LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Akademie
Video
Logo of LinkedIn

Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent - kolony a detektory

St, 15.3.2023
| Originální článek z: HPST
V sérii příspěvků Vám přiblížíme osvědčené postupy a doporučení, jak pracovat s HPLC systémy Agilent Technologies. Dnešní část probere HPLC kolony a detektory.
Video placeholder
 • Foto: HPST: Doporučené postupy pro používání HPLC systému Agilent
 • Video: HPST: Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent

V prvním díle série o postupech a doporučeních k práci s HPLC systémy Agilent Technologies jsme se blíže podívali na základní pravidla, práci s rozpouštědly, přípravou a úpravou vzorků před analýzou nebo jak HPLC systém propláchnout. Zdůraznili jsme pak denní a týdenní úkoly a co provést při zapnutí a vypnutí Vašeho kapalinového chromatografu.

Druhý díl byl tématicky zaměřen na odplyňovače a čerpadla, kde jsme věnovali prostor používaným rozpouštědlům a zaměřili se pak především na oplach těsnění HPLC čerpadel.

Jaké zásady dodžovat při používání autosamplerů a proč používat u HPLC čerpadel nebo autosamplerů in-line filtry se dozvíte v třetím díle.

Doporučení pro HPLC kolony

 • Kolony používejte pouze v označeném směru toku.

 • Vždy používejte šroubení vhodná pro specifickou kolonu.

  • Kolony od různých dodavatelů vyžadují různé rozměry šroubení.
  • Použití nevhodného šroubení může mít za následek rozmytí píků nebo dokonce poškození kolony.
  • Společnost Agilent doporučuje pro řešení různorodosti při použití HPLC kolon různých výrobců šroubení InfinityLab.

HPST: Tři jednoduché kroky pro jedno perfektní spojení pomocí Agilent InfinityLab

Výběr literatury pro šroubení Agilent InfinityLab v knihovně LabRulezLCMS
 • Agilent InfinityLab UHPLC Fittings (Technické články | 2017)
 • Agilent InfinityLab Quick Connect Fittings (Ostatní | 2019)
 • Agilent InfinityLab Quick Connect Fittings - Perfect column connections for UHPLC and HPLC systems (Ostatní | 2018)
 • All About LC Connections –What to Do to Make A Great One - HPLC educational webinar: Becoming a better chromatographer (Prezentace | 2021)
 • HPLC Connections— Fittings and Flow Path (Prezentace | 2021)
 • Vždy dodržujte provozní a aplikační limity, které jsou uvedeny v uživatelské příručce k používání Vašich HPLC kolon.

 • Před použitím kolonu stabilizujte propláchnutím 10 – 20 násobkem objemu kolony.

  • Doporučuje se provést také mezi-propláchnutí kolony s mobilní fází sdaným složením bez přísad/pufrů, a to před stabilizací kolony konečným rozpouštědlem s přisadami/pufry.
 • Doporučuje se používat ochranné (guard) kolony pro ochranu vlastní kolony a prodloužení její životnosti.

POZNÁMKA: Dlouhodobé skladování kolon musí být vždy realizováno s použitím správného rozpouštědla. Více informací o Vámi používaných kolonách naleznete v Uživatelské příručce přiložené ke každé koloně nebo také na webu Agilent Technologies nebo knihovně LabRulezLCMS.

HPST: Řešení problémů v HPLC – Troubleshooting

Doporučení pro detektory

VAROVÁNÍ Časté zapínání a vypínání lampy a Snížení životnosti lampy

 • Vyhněte se nepotřebnému zapínání a vypínání lampy.

POZNÁMKA: Po vypnutí lampy a před jejím novým zapnutím je k dispozici bezpečnostní časová prodleva / čekací doba.

 • Nechte lampu zahřát po dobu alespoň 1 h.

 • Udržujte stabilní prostředí a okolní teplotu pro všechny moduly, zejména pro detektor.

 • Nikdy nevystavujte detektor přímému slunečnímu záření.

 • Nevystavujte detektor silnému proudu vzduchu ze systému HVAC (vzduchotechnika).

 • Při připojení druhého detektoru za kazetu jednotky Max-Light namontujte přetlakový ventil

  • P/N G4212-68001 při použití detektorů DAD G4212A/B a G7117A/B/C
  • P/N 0100-3150 při použití detektorů FLD).
 • U každého typu detektoru používejte doporučené odpadní hadičky. Zabraňte ohnutí/sevření odpadní trubice za výstupem z cely.

 • Zajistěte, aby průtočná celu detektoru byla zbavena bublinek a to propláchnutím izopropanolem nebo jiným organickým rozpouštědlem, dokud není dosaženo stabilní základní linie.

 • Pouze pro RI detektory: propláchněte referenční stranu a stranu vzorku čerstvým rozpouštědlem, které se používá pro aktuální aplikaci.

 • Po použití průtočnou celu propláchněte.

  • Pro odstranění zbytků soli použijte vodu třídy HPLC.
  • Organická rozpouštědla odstraňte pomocí isopropanolu.
 • Před vyjmutím průtočné cely který je určená pro uložení, naplňte tuto celu izopropanolem, aby se zabránilo růstu řas.

Výběr literatury na téma řešení problémů a údržba HPLC systému Agilent v knihovně LabRulezLCMS

 • Preventive and Routine Maintenance for Your HPLC System (Prezentace | 2022)

 • Get Your LC Back Up and Running After the Shut Down (Příručky | 2020)

 • HPLC Troubleshooting Fundamentals (Prezentace | 2021)

 • Top 10 HPLC Method Development Fails (Prezentace | 2022)

 • Don’t Lose It: Troubleshooting Separation Changes (Prezentace | 2020)

 • From HPLC Instrument to Column - Tracking Down the HPLC Problem (Prezentace | 2022)

 • The Chromatography Checklist (Prezentace | 2018)

 • Surviving Chromatography - Part 1: Preventive Action (Prezentace | 2019)

 • Surviving Chromatography - Part 2: Corrective Action (Prezentace | 2018)

 • LC Troubleshooting Guide - Your guide to solving common problems and staying productive (Postery | 2019)

 • HPLC Column Troubleshooting: Is It Really The Column? (Prezentace | 2010)

 • The Chromatography Detective: Troubleshooting Tips & Tools for LC & LCMS (Prezentace | 2018)

 • All About LC Connections –What to Do to Make A Great One - HPLC educational webinar: Becoming a better chromatographer (Prezentace | 2021)

 • It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument (Prezentace | 2021)

 • Tips and Tricks of HPLC System Troubleshooting (Prezentace | 2005)

 • Maximize Performance and Minimize Maintenance with Genuine Agilent LC Spares (Technické články | 2015)

 • Hydrophilic Interaction Chromatography Method Development and Troubleshooting (Technické články | 2018)

 • Why Did That Happen? (Prezentace | 2021)

 • Around the LC System in 45 Slides (Prezentace | 2016)

 • Taking the Trouble Out of TroubleshootingIs It the Column, Method, or Instrument (Prezentace | 2016)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.