LCMS novinky typu aplikace | LabRulez LCMS


Článek | Aplikace

Kvantifikace 1,2-diolů pomocí jodometrické redoxní titrace

Automatické titrační stanovení s využitím oxidačního štěpení používaného jako předtitrační úprava vzorku pro analýzu manitolu, glycerinu a dalších látek.

Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 2/2023 (LC, prepLC)

V aktuálním čísle našeho časopisu naleznete novinky z oblasti izolace a purifikace pomocí preparativní HPLC a inovativní GC/LC analýzy MOSH/MOAH.

Článek | Aplikace

Tvrdost vody fotometrickou titrací podle ASTM D8192

Titrační stanovení celkové tvrdosti vápníku a hořčíku pomocí Metrohm Optrode.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.

Článek | Aplikace

Přehled HPLC a LC/MS aplikací Agilent Technologies 01-05/2023

Přinášíme Vám přehled 54 HPLC a LC/MS aplikací a dokumentů publikovaných Agilent Technologies od ledna do května 2023.

Článek | Aplikace

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 1/2023 (LC, LC/MS, TOC)

V aktuálním čísle našeho časopisu naleznete HPLC, LC-MS/MS, LC/MS, nebo TOC články z oblasti potravin, kosmetiky, klinické nebo farmaceutické analytické chemie.

Článek | Webináře

Kdo ví, co Váš hmotnostní spektrometr dokáže... (série edukativních webinářů)

Přinášíme Vám sérii 9 edukativních webinářů a 34 dokumentů o možnostech, základech a tipech pro práci s Vašimi hmotnostními spektrometry a chromatografy.

Článek | Aplikace

Purifikace oligonukleotidů pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie s reverzní fází

Získejte přehledný návod pro purifikaci syntetických oligonukleotidů a následnou analýzu pomocí semipreparativní kapalinové chromatografie na reverzní fázi (RP-LC).

Článek | Aplikace

Plně automatizovaná analýza ze suché krevní skvrny pro rychlou kvantifikaci tramadolu a jeho metabolitů v různých matricích

Seznamte se s integrovaným pracovním postupem a výhodami systému Thermo Scientific Transcend DSX-1, který kombinuje autosampler pro suché skvrny a systém UHPLC pro plnou automatizaci analýzy suchých skvrn.