LCMS webináře se zaměřením na CE | LabRulez LCMS


Tackling Analytical Bottlenecks in Next-Generation Drug Development

Jak posoudit čistotu vzorků mAb a virových vektorů pomocí strategie založené na kapilární elektroforéze.

Chill out with the Agilent Oligo Pro II system

Seznamte se s možnostmi systému Agilent Oligo Pro II a s tím, jak využívá automatizovanou paralelní kapilární elektroforézu pro analýzu čistoty oligonukleotidů.

Empower Your Protein and Gene Therapy Development With Multi-Capillary Electrophoresis

Biofarmaceutický průmysl používá kapilární elektroforézu po mnoho let ke zlepšení kvality biofarmaceutik.

High-Throughput Charge Variant Analysis of Therapeutic Proteins

Ukážeme, že tento úkol lze zvládnout pomocí analýzy kapilární izoelektrické fokusace (cIEF) a kapilární zónové elektroforézy (CZE), které využívá systém BioPhase 8800 od společnosti SCIEX.

The Latest Workflows for Gene Therapy and Vaccine Analysis

Během tohoto webináře pochopíte, jak se kapilární elektroforéza (CE) a LC-MS používají k zajištění kvality vakcín a produktů buněčné a genové terapie.

Multiplatform Untargeted Metabolomics (LC/MS, GC/MS, CE/MS) vs Semitargeted LC/MS for Lipids and Polar Compounds

Výhody a omezení těchto analytických platforem budou diskutovány na několika příkladech z naší laboratoře.

Oligos Virtual Event

Inovace v analýze oligonukleotidů. Produktivita laboratoře je prioritou každé Biopharma laboratoře.

2022 SCIEX Biopharma Meeting Day 2 - Gene therapy, vaccines and oligonucleotides

Tato on-line událost byla navržena pro naše zákazníky a sdružuje opinion leadry, špičkové vědce a průmyslové inovátory, aby sdíleli svůj výzkum v oblasti biofarmaceutiky.

2022 SCIEX Biopharma Meeting Day 1 - Therapeutic proteins and peptides

Tato on-line událost byla navržena pro naše zákazníky a sdružuje opinion leadry, špičkové vědce a průmyslové inovátory, aby sdíleli svůj výzkum v oblasti biofarmaceutiky.

Adopting technologies to streamline biotherapeutics characterization

V této prezentaci jsou ukázána dvě technologická vylepšení, která umožní jak rychlost, tak komplexní charakterizaci biologických látek.