LCMS webináře se zaměřením na LC/MS | LabRulez LCMS


Oligonucleotide Screening By Automated High-Throughput Mass Spec: Maximizing Speed and Confidence

Kompletní, automatizovaný, vysoce výkonný pracovní postup pro charakterizaci, zpracování dat a vytváření zpráv pro oligonukleotidy.

Advancements & Optimization of Analytical Technology for Oligonucleotide Analysis - Webinar 1

Hlavní pokroky, optimalizace a inovace analytické technologie, které posunou vaši analýzu oligonukleotidů na další úroveň.

Tackling the Peptide Isomer Impurity Challenge with High-Resolution Ion Mobility Mass Spectrometry

Řešení problému nečistot peptidových izomerů pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a pohyblivostí iontů.

Advances in Drug Discovery & Development 2023 (Day 1)

Nejnovější pokroky v oblasti objevování a vývoje malých molekul léčiv, biofarmacie a biotechnologie.

Advancements & Optimization of Analytical Technology for Oligonucleotide Analysis - Webinar 2

Hlavní pokroky, optimalizace a inovace analytické technologie, které posunou vaši analýzu oligonukleotidů na další úroveň.

Robust Multi-Level LC-MS Workflows for Biosimilar Comparability Assessment

Využití hmotnostního spektrometru Xevo G3 QTof v případové studii charakterizace biosimilárních mAb na úrovni intaktních látek, podjednotek a peptidů.

Single cell proteomics

Jak zkoumat proteomickou krajinu v jednotlivých buňkách, což otevírá cestu k novým objevům a inovativním terapeutickým přístupům.

Advances in Drug Discovery & Development 2023 (Day 2)

Nejnovější pokroky v oblasti objevování a vývoje malých molekul léčiv, biofarmacie a biotechnologie.

Ask Me Anything: PFAS

Ponořte se do fascinujícího světa PFAS.

Towards more Comprehensive Characterization of PFAS Exposure using Ion Mobility and High-Resolution Mass Spectrometry

Na cestě ke komplexnější charakterizaci expozice PFAS pomocí iontové mobility a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.