LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LabRulez
Vše ze světa analytické chemie na jednom místě. Propojujeme lidi při řešení jejich problémů. U nás naleznete všechny potřebné informace snadno, rychle a přehledně. Přestaňte hledat a začněte nacházet.
Tagy
Článek
Kariéra
Logo of LinkedIn

Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

Ne, 26.5.2024
| Originální článek z: LabRulez/Kariéra
Jste student, absolvent nebo zkušený laboratorní technik, vědec či chemický nadšenec? Hledáte novou výzvu v oblasti analytické chemie? Podívejte se na pracovní nabídky na LabRulez KARIÉRA!
- **Foto:** LabRulez: Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!
 • Foto: LabRulez: Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

👉 Sekce KARIÉRA 👈 a jediné kliknutí Vás dělí od portálů LabRulez s obsahem pracovních nabídek různých laboratoří, především z analytické chemie v ČR. Jste student, absolvent nebo zkušený laborant, technik, vědec nebo chemický nadšenec? Pracovních nabídek je dost, stačí si jen vybrat.

Pokud hledáte práci, nebo spolehlivého zaměstnance, bude Vás sekce Kariéra zajímat. Místo s největší koncentrací pracovních pozic v oblasti laboratoří a analytické chemie.

👉Pracovní příležitosti na území ČR a SK?

👉Zajímá Vás práce v zahraničí?

Posuňte svou kariéru v analytické chemii s LabRulez v sekci KARIÉRA!

Hledáte-li konkrétní pracovní pozici, využijte pokročilé filtrace dle místa výkonu práce nebo oborového zaměření, vyselektujte relevantní nabídky, které Vás zajímají.

Hledáte-li zaměstnance, umístění inzerátu v sekci Kariéra Vám zaručí jeho lepší viditelnost pro hledání v Google/Seznam a také bude lehce dohledatelný pro vysoce kvalifikované návštěvníky portálů LabRulez.

V období leden-květen 2024 byly pracovní inzeráty v cílené komunitě chemiků na portálech LabRulez zobrazeny více než 18 000 krát.

Přehled TOP pracovních pozic

1. Vedoucí laboratoře instrumentální chemie v potravinovém oddělení
2. Technical Sales Consultant
 • Česká republika
 • Danaher - Phenomenex
 • Obchodní zástupce, Kapalinová chromatografie, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí, Plynová chromatografie, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí
3. Obchodní a aplikační specialista
4. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KVALITY (GC-MS, FTIR, NIRS)
 • Pletený Újezd (Kladno)
 • Aerosol – service a.s.
 • Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Analytický chemik, Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Kontrola kvality (QC)
5. OBCHODNÍK/PRODUKTOVÝ SPECIALISTA (HPLC)
 • Chrášťany u Prahy
 • ECOM spol. s r.o.
 • Obchodní zástupce, Kapalinová chromatografie
6. Key Account Manager
7. TECHNICKÝ NÁKUPČÍ / PRODUKTOVÝ SPECIALISTA
 • celá ČR
 • MERCI, s.r.o.
 • Produktový specialista
8. Výzkumný/á pracovník/ce pro zavádění vodíkových technologií
9. Field Service Engineer For LC/GC/MS
 • Bratislava, Slovensko
 • Regular Full Time
 • Pragolab s.r.o.
 • Plynová chromatografie, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Kapalinová chromatografie, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí, Servisní technik
SERVISNÍ TECHNIK/ČKA se zaměřením na servisní činnost v oblasti HPLC
11. SERVISNÍ TECHNIK CHROMATOGRAFICKÝCH A LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ
 • Praha
 • Chromservis s.r.o.
 • Plynová chromatografie, Kapalinová chromatografie, Servisní technik

Výběr z pozic analytický chemik

1. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KVALITY (GC-MS, FTIR, NIRS)
 • Pletený Újezd (Kladno)
 • Aerosol – service a.s.
 • Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Analytický chemik, Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Kontrola kvality (QC)
2. ANALYTICAL OPERATIONS OFFICER
 • Blansko
 • Synthon s.r.o.
 • Administrativa, Analytický chemik
3. Odborný pracovník/ce v laboratorních metodách
 • Praha
 • Státní zdravotní ústav
 • Analytický chemik
4. Specialista kontroly kvality pro chemickou výrobu
 • Opava
 • TEVA
 • Kapalinová chromatografie, Analytický chemik, Kontrola kvality (QC)
5. Laboratory analyst - Farmacie
 • Praha
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Analytický chemik, Mikroskopie, Kapalinová chromatografie
6. Laborant analytik
 • Hořátev
 • Biomedica, spol. s r.o.
 • Laborant, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie
7. Laborant výroby speciálních plynů
 • Praha
 • Linde Gas a.s.
 • Laborant, Analytický chemik
8. QC Analytik Senior pro fyzikálně-chemickou laboratoř
 • Praha
 • Zentiva
 • Analytický chemik, Kontrola kvality (QC)
9. Analytik radiofarmak
 • Praha
 • ÚJV Řež, a. s. (Ústav jaderného výzkumu)
 • Plynová chromatografie, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie, Kontrola kvality (QC)
10. Chemik/čka / Analytik/čka (ICP-OES, AAS, XRF)
 • Jihlava
 • ASEKOL a.s.
 • Analytický chemik, AAS, ICP/OES, ICP/MS, X-Ray

