LCMS webináře se zaměřením na MALDI

LCMS webináře se zaměřením na MALDI

Maximize Biopharma Data Generation With Highly Multiplexed Mass Spectrometry Imaging

Pochopte možnosti hmotnoatní spektrometrie pro cílené zobrazování proteinů. Podívejte se na příklady MALDI zobrazování ve farmaceutickém/biotechnologickém průmyslu.

Expanding to the spatial dimension in metabolomics with MALDI Imaging Mass Spectrometry

Živá prezentace z DEMO laboratoře Bruker v Billerica, abyste viděli snadné použití platformy timsTOF flex.

Imaging Lipids in a Brain Injury model with AP-MALDI on Agilent Tandem Quadrupole Mass Spectrometers

V této studii ukážeme AP-MALDI zobrazování s vysoce citlivým tandemovým kvadrupólem (TQ) a selektivní detekci a zobrazení endogenních myších mozkových lipidů.

Innovations In Mass Spectrometry

Připojte se k nám na našem velkém webináři, kde se dozvíte o nejnovějším a inovativním vývoji ve světě hmotnostní spektrometrie a o tom, jak pomáhá posunout vědu kupředu.

Exploiting the timsTOF and MALDI-2 Platforms to Assess Pharmacodynamics and Pharmacokinetics in Preclinical Models

Představujeme Vám pracovní postup timsTOF a MALDI-2 pro hodnocení terapeutické aktivity.

Discovering Reprogrammed Molecular Pathways in Cancer Metastasis With MALDI Imaging

Podíváme se na náš nedávný pokrok v objevu N-glykanů a fosfolipidů, které významně přispívají k aberantním rakovinným metabolickým drahám v primárních nádorech a metastázách.

MALDI Mass Spectrometry of Synthetic Polymers

Naučte se, jak využít MALDI-MS pro přesnou strukturní analýzu, diferenciaci izomerů a identifikaci prostorového rozložení analytů nebo zobrazování defektů na polymerních površích.

An integrated untargeted protein-based workflow for rapid detection of PDO feta cheese adulteration

V této výzkumné práci je představen integrovaný necílený pracovní postup založený na proteinech, který řeší problémy s autenticitou sýru feta s CHO0P (chráněným označením původu).

Expanding the Biologics Toolkit With Next-Generation MALDI Top-Down Sequencing

Tento webinář předvede jedinečné schopnosti MALDI-TDS nové generace pro hloubkovou analýzu různých farmaceutických proteinů, např. monoklonálních protilátek a vazebných domén virových proteinových receptorů.

RAFA 2021: Use timsTOF Ion Mobility technology to improve results in Food analysis

Budeme povídat o využití VIP-HESI a TIMS pro zvýšení důvěry v identifikaci a pracovních postupech pro nastavení a kontrolu analýzy pravosti potravin.
 

Mohlo by Vás zajímat

Získejte rychleji rozlišení, která chcete (Benefity 2D-LC)

Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Představujeme akční slevy (pouze do konce března) a novinky ve spotřebním materiálu

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.