1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


ECOM Analytické HPLC čerpadlo ECP2010, ECP2010H
Toto čerpadlo pracuje jako izokratické a ve spojení s Gradientní box s degasserem (bez degasseru) ECB2004B, ECP2004BP (ECB2007, ECP2007PC) jako gradientní.

ECOM Analytické jednopístové HPLC čerpadlo ECP2011, ECP2011P
Jednopístové čerpadlo s průtokem 0.02 - 10.00 ml/min a limitem tlaku 40 MPa je vhodné pro promývání kolon a proces regenerace kolon v kapalinové chromatografii. Je navržen s průměrem pístu 1/8”.

Watrex DeltaChrom™ P102 HPLC čerpadlo
DeltaChrom™ P102 je cenově dostupné dvoupístové HPLC čerpadlo používané nejen v chromatografii, ale i v náročných aplikacích vyžadujících přesné a bezpulzní čerpání kapalin (např. GPC systémy s viskozimetrickým detektorem, průtokové reaktory na fluidických čipech, produkce stabilních a reprodukovatelných proudů kapalin přes trysky a další).

ECOM Preparativní čerpadlo IOTA 50, 100, 300
Je série čerpadel s průtoky 50, 100 a 300 ml/min s dvěma písty o průměru 3/8” zapojenými paralelně. Čerpadla jsou předurčena pro použití v preparativních nebo flash chromatografických aplikacích. Ale lze je také použít k jiným účelům jako např.: dávkování do reaktorů, natlakování rozpouštědla při extrakcích vzorků apod.

ECOM Preparativní čerpadlo THETA 50, 100, 300
Je série čerpadel s průtoky 50, 100 a 300 ml/min s dvěma písty o průměru 3/8” zapojenými paralelně. Čerpadla jsou předurčena pro použití v preparativních nebo flash chromatografických aplikacích. Ale lze je také použít k jiným účelům jako např.: dávkování do reaktorů, natlakování rozpouštědla při extrakcích vzorků apod.

CTC PAL RTC autosampler
Autosampler PAL RTC je univerzální a lze jej použít jak pro dávkování do GC tak i HPLC systémů (či FIA-MS, bez separace), aparaturu lze osadit temperovanými boxy s výsuvnými policemi pro vialky či mikrotitrační destičky, lze implementovat systém vysokotlakých dávkovacích a přepínacích ventilů pro širokou škálu aplikací v kapalinové chromatografii a hmotnostní spektrometrii.

ECOM HPLC Autosampler L-3320, L-3320H
je automatický autosampler pro 96 vialek (volitelně: panel s 96 otvory nebo panel s 384 otvory), který zajišťuje vynikající přesnost a linearitu vstřikování vzorku. Inovovaná konstrukce jehly významně snižuje kontaminaci zbytků vzorku. Režim snímání μl dosahuje nulové ztráty vzorku.

Metrohm automatizace pro IC
Bez ohledu na počet vzorků a jakoukoliv přípravnou úpravu poskytujeme automatizovaná řešení pro iontovou chromatografii, která splní vaše požadavky.

ECOM Tepelné výměníky pro kolonové termostaty
Tepelné výměníky určené pro kolonové termostaty řady ECO2000. Různé velikosti pro různé maximální nominální průtoky.

ECOM Termostat kolon ECO2080, ECO2099
Kolonový termostat ECO2080 je vybavený peltierovými články s možností topení i chlazení a ECO2099 má pouze topné články, takže umožňuje pouze topení.