Analytický chemik se zabývá analýzou chemických látek, jejich složením a vlastnostmi. Práce analytického chemika zahrnuje široké spektrum činností, které lze rozdělit do několika hlavních oblastí:

 • 1. Provádění analýz (Kvalitativní analýza: Určuje, jaké látky jsou ve vzorku přítomny. Kvantitativní analýza: Měří množství jednotlivých složek ve vzorku.)
 • 2. Příprava vzorků (Úprava vzorků pro analýzu, což může zahrnovat jejich rozpuštění, ředění, extrakci nebo jiné formy přípravy, aby byly vhodné pro použití ve specifických analytických metodách.)
 • 3. Použití analytických technik (Chromatografie: Například plynová chromatografie (GC) nebo kapalinová chromatografie (HPLC). Spektroskopie: Například UV-Vis spektroskopie, infračervená (IR) spektroskopie, nukleární magnetická rezonance (NMR), hmotnostní spektrometrie (MS). Elektrochemické metody: Například potenciometrie, voltametrie.)
 • 4. Vyhodnocování dat (Zpracování a interpretace získaných dat, vytváření grafů, kalibračních křivek a reportů.)
 • 5. Vývoj a validace metod (Vývoj nových analytických metod a jejich validace, aby byly spolehlivé, přesné a reprodukovatelné.)
 • 6. Kontrola kvality (Provádění testů pro zajištění kvality produktů, což zahrnuje testování surovin, meziproduktů i finálních výrobků.)
 • 7. Dodržování předpisů a standardů (Práce v souladu s regulačními normami a standardy, například ISO, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice).)
 • 8. Spolupráce s jinými odděleními (Spolupráce s výrobními odděleními, výzkumem a vývojem, kontrolou kvality a dalšími týmy v rámci firmy nebo organizace.)
 • 9. Zajišťování bezpečnosti (Dodržování bezpečnostních předpisů při práci s chemikáliemi a laboratorním vybavením.)
 • 10. Vzdělávání a školení (Udržování aktuálních znalostí v oblasti analytické chemie a případné školení nových zaměstnanců nebo kolegů.) Práce analytického chemika je klíčová v mnoha průmyslových odvětvích, včetně farmaceutického průmyslu, potravinářství, životního prostředí, petrochemie a dalších oblastí, kde je důležitá přesná analýza chemických látek.

Nabídky práce produktový specialista

1. TECHNICKÝ NÁKUPČÍ / PRODUKTOVÝ SPECIALISTA
 • celá ČR
 • MERCI, s.r.o.
 • Produktový specialista
2. OBCHODNÍ ZÁSTUPCE / PRODUKTOVÝ SPECIALISTA GC, GCMS, UV-Vis, FTIR, TOC
 • Čechy
 • SHIMADZU Handels GmbH
 • Produktový specialista, Plynová chromatografie, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Obchodní zástupce, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR

Produktový specialista v analytické chemii má za úkol spojovat technické znalosti z oblasti analytické chemie s obchodními a marketingovými dovednostmi. Jeho role může být velmi různorodá a zahrnuje širokou škálu činností. Níže jsou uvedeny hlavní oblasti, ve kterých produktový specialista působí

 • 1. Technická podpora (Konzultace a poradenství: Poskytování technické podpory zákazníkům, odpovídání na dotazy a řešení problémů souvisejících s produkty. Demonstrace produktů: Provádění ukázek a prezentací, jak používat konkrétní analytické nástroje a techniky.)
 • 2. Vývoj produktů (Spolupráce s R&D: Práce s výzkumným a vývojovým oddělením na vývoji nových produktů a zlepšování stávajících. Testování produktů: Provádění testů a zajišťování, že produkty splňují potřebné specifikace a standardy.)
 • 3. Školení a vzdělávání (Interní školení: Školení prodejních týmů a dalších interních zaměstnanců o vlastnostech a použití produktů. Externí školení: Poskytování školení a seminářů pro zákazníky a partnery.)
 • 4. Marketing a propagace (Příprava marketingových materiálů: Vytváření technických brožur, manuálů, webových obsahů a dalších marketingových materiálů. Účast na konferencích a veletrzích: Reprezentace společnosti na odborných akcích, kde mohou prezentovat nové produkty a technologie.)
 • 5. Obchodní činnosti(Podpora prodeje: Spolupráce s obchodním týmem na identifikaci a získávání nových zákazníků, poskytování technické podpory při prodejních jednáních. Analýza trhu: Sledování trendů na trhu, identifikace potřeb zákazníků a konkurenčních aktivit.)
 • 6. Spolupráce s partnery a dodavateli (Koordinace s dodavateli: Zajišťování dostupnosti potřebných materiálů a nástrojů, spolupráce na zajištění kvality produktů. Partnerské vztahy: Budování a udržování vztahů s klíčovými partnery, kteří mohou být distributory nebo spolupracujícími laboratořemi.)
 • 7. Zajišťování kvality a compliance (Dodržování předpisů: Zajišťování, že produkty a jejich použití jsou v souladu s regulačními předpisy a normami. Kontrola kvality: Účast na procesech kontroly kvality produktů, zajišťování jejich spolehlivosti a účinnosti.)
 • 8. Zpětná vazba a neustálé zlepšování (Shromažďování zpětné vazby: Poskytování zpětné vazby od zákazníků vývojovým týmům pro další zlepšování produktů. Iniciativy na zlepšení: Navrhování a implementace zlepšení na základě technických a obchodních potřeb.) Produktový specialista v analytické chemii tedy hraje klíčovou roli v propojení technických a obchodních aspektů v oblasti analytických nástrojů a technologií, čímž přispívá k úspěchu produktů na trhu a k spokojenosti zákazníků.

Nabídky práce v oblasti kontroly kvality (QC)

1. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KVALITY (GC-MS, FTIR, NIRS)
 • Pletený Újezd (Kladno)
 • Aerosol – service a.s.
 • Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Analytický chemik, Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Kontrola kvality (QC)
2. Specialista kontroly kvality pro chemickou výrobu
 • Opava
 • TEVA
 • Kapalinová chromatografie, Analytický chemik, Kontrola kvality (QC)
3. Laborant/ka QC
 • Olomouc
 • Alven Laboratories, s.r.o.
 • Laborant, Kontrola kvality (QC)
4. Specialista systémů řízení
 • Pardubice - Semtín
 • Synthesia
 • Kontrola kvality (QC)
5. TECHNICKÝ VEDOUCÍ akreditované laboratoře
 • Pardubice - Semtín
 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.
 • Technolog / Inženýr, Kontrola kvality (QC)
6. Provozní laborant/ka pro závod Poděbradka
 • Poděbrady
 • Mattoni 1873 a.s.
 • Laborant, Kontrola kvality (QC)
7. QC Analytik Senior pro fyzikálně-chemickou laboratoř
 • Praha
 • Zentiva
 • Analytický chemik, Kontrola kvality (QC)
8. Analytik radiofarmak
 • Praha
 • ÚJV Řež, a. s. (Ústav jaderného výzkumu)
 • Plynová chromatografie, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie, Kontrola kvality (QC)
9. Specialista farmaceutické laboratoře (QC)
 • Neratovice
 • Cayman Pharma s.r.o.
 • Plynová chromatografie, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Kontrola kvality (QC)
10. ANALYTIK QC – senior s AJ
 • Břeclav
 • Fosfa a.s.
 • Analytický chemik, Kontrola kvality (QC)

Kontrola kvality (Quality Control, QC) v analytické chemii zahrnuje řadu aktivit zaměřených na zajištění, že produkty a procesy splňují stanovené požadavky a normy. Tyto aktivity zahrnují různé typy testování, monitorování a ověřování, aby byla zajištěna přesnost, spolehlivost a konzistence analytických výsledků. Zde je přehled hlavních činností, které kontrola kvality v analytické chemii provádí:

 • 1. Testování vzorků (Analytické testování: Provádění pravidelných testů surovin, meziproduktů a finálních produktů pomocí různých analytických technik (chromatografie, spektroskopie, elektrochemické metody atd.). Referenční vzorky: Použití standardních referenčních materiálů pro kalibraci přístrojů a ověření přesnosti měření.)
 • 2. Validace a kalibrace přístrojů (Kalibrace: Pravidelná kalibrace analytických přístrojů, aby byly zajištěny správné výsledky měření. Validace metod: Ověření analytických metod, aby byly přesné, specifické, citlivé a reprodukovatelné.)
 • 3. Monitorování procesů (Kontrola procesů: Monitorování výrobních a analytických procesů, aby byla zajištěna jejich stabilita a konzistence. In-process kontrola: Průběžná kontrola během výrobních procesů, aby byly odhaleny a opraveny případné odchylky.)
 • 4. Dokumentace a záznamy (Protokolování: Vedení podrobných záznamů o provedených testech, výsledcích a kalibracích. Reportování: Příprava zpráv a protokolů pro interní a externí účely, včetně zpráv o shodě s normami.)
 • 5. Dodržování předpisů (Regulační compliance: Zajištění, že všechny procesy a produkty jsou v souladu s příslušnými regulačními požadavky a standardy (např. ISO, GMP, GLP). Audity: Připrava a účast na interních a externích auditech kvality.)
 • 6. Analýza a interpretace dat (Hodnocení výsledků: Analýza dat z testů a měření, vyhodnocení shody s předepsanými specifikacemi. Statistické metody: Použití statistických metod pro hodnocení procesů a výsledků, identifikace trendů a potenciálních problémů.)
 • 7. Nápravná a preventivní opatření (CAPA) (Identifikace problémů: Detekce a analýza příčin odchylek nebo nesrovnalostí. Implementace opatření: Návrh a implementace nápravných a preventivních opatření pro zajištění trvalého zlepšování kvality.)
 • 8. Školení a vzdělávání (Trénink zaměstnanců: Školení laboratorního personálu a dalších zaměstnanců o správných postupech, používání přístrojů a dodržování standardů kvality.Aktualizace znalostí: Zajištění, že zaměstnanci jsou informováni o nových technologiích, metodách a regulačních požadavcích.)
 • 9. Spolupráce s ostatními odděleními (Koordinace: Spolupráce s výrobním, vývojovým, obchodním a dalšími odděleními pro zajištění komplexní kontroly kvality. Komunikace: Efektivní komunikace s ostatními týmy ohledně výsledků testů, problémů a řešení.)
 • 10. Zlepšování procesů (Optimalizace: Neustálé zlepšování analytických metod a procesů na základě získaných dat a zpětné vazby. Inovace: Implementace nových technologií a postupů pro zlepšení efektivity a kvality.) Kontrola kvality v analytické chemii je tedy komplexní proces zahrnující mnoho činností, které zajišťují, že všechny produkty a procesy splňují požadované normy a specifikace. Tím se zajišťuje spolehlivost a přesnost analytických výsledků, což je klíčové pro úspěch v mnoha průmyslových odvětvích.

Výběr z pozic administrativa ve společnostech s chemickým zaměřením

1. Konzultant/ka klientského servisu
 • Praha
 • ALS Czech Republic, s.r.o.
 • Administrativa
2. Specialista chemických subdodávek v oddělení logistiky - SUBCONTRACTING SPECIALIST
 • Praha
 • ALS Czech Republic, s.r.o.
 • Administrativa
3. ANALYTICAL OPERATIONS OFFICER
 • Blansko
 • Synthon s.r.o.
 • Administrativa, Analytický chemik
4. Administrativní pracovník/ce se specializací na veřejné zakázky
 • Brno
 • Centrum dopravního výzkumu (CDV)
 • Administrativa
5. Specialist(k)a na nákup a logistiku
 • Brno
 • NenoVision
 • Administrativa
6. Analytical Service Manager
 • Bratislava
 • Eurofins
 • Obchodní zástupce, Administrativa

Přehled dalších vybraných pracovních pozic

1. Laboratory analyst - Farmacie
 • Praha
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Analytický chemik, Mikroskopie, Kapalinová chromatografie
2. CHEMICKÝ INŽENÝR – ANALYTIK LC/MSMS, GC/MS
 • Klatovy
 • LABTECH s.r.o.
 • Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí
3. VZORKAŘ - LABORATORNÍ PRACOVNÍK pro odběr vzorků
 • Brno
 • LABTECH s.r.o.
 • Laborant, Vzorkař
4. Laborant/ka
 • České Budějovice
 • MADETA, a. s.
 • Laborant
5. Laboratórny pracovník (GC)
 • Bratislava
 • Eurofins
 • Laborant, Plynová chromatografie
6. SERVISNÍ INŽENÝR
 • Telnice
 • LABTECH s.r.o.
 • Servisní technik
7. Analytický chemik – SPECIALISTA PURIFIKACÍ PEPTIDŮ
 • Praha
 • APIGENEX s.r.o.
 • Analytický chemik, Kapalinová chromatografie, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí
8. VZORKAŘ - Brigáda pro studenty
 • Velké Meziříčí
 • ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
 • Chemik, Vzorkař
9. ANALYTIK PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE
 • Brno
 • QUINTA-ANALYTICA s.r.o.
 • Plynová chromatografie, Analytický chemik
10. SENIOR DEVELOPMENT ANALYST - FARMACIE
 • Praha
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Analytický chemik, Kapalinová chromatografie
11. SERVISNÍ TECHNIK CHROMATOGRAFICKÝCH A LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ
 • Praha
 • Chromservis s.r.o.
 • Plynová chromatografie, Kapalinová chromatografie, Servisní technik
12. OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (Obchodní specialista) pro prodej laboratorních služeb
 • Kutná Hora
 • LABTECH s.r.o.
 • Obchodní zástupce
LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.