LCMS webináře se zaměřením na SPE | LabRulez LCMS


Use of EQuan Orbitrap HRAM LC-MS to Fulfill the Requirements of the EU Water Framework Directive’s Chemical Investigation Programme Phase 3 (CIP3)

Společně se podíváme na kvantifikaci a validaci stopových koncetrací cílových látek s využitím on-line extrakce na pevné fázi ve spojení s hmotnostním spektrometrem Q Exactive Focus Hybrid Quadrupole-Orbitrap.

"Ask The Expert" Webinar: Automated online µSPE clean-up to improve efficiency, robustness and productivity in LC- and GC-MS/MS analysis of pesticide residues

V tomto webináři se zaměříme na miniaturizovaný online přístup k čištění vzorků, který přináší účinnější čištění QuEChERS extraktů a řeší tak analytické problémy, kterým čelí laboratoře analyzující pesticidy.
  • Před
  • 1
  • Další