LCMS webináře se zaměřením na MALDI | LabRulez LCMS


Accelerated Imaging Clarity

V naší DEMO laboratoři Vám ukážeme jednoduchost přepínání mezi režimy MALDI a DESI XS, které jsou oba dostupné na přístroji MRT.

Spatially Encoded Pathways for Immune Tolerance in Human Health and Disease

Dr. Angelo představí svůj výzkum zaměřený na pochopení vyvíjející se časoprostorové sítě za tím, jak se vyvíjí imunitní tolerance u rakoviny, těhotenství a TBC.

Effective Analysis of Polymers Using IR, Raman Spectroscopy, and MALDI-TOF Mass Spectrometry

Budou uvedeny příklady demonstrující účinnost IR a Ramanovy spektroskopie a ukážeme několik analytických MS technik a jejich aplikace pro analýzu polymerů.

Expanding the Horizons of 4D-Metabolomics and 4D-Lipidomics

Výhody TIMS pro metabolomiku a lipidomiku. SpatialOMx pro hloubkovou 4D-lipidomiku, shrnutí aplikací: 4D-metabolomika a 4D-lipidomika.

MALDI-Imaging For All: A Researcher’s Guide

Připojte se k nám a zjistěte, jak se dnes můžete stát expertem na MS zobrazování pomocí Shimadzu MALDI-TOF.

MALDI Mass Spectrometry Imaging for the Masses: An Introduction to MALDI MSI

Jako úvod do MSI sdílíme optimalizaci relevantních parametrů a matric a také výsledky příslušných zobrazovacích experimentů.

Maximize Biopharma Data Generation With Highly Multiplexed Mass Spectrometry Imaging

Pochopte možnosti hmotnoatní spektrometrie pro cílené zobrazování proteinů. Podívejte se na příklady MALDI zobrazování ve farmaceutickém/biotechnologickém průmyslu.

Expanding to the spatial dimension in metabolomics with MALDI Imaging Mass Spectrometry

Živá prezentace z DEMO laboratoře Bruker v Billerica, abyste viděli snadné použití platformy timsTOF flex.

Imaging Lipids in a Brain Injury model with AP-MALDI on Agilent Tandem Quadrupole Mass Spectrometers

V této studii ukážeme AP-MALDI zobrazování s vysoce citlivým tandemovým kvadrupólem (TQ) a selektivní detekci a zobrazení endogenních myších mozkových lipidů.

Innovations In Mass Spectrometry

Připojte se k nám na našem velkém webináři, kde se dozvíte o nejnovějším a inovativním vývoji ve světě hmotnostní spektrometrie a o tom, jak pomáhá posunout vědu kupředu.