LCMS webináře se zaměřením na Voltametrie | LabRulez LCMS


Green voltammetry – a new generation of sensors for mercury-free analysis of heavy metals

Jak můžete provádět "zelenou voltametrii" v laboratoři i v terénu pro rychlé stanovení a speciaci těžkých kovů od arsenu po zinek.

Voltammetry goes green – mercury-free analysis of heavy metals

Jakub Tymoczko vysvětluje, jak provádět „zelenou voltametrii“ v laboratoři i v terénu pro rychlé stanovení a speciaci těžkých kovů od arsenu po zinek.
  • Před
  • 1
  • Další