LCMS webináře se zaměřením na LC/MS/MS

LCMS webináře se zaměřením na LC/MS/MS

Multiplatform Untargeted Metabolomics (LC/MS, GC/MS, CE/MS) vs Semitargeted LC/MS for Lipids and Polar Compounds

Výhody a omezení těchto analytických platforem budou diskutovány na několika příkladech z naší laboratoře.

Contaminants in food - Mycotoxins and microplastics

Tento webinář bude diskutovat o tom, jak s jistotou testovat převládající fytoxiny a mykotoxiny nebo o různých možnostech GC-MS od jednotkového rozlišení po vysoké rozlišení v kombinaci s pyrolýzou.

Oligo to Go: Navigating your LC/MS Options for Oligonucleotide Characterization

Tato prezentace se zaměří na řadu LCMS možností pro charakterizaci vzorků oligo a na strategie analýzy dat stojící za tímto úsilím.

Critical Insights in the Detection of PFAS in Our Environment: How the PerkinElmer QSight LC/MS/MS System Can Offer a Robust and Reliable Solution

Prezentace prozkoumá některá výkonná řešení pro optimalizaci vašeho laboratorního workflow analýzy PFAS.

Determination of Per and Polyfluoroalkyl Substances in Soils Using Carbon S SPE by LC/MS/MS

Tato studie prozkoumá poextrakční čištění matrice 59 PFAS z hlinitého písku, rašeliny ostřice a ornice pomocí Bond Elut Carbon S 250 mg, 6 ml kolonek s následnou analýzou LC/MS/MS.

Ultra-High Sensitivity for Targeted Proteomic using Evosep-MRM at Single Cell Level

Robustnost a propustnost metod Whisper na Evosep One v kombinaci s citlivostí trojitého kvadrupólu Agilent 6495C podporuje cílenou analýzu proteomů na úrovni jedné buňky.

Implementation of 2 - Dimensional Chromatography for Characterization of Non - Ionic Surfactants with Accurate Mass Time of Flight Spectrometry

V prvním rozměru dochází k oddělení podle stupně ethoxylace, zatímco ve druhém rozměru k oddělení na základě délky hydrofobního řetězce.

Targeted Proteomic Analysis of Cell Death Pathway Activation in Cancer Cell Lines

Použili jsme systém Agilent 6495C LC-MS/MS a sadu MRM Proteomics PeptiQuant Plus k provedení cílené analýzy 270 proteinů v leukemických buňkách po léčbě enzym-lék L-asparaginázou.

How to Guarantee the Safety of Recycled Polyolefins for Food Contact

Prezentace ukáže podrobnosti o použité analytické metodice, několik případových studií a dostupné knihovny obsahující více než 10 000 látek zjištěných po celém světě z obalových materiálů pomocí IMS dat.

Say “I Do” to New ID Tools: A Novel Untargeted Approach to Unveil the Metabolome

Zde je diskutován komplexní pracovní postup necílené analýzy pro metabolomiku.
 

Mohlo by Vás zajímat

Odběry vzorků ve farmacii – produktová řada SteriWare Ultra

Průvodce pro výběr HPLC kolony

Konference CEEPC/IPM/CMSC 2022 (Program)

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.