LCMS webináře se zaměřením na MALDI | LabRulez LCMS


Expanding to the spatial dimension in metabolomics with MALDI Imaging Mass Spectrometry

Živá prezentace z DEMO laboratoře Bruker v Billerica, abyste viděli snadné použití platformy timsTOF flex.

Imaging Lipids in a Brain Injury model with AP-MALDI on Agilent Tandem Quadrupole Mass Spectrometers

V této studii ukážeme AP-MALDI zobrazování s vysoce citlivým tandemovým kvadrupólem (TQ) a selektivní detekci a zobrazení endogenních myších mozkových lipidů.

Innovations In Mass Spectrometry

Připojte se k nám na našem velkém webináři, kde se dozvíte o nