LCMS webináře se zaměřením na Iontová Mobilita | LabRulez LCMS


Tackling the Peptide Isomer Impurity Challenge with High-Resolution Ion Mobility Mass Spectrometry

Řešení problému nečistot peptidových izomerů pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a pohyblivostí iontů.

Solving challenges in the determination of pyrrolizidine alkaloids via LC-MS/MS and LC-IM-HRMS

Jak naše nejnovější řešení splňují požadavky průmyslu, jako je vysoká propustnost, zvýšené požadavky na citlivost, vyšší přesnost a shoda s předpisy.

Towards more Comprehensive Characterization of PFAS Exposure using Ion Mobility and High-Resolution Mass Spectrometry

Na cestě ke komplexnější charakterizaci expozice PFAS pomocí iontové mobility a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.

The Hidden Pathophysiology of Lipids and Proteins in Alzheimer’s Revealed with Ion Mobility MS and Quantitative QQQ Biomarker Assays

Skrytá patofyziologie lipidů a proteinů u Alzheimerovy choroby odhalená pomocí iontově mobilní MS a kvantitativních testů biomarkerů QQQ.

Development of RapidFire Native Mass Spectrometry and Collision Induced Unfolding Methodologies for High Throughput Screening of Protein and Oligonucleotide Biotherapeutics.

Vývoj metodik nativní hmotnostní spektrometrie RapidFire a srážkou indukovaného rozkládání pro vysoce výkonný screening.

Innovative Data Analysis Strategies for Advancing Ion Mobility MS Workflows featuring Skyline, HRdm High Resolution Demultiplexing, and MetaboAnalyst

Inovativní strategie analýzy dat pro zdokonalení pracovních postupů MS s iontovou mobilitou zahrnující Skyline, HRdm High Resolution Demultiplexing a MetaboAnalyst.

LipidOz: an Open-source Tool for Automated Elucidation of Lipid Double Bond Positions from Ozone-Induced Dissociation-IMS-MS Data

LipidOz: Open-source nástroj pro automatizované určování poloh dvojných vazeb lipidů z dat ozonem indukované disociace-IMS-MS.

Maximizing Information Content in Data-Independent Acquisition Using midia-PASEF

V tomto webináři zjistíte, jak umožňuje midia-PASEF přesné stanovení prekurzoru m/z, automatizované zpracování pomocí MIDIAID pipeline a podporuje analýzy DIA bez knihoven.

Mass Spec Technology Forum

Naši odborní řečníci se podělí o své znalosti a zkušenosti a také budou diskutovat o nejnovějších pokrocích v oboru.

Spatial proteomics in three-dimensional intact specimens

Dozvíte se o novém experimentálním přístupu, který kombinuje čištění celé tkáně, dia-PASEF® a TIMS MS k analýze prostorového proteomu komplexních tkáňových struktur.