LCMS webináře se zaměřením na Chemikálie a standardy | LabRulez LCMS


Strategies to reduce/replace traditional solvent consumption in organic synthesis labs

Naši odborníci budou diskutovat o strategiích, jak snížit spotřebu nebo zcela nahradit tradiční a často toxická organická rozpouštědla.

Tips and tricks for Karl Fischer water determination using the oven method

Po zhlédnutí tohoto webináře budete vědět, jak provádět přesné titrace metodou Karl Fischer.

Prostě Hydranal

Produktová řada Hydranal od společnosti Honeywell je určena pro volumetrické a coulometrické stanovení obsahu vody ve vzorcích metodou Karl Fischer již od roku 1935.

Tips and Tricks for Handling Reference Standards

Vysvětlíme podmínky uvedené v certifikátu, probereme, kdy budete možná muset použít hodnoty nejistoty, a prozkoumáme také, jak bezpečně uložit a správně připravit vaše referenční standardy.

Unlocking the Mystery of Pesticides CRM Stability for Food Analysis and Guide to Reference Material use in Trace Level Analysis

V tomto webináři představíme správné postupy pro manipulaci a skladování CRM pro zajištění stability CRM a také jak efektivně používat referenční materiály pro komplexní analýzy stopových koncentrací.

MilliporeSigma - Reference Materials in Pharma QC

Tento webinář Vám poskytne přehled klíčových parametrů referenčních materiálů. Výroba a charakterizace referenčního materiálu. Podrobnosti pro osvědčení o analýze (CoA). Kvalita referenčního materiálu.

Building a Rock-Solid Analytical Foundation with Certified Reference Materials (CRMs)

V tomto webináři se podíváme na definice a certifikace, které mohou mít vliv na výběr a použití referenčních standardů a také na techniky a dokumentaci potřebnou k přípravě referenčních standardů.

Problematika čistoty laboratorních chemikálií

Mezinárodní normy, Klíčové nečistoty výzkumné/analytické práci (pro HPLC, GC, MS detekce, AAS, ICP, UV-VIS), Vliv obalu na kvalitu chemikálií
  • Před
  • 1
  • Další