Best Practice: How to Convert from Manual to Automatic Titrations

Udělejte další krok k vyšší přesnosti a lepší reprodukovatelnosti výsledků titrace.

Advancements & Optimization of Analytical Technology for Oligonucleotide Analysis - Webinar 2

Hlavní pokroky, optimalizace a inovace analytické technologie, které posunou vaši analýzu oligonukleotidů na další úroveň.

Solving challenges in the determination of pyrrolizidine alkaloids via LC-MS/MS and LC-IM-HRMS

Jak naše nejnovější řešení splňují požadavky průmyslu, jako je vysoká propustnost, zvýšené požadavky na citlivost, vyšší přesnost a shoda s předpisy.

Proteome Discoverer software workshops (Specialized TMT data processing)

Cílem seminářů je seznámit začátečníky s osvědčenými postupy a umožnit zkušeným uživatelům komunikovat s odborníky na software a zjistit, jak ze svých dat vytěžit maximum.

Increase the Likelihood of MS Identification with the Wiley Registry / NIST Library

Nejnovější vydání knihovny Wiley Registry® / NIST Mass Spectral Library 2023, která kombinuje sílu dvou důvěryhodných knihoven MS spekter.

Robust Multi-Level LC-MS Workflows for Biosimilar Comparability Assessment

Využití hmotnostního spektrometru Xevo G3 QTof v případové studii charakterizace biosimilárních mAb na úrovni intaktních látek, podjednotek a peptidů.

Single cell proteomics

Jak zkoumat proteomickou krajinu v jednotlivých buňkách, což otevírá cestu k novým objevům a inovativním terapeutickým přístupům.

Advances in Drug Discovery & Development 2023 (Day 2)

Nejnovější pokroky v oblasti objevování a vývoje malých molekul léčiv, biofarmacie a biotechnologie.

Ask Me Anything: PFAS

Ponořte se do fascinujícího světa PFAS.

Towards more Comprehensive Characterization of PFAS Exposure using Ion Mobility and High-Resolution Mass Spectrometry

Na cestě ke komplexnější charakterizaci expozice PFAS pomocí iontové mobility a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením.