1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


ECOM UV-Vis detektor ECD2600
Tento detektor má plynule měnitelnou vlnovou délku v rozsahu 190-600 nm a úroveň šumu je ± 3·10⁻⁶ AU.

ECOM UV-Vis detektor ECD2600 CE
Tento UV-Vis detektor s vlnovou délkou v rozsahu 190-600 je vybaven snímací jednotkou umožňující použití v kapilární elektroforéze (CE).

ECOM UV-Vis detektor ECD2600 EX
Tento UV-Vis detektor s vlnovou délkou v rozsahu 190-600 má kyvetu detektoru mimo přístroj a připojuje se pomocí světlovodů s konektory SMA.

ECOM UV-Vis detektor ECD2800
Tento detektor má plynule měnitelnou vlnovou délku v rozsahu 190-800 nm a úroveň šumu je ± 3·10⁻⁶ AU.

ECOM UV-Vis detektor ECD2800 CE
Tento UV-Vis detektor s vlnovou délkou v rozsahu 190-800 je vybaven snímací jednotkou umožňující použití v kapilární elektroforéze (CE).

ECOM UV-Vis detektor ECD2800 EX
Tento UV-Vis detektor s vlnovou délkou v rozsahu 190-800 má kyvetu detektoru mimo přístroj a připojuje se pomocí světlovodů s konektory SMA.

ECOM PDA detektor ECDA2800
Je analytický detektor s diodovým polem (DAD), který umožňuje měření absorbance na osmi vlnových délkách současně v jedné kyvetě nebo měření celého spektra (sken).

ARC Solvere Univerzální HPLC detektor
Selektivní detekce uhlíku pro HPLC.

Metrohm Detektory pro Iontovou chromatografii (IC)
Vynikající flexibilita: Systémy Metrohm IC lze použít s jakoukoliv detekční metodou.
  • Před
  • 1
  • Další