LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Akademie
Video
Logo of LinkedIn

Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent - Bio Inert a Bio kompatibilní systémy

St, 29.3.2023
| Originální článek z: HPST
V sérii příspěvků Vám přiblížíme osvědčené postupy a doporučení, jak pracovat s HPLC systémy Agilent Technologies. Dnešní část se bude věnovat inertním, tzv. BIO Inert, HPLC systémům.
Video placeholder
 • Foto: HPST: Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent
 • Video: HPST: Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent

V prvním díle série o postupech a doporučeních k práci s HPLC systémy Agilent Technologies jsme se blíže podívali na základní pravidla, práci s rozpouštědly, přípravou a úpravou vzorků před analýzou nebo jak HPLC systém propláchnout. Zdůraznili jsme pak denní a týdenní úkoly a co provést při zapnutí a vypnutí Vašeho kapalinového chromatografu.

Druhý díl byl tématicky zaměřen na odplyňovače a čerpadla, kde jsme věnovali prostor používaným rozpouštědlům a zaměřili se pak především na oplach těsnění HPLC čerpadel.

Jaké zásady dodžovat při používání autosamplerů a proč používat u HPLC čerpadel nebo autosamplerů in-line filtry se dozvíte v třetím díle.

Používání nejnovějšího spotřebního materiálu pro spojení Vašich HPLC kolon vám ušetří čas, ochrání samotné kolony a minimalizuji netěsnosti. Jaké jsou ty správné postupy pro kolony nebo HPLC detektory se dozvíte ve čtvrtém díle.

Agilent 1260 Infinity II Prime Bio LC System

HPLC 1260 Infinity II Prime Bio LC je všestranný systém pro biologické separace a nabízí vynikající funkčnost pro bioanalytickou HPLC a základní kvartérní bio UHPLC při tlacích až 800 bar a průtoku až 5 ml/min.

HPST: Agilent 1260 Infinity II Bio-inert a 1260 Infinity II Prime Bio LC

Agilent 1260 Infinity II Bio-Inert LC System

Bioinertní a Biokompatibilní HPLC systém pro analýzu biomolekul a náročné bio aplikace. 100% Bio-inertní materiály v dráze toku vzorku neobsahují žádné kovy.

Doporučení pro biologicky kompatibilní a biologicky inertní systémy

BIO instrumentace - Materiály v dráze toku vzorku neobsahují žádné železo, pouze velmi ušlechtilé materiály.

 • Zkontrolujte, zda jsou všechny části použitého spotřebního materiálu (šroubení, kapiláry, vřazené filtry, kolony atd.) biologicky inertní / biologicky kompatibilní.

  • Je potřebné myslet na to, že některé kolony používané pro biotechnologické aplikace mají tělo z nerezové oceli a mohou tak do průtokové cesty vzorku vnést ionty železa a jiných kovů. To může vést k adsorpci citlivých analytů jako jsou fosforylované nukleotidy. V takovém případě použijte kolony z materiálu PEEK.
 • Aby se zabránilo ucpání systému způsobenému krystaly solí, systém po používání vysokých koncentrací solí důkladně propláchněte vodou.

 • Pokud tlak klesne pod 20 barů, nezlze u čerpadel řady 1290 během analýz zaručit spolehlivý provoz. Pro dosažení optimálních výsledků by měl být tlak nepřetržitě alespoň 50 bar. Proto při použití kolon, které vytvářejí nízký protitlak (<50 bar, například kolony SEC se systémy 1290 LC), instalujte mezi čerpadlo a autosampler restrikční kapiláru a dosáhněte tlaku alespoň 50 bar.

 • Pokud je instalován modul pro vícenásobný oplach, provádějte denní propláchnutí multisampleru vodou (viz „autosamplery a inline filtry“.

VAROVÁNÍ Systémy Agilent Bio-Inert a Bio LC by neměly být vystavovány postupům pasivace nebo podobným.

Mohlo by dojít k nevratnému poškození vnitřních povrchů systému.

- Neprovádějte pasivaci nebo podobné úpravy u biologicky inertních / biologicky kompatibilních systémů.

Postup propláchnutí

 • Tento postup by se měl použít, pokud se používají mobilní fáze obsahující sůl. Musí se provádět pravidelně, alespoň jednou týdně, nebo před dlouhou dobou pohotovostního režimu nebo vypnutí zařízení, aby se odstranily nánosy soli z dráhy průtoku a z povrchů, které jsou ve styku s rozpouštědly. Postup přípravy systému na vypnutí viz „Vypnutí systému“.

 • Postup je povinný v případě přechodu z mobilní fáze obsahující sůl na aplikace na reverzních fázích (nebo jakékoli aplikace s vysokou úrovní organických látek), kde může dojít k vysrážení soli.

Agilent 1290 Infinity II Bio LC System

Systém 1290 Infinity II Bio LC je binární nebo kvartérní UHPLC z biokompatibilního materiálu pro použití v biofarmacii a dalších aplikacích za podmínek vysokého obsahu solí a extrémního pH. Biokompatibilita zajišťuje integritu vašich biomolekul a robustnost systému.

HPST: Agilent 1290 Infinity II Bio LC Pumpy

 • Proplachujte kolonu doporučeným rozpouštědlem pro skladování a ujistěte se, že toto rozpouštědlo je kompatibilní s aktuální mobilní fází a nemůže způsobit precipitaci.

 • Kolonu nahraďte spojkou a láhev rozpouštědla obsahující sůl nahraďte novou lahví vody čistoty pro HPLC při pokojové teplotě.

 • Vyčistěte uzávěry/příslušenství k lahvím pomocí utěrek nepouštějících materiál a minimalizujte tak přenos zbytku solí do nové lahve na vodu.

 • Autosampler: proveďte alespoň 15 min propláchnutí vodou, abyste odstranili zbytky soli ze všech vedení, oplach jehly i zpětný proplach sedla v případě použití jednotky vícenásobného oplachování, dále proveďte vizuální kontrolu jehly / sedla / oplachovacího portu, zda se zde neusazují soli, a v případě potřeby ručně vyčistěte jehlu / sedlo / port pro proplach.

 • Vyčistěte každý kanál čerpadla, který má pufr čerpaný samostatně, alespoň po dobu 10 min při průtoku 5 mL/min.

 • Propláchněte celou průtokovou dráhu systému vodou alespoň 10 min při 2 mL/min. Během tohoto kroku přepněte dávkovací ventil a selekční ventil pro kolony (je-li nainstalován) do polohy každých 1 min a opakujte tento postup, dokud nebude každá poloha zvolena nejméně 5 krát.

 • Vodu nahraďte čerstvými lahvemi s rozpouštědly, aby se minimalizovalo riziko přenosu soli.

Výběr literatury na téma řešení problémů a údržba HPLC systému Agilent v knihovně LabRulezLCMS

 • Preventive and Routine Maintenance for Your HPLC System (Prezentace | 2022)

 • Get Your LC Back Up and Running After the Shut Down (Příručky | 2020)

 • HPLC Troubleshooting Fundamentals (Prezentace | 2021)

 • Top 10 HPLC Method Development Fails (Prezentace | 2022)

 • Don’t Lose It: Troubleshooting Separation Changes (Prezentace | 2020)

 • From HPLC Instrument to Column - Tracking Down the HPLC Problem (Prezentace | 2022)

 • The Chromatography Checklist (Prezentace | 2018)

 • Surviving Chromatography - Part 1: Preventive Action (Prezentace | 2019)

 • Surviving Chromatography - Part 2: Corrective Action (Prezentace | 2018)

 • LC Troubleshooting Guide - Your guide to solving common problems and staying productive (Postery | 2019)

 • HPLC Column Troubleshooting: Is It Really The Column? (Prezentace | 2010)

 • The Chromatography Detective: Troubleshooting Tips & Tools for LC & LCMS (Prezentace | 2018)

 • All About LC Connections –What to Do to Make A Great One - HPLC educational webinar: Becoming a better chromatographer (Prezentace | 2021)

 • It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument (Prezentace | 2021)

 • Tips and Tricks of HPLC System Troubleshooting (Prezentace | 2005)

 • Maximize Performance and Minimize Maintenance with Genuine Agilent LC Spares (Technické články | 2015)

 • Hydrophilic Interaction Chromatography Method Development and Troubleshooting (Technické články | 2018)

 • Why Did That Happen? (Prezentace | 2021)

 • Around the LC System in 45 Slides (Prezentace | 2016)

 • Taking the Trouble Out of TroubleshootingIs It the Column, Method, or Instrument (Prezentace | 2016)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.