LCMS webináře se zaměřením na LC/MS/MS | LabRulez LCMS


Tackling the Peptide Isomer Impurity Challenge with High-Resolution Ion Mobility Mass Spectrometry

Řešení problému nečistot peptidových izomerů pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a pohyblivostí iontů.

Advancements & Optimization of Analytical Technology for Oligonucleotide Analysis - Webinar 2

Hlavní pokroky, optimalizace a inovace analytické technologie, které posunou vaši analýzu oligonukleotidů na další úroveň.

Solving challenges in the determination of pyrrolizidine alkaloids via LC-MS/MS and LC-IM-HRMS

Jak naše nejnovější řešení splňují požadavky průmyslu, jako je vysoká propustnost, zvýšené požadavky na citlivost, vyšší přesnost a shoda s předpisy.

Robust Multi-Level LC-MS Workflows for Biosimilar Comparability Assessment

Využití hmotnostního spektrometru Xevo G3 QTof v případové studii charakterizace biosimilárních mAb na úrovni intaktních látek, podjednotek a peptidů.

Ask Me Anything: PFAS

Ponořte se do fascinujícího světa PFAS.

Towards more Comprehensive Characterization of PFAS Exposure using Ion Mobility and High-Resolution Mass Spectrometry

Na cestě ke komplexnější charakterizaci expozice PFAS pomocí iontové mobility a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.

Accelerated Imaging Clarity

V naší DEMO laboratoři Vám ukážeme jednoduchost přepínání mezi režimy MALDI a DESI XS, které jsou oba dostupné na přístroji MRT.

MS-Sequencing of intact large Oligonucleotides:  towards 100mers and beyond- Webinar 3

Rutinní metoda pro sekvenování velkých oligonukleotidů, která daleko přesahuje dříve uvažované limity délek 20 až 30 nt.

Get the Perfect Answer for Synthetic Peptides & Oligonucleotides

Nové terapie, jako jsou syntetické peptidy a oligonukleotidy, přitahují pozornost díky svým schopnostem zlepšovat jejich vlastnosti.

The Hidden Pathophysiology of Lipids and Proteins in Alzheimer’s Revealed with Ion Mobility MS and Quantitative QQQ Biomarker Assays

Skrytá patofyziologie lipidů a proteinů u Alzheimerovy choroby odhalená pomocí iontově mobilní MS a kvantitativních testů biomarkerů QQQ.