademie/Principy | LabRulez LCMS


What to Consider Before Starting Your HPLC Analysis

Důležitost používání vhodných materiálů pro dosažení nejlepších výsledků.

HPLC Method Development: From Beginner to Expert, Part 1

Basic chromatographic principles to advanced method development topics.

HPLC Method Development: From Beginner to Expert, Part 2

Základní chromatografické principy až po pokročilá témata vývoje metod.

Understanding Reverse Phase Selectivity for Different Compound Classes

Zjistěte, jak dosáhnout dobrého rozlišení pomocí selektivity.

Solid phase microextraction – How does it work for my samples?

Seznamte se s fungováním a nejnovějším vývojem automatizované SPME pro těkavé organické sloučeniny a těkavé organické sloučeniny.

Understanding UV-Vis Instrumental Parameters

Tato prezentace poskytne náhled na korekci základní linie, šířku spektrálního pásma, datový interval a mnoho dalších nastavení.

Peak Shape and Why It Matters: How to Get Good Peak Shape

Probereme faktory ovlivňující tvar píku, jako je kolona, vzorek, mobilní fáze a další, a nabídneme řešení pro zlepšení tvaru píku.

Empower Tips: Ask Me Anything About Calculating Signal to Noise Ratio

Výpočet poměru signálu k šumu je kritickým parametrem při vývoji metody, validaci metody a rutinním sledování výkonnosti chromatografické metody.

Selecting your Separation: Are my Compounds Better for GC or LC

Zhodnotíme strukturní vlastnosti analytů, díky kterým je sloučenina přístupnější buď kapalinové chromatografii, nebo plynové chromatografii.

Waters Informatics series #5: Archive vs Backup (Po2)

Jaký je rozdíl mezi Archivem a Backupem a proč potřebujete obojí?