Používání HPLC Agilent - kolony a detektory | LabRulez LCMS

Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent - kolony a detektory

Út, 14.3.2023
| Originální článek z: HPST
V sérii příspěvků Vám přiblížíme osvědčené postupy a doporučení, jak pracovat s HPLC systémy Agilent Technologies. Dnešní část probere HPLC kolony a detektory.
Video placeholder
 • Foto: HPST: Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent
 • Video: HPST: Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent

V prvním díle série o postupech a doporučeních k práci s HPLC systémy Agilent Technologies jsme se blíže podívali na základní pravidla, práci s rozpouštědly, přípravou a úpravou vzorků před analýzou nebo jak HPLC systém propláchnout. Zdůraznili jsme pak denní a týdenní úkoly a co provést při zapnutí a vypnutí Vašeho kapalinového chromatografu.

Druhý díl byl tématicky zaměřen na odplyňovače a čerpadla, kde jsme věnovali prostor používaným rozpouštědlům a zaměřili se pak především na oplach těsnění HPLC čerpadel.

Jaké zásady dodžovat při používání autosamplerů a proč používat u HPLC čerpadel nebo autosamplerů in-line filtry se dozvíte v třetím díle.

Doporučení pro HPLC kolony

 • Kolony používejte pouze v označeném směru toku.

 • Vždy používejte šroubení vhodná pro specifickou kolonu.

  • Kolony od různých dodavatelů vyžadují různé rozměry šroubení.
  • Použití nevhodného šroubení může mít za následek rozmytí píků nebo dokonce poškození kolony.
  • Společnost Agilent doporučuje pro řešení různorodosti při použití HPLC kolon různých výrobců šroubení InfinityLab.

HPST: Tři jednoduché kroky pro jedno perfektní spojení pomocí Agilent InfinityLab

Výběr literatury pro šroubení Agilent InfinityLab v knihovně LabRulezLCMS
 • Agilent InfinityLab UHPLC Fittings (Technické články | 2017)
 • Agilent InfinityLab Quick Connect Fittings (Ostatní | 2019)
 • Agilent InfinityLab Quick Connect Fittings - Perfect column connections for UHPLC and HPLC systems (Ostatní | 2018)
 • All About LC Connections –What to Do to Make A Great One - HPLC educational webinar: Becoming a better chromatographer (Prezentace | 2021)
 • HPLC Connections— Fittings and Flow Path (Prezentace | 2021)
 • Vždy dodržujte provozní a aplikační limity, které jsou uvedeny v uživatelské příručce k používání Vašich HPLC kolon.

 • Před použitím kolonu stabilizujte propláchnutím 10 – 20 násobkem objemu kolony.

  • Doporučuje se provést také mezi-propláchnutí kolony s mobilní fází sdaným složením bez přísad/pufrů, a to před stabilizací kolony konečným rozpouštědlem s přisadami/pufry.
 • Doporučuje se používat ochranné (guard) kolony pro ochranu vlastní kolony a prodloužení její životnosti.

POZNÁMKA: Dlouhodobé skladování kolon musí být vždy realizováno s použitím správného rozpouštědla. Více informací o Vámi používaných kolonách naleznete v Uživatelské příručce přiložené ke každé koloně nebo také na webu Agilent Technologies nebo knihovně LabRulezLCMS.

HPST: Řešení problémů v HPLC – Troubleshooting

Doporučení pro detektory

VAROVÁNÍ Časté zapínání a vypínání lampy a Snížení životnosti lampy

 • Vyhněte se nepotřebnému zapínání a vypínání lampy.

POZNÁMKA: Po vypnutí lampy a před jejím novým zapnutím je k dispozici bezpečnostní časová prodleva / čekací doba.

 • Nechte lampu zahřát po dobu alespoň 1 h.
 • Udržujte stabilní prostředí a okolní teplotu pro všechny moduly, zejména pro detektor.
 • Nikdy nevystavujte detektor přímému slunečnímu záření.
 • Nevystavujte detektor silnému proudu vzduchu ze systému HVAC (vzduchotechnika).

 • Při připojení druhého detektoru za kazetu jednotky Max-Light namontujte přetlakový ventil

  • P/N G4212-68001 při použití detektorů DAD G4212A/B a G7117A/B/C
  • P/N 0100-3150 při použití detektorů FLD).
 • U každého typu detektoru používejte doporučené odpadní hadičky. Zabraňte ohnutí/sevření odpadní trubice za výstupem z cely.

 • Zajistěte, aby průtočná celu detektoru byla zbavena bublinek a to propláchnutím izopropanolem nebo jiným organickým rozpouštědlem, dokud není dosaženo stabilní základní linie.

 • Pouze pro RI detektory: propláchněte referenční stranu a stranu vzorku čerstvým rozpouštědlem, které se používá pro aktuální aplikaci.

 • Po použití průtočnou celu propláchněte.

  • Pro odstranění zbytků soli použijte vodu třídy HPLC.
  • Organická rozpouštědla odstraňte pomocí isopropanolu.
 • Před vyjmutím průtočné cely který je určená pro uložení, naplňte tuto celu izopropanolem, aby se zabránilo růstu řas.

Výběr literatury na téma řešení problémů a údržba HPLC systému Agilent v knihovně LabRulezLCMS

 • Preventive and Routine Maintenance for Your HPLC System (Prezentace | 2022)

 • Get Your LC Back Up and Running After the Shut Down (Příručky | 2020)

 • HPLC Troubleshooting Fundamentals (Prezentace | 2021)

 • Top 10 HPLC Method Development Fails (Prezentace | 2022)

 • Don’t Lose It: Troubleshooting Separation Changes (Prezentace | 2020)

 • From HPLC Instrument to Column - Tracking Down the HPLC Problem (Prezentace | 2022)

 • The Chromatography Checklist (Prezentace | 2018)

 • Surviving Chromatography - Part 1: Preventive Action (Prezentace | 2019)

 • Surviving Chromatography - Part 2: Corrective Action (Prezentace | 2018)

 • LC Troubleshooting Guide - Your guide to solving common problems and staying productive (Postery | 2019)

 • HPLC Column Troubleshooting: Is It Really The Column? (Prezentace | 2010)

 • The Chromatography Detective: Troubleshooting Tips & Tools for LC & LCMS (Prezentace | 2018)

 • All About LC Connections –What to Do to Make A Great One - HPLC educational webinar: Becoming a better chromatographer (Prezentace | 2021)

 • It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument (Prezentace | 2021)

 • Tips and Tricks of HPLC System Troubleshooting (Prezentace | 2005)

 • Maximize Performance and Minimize Maintenance with Genuine Agilent LC Spares (Technické články | 2015)

 • Hydrophilic Interaction Chromatography Method Development and Troubleshooting (Technické články | 2018)

 • Why Did That Happen? (Prezentace | 2021)

 • Around the LC System in 45 Slides (Prezentace | 2016)

 • Taking the Trouble Out of TroubleshootingIs It the Column, Method, or Instrument (Prezentace | 2016)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.