LCMS webináře se zaměřením na LC/Orbitrap

LCMS webináře se zaměřením na LC/Orbitrap

Toward A Next-Generation Multi-Attribute Method (MAM): An Evaluation of the Orbitrap Exploris MX Mass Detector

Zde jsou uvedeny výsledky hodnocení a posouzení vhodnosti hmotnostního detektoru Orbitrap Exploris MX jako nástroje MAM nové generace.

Strategies for the identification of unknown extractables and leachables by LC-HRMS

Prostřednictvím příkladů předvedeme praktické kroky pro strukturní objasnění neznámých netěkavých a polotěkavých organických sloučenin na základě jejich LC-MS spekter.

Automating Native Mass Spectrometry Through the Use of Online Buffer Exchange

Tento webinář se zaměří na vývoj online výměny pufrů (OBE) pro nMS aplikace a popíše, jak je experiment implementován a jak jej lze rozšířit spojením s afinitní separací.

Native MS for intact protein analysis

Spatially resolved native MS analysis of protein complexes using nano-DESI & Native MS enables elucidation & Connecting Proteoform Diversity to Receptor Function using Native Top-down Proteomics.

A multi-platform metabolomics approach for exposure science using mass spectrometry

Prozkoumáme užitečnost multi-platform metabolomického přístupu pro analýzu nového in vitro gastrointestinálního modelu k posouzení účinků všudypřítomných chemikálií na mikrobiom.

Robust, Reproducible, and Quantitative Analysis of Thousands of Proteomes by Micro-flow LC-MS/MS

Tento webinář nabízí účastníkům hluboké pochopení výhod a použití microLC ve spojení s MS s vysokým rozlišením a přesnosnou hmotou (HRAM) ve výzkumu proteomiky.

Metabolomics approaches for systems biology

Pochopení fungování biologických systémů vyžaduje více než analýzu přítomných proteinů. Cenné poznatky lze získat také z metabolomické nebo lipidomické studie.

RAFA 2021: Taking advantage of the latest developments in GC- and LC- High Resolution Accurate Mass MS for both quantitative and non-target analysis in Food Safety

Zjistěte, jak lze pouřít HRAM MS k odhalení podvodů s potravinami a jak lze získané data použít jak pro kvantifikaci cílových sloučenin, tak pro detekci neočekávaných analytů.

Innovation Summit - Advancing Analytical Science - Day 2

Jste nový nebo stávající vědec nebo chromatografista v průmyslu a na akademické půdě? Dnes probereme témata, jako jsou pokroky v analýze velkých molekul nebo pokročilá detekce v chromatografii.

Beyond the boundaries of LC-MS proteomics with next- generation all-in-one nano-, capillary- and micro-flow LC

Nano-, kapilární a mikro-průtokový LC s vysoce výkonnými nízko-průtokovými kolonami a HRAM Orbitrap MS nebo citlivým TSQ MS umožňuje vědcům rozšířit biologické znalosti a posunout vědu vpřed.
 

Mohlo by Vás zajímat

Odběry vzorků ve farmacii – produktová řada SteriWare Ultra

Průvodce pro výběr HPLC kolony

Konference CEEPC/IPM/CMSC 2022 (Program)

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.