LCMS webináře se zaměřením na 2D-LC | LabRulez LCMS


Implementation of 2 - Dimensional Chromatography for Characterization of Non - Ionic Surfactants with Accurate Mass Time of Flight Spectrometry

V prvním rozměru dochází k oddělení podle stupně ethoxylace, zatímco ve druhém rozměru k oddělení na základě délky hydrofobního řetězce.

Introduction to Multidimensional Polymer-LC

Prezentace představí koncept 2-rozměrné (2D) chromatografie, instrumentální uspořádání i typické aplikace.

Solutions and best practices for 2D-LC

Získejte přehled o 2D-LC instrumentaci pro multi-heart cutting a comprehensive 2D-LC.

Key concepts of 2D-LC

Naučte se více si o čtyřech režimech 2D-LC: heart-cutting, multiple heart-cutting, selective and full comprehensive a zjistěte, jak spolu koncepčně souvisí.

Taking your Polymer Analysis to the Level – A Walkthrough Advanced Polymer Separation

Techniky pro řešení náročnějších složitých vzorků. Pochopte potenciál pokročilé separace polymerů. Pokročilé detekční techniky, GPEC, RPLC, 2D LC.

2D or not 2D? That is the question! Boost your performance with 2D-LC separation

Vysvětlíme několik konceptů různých typů 2D-LC tak, aby bylo možné komplexně porozumět této dobře zavedené technologii.

A masterclass in mass spectrometry – from the latest innovations to future applications

Připojte se k Agilent a užijte si odborně vytvořený obsah zaměřený na hmotnostní spektroskopii, který vám může pomoci navždy změnit vaši laboratoř.

Overcome Oligonucleotide Analysis Challenges with 2D-LC/MS

Tento webinář bude diskutovat o společných výzvách spojených s analýzou a čištěním oligonukleotidu a o tom, jak je překonat pomocí 2D-LC/MS a optimalizace metod.

Bio Compatible 2D-LC with OpenLab CDS

Tato prezentace ukáže 2D-LC software pro OpenLab CDS, který podporuje všechny klíčové pracovní postupy 2D-LC; kvalitativní a kvantitativní měření, detekce UV a MSD, heart-cutting a mnoho dalšího.

Brilliant Lipidomics Solutions: Sample Preparation, Discovery and Targeted Approaches

3 Témata: Separace lipidů UHPLC, SFC & 2-D LC/SFC - HRMS, Cílená metoda pro profilování plazmatických lipidů, Metoda přípravy vzorků na pevné fázi pro lipidomickou analýzu vzorků plazmy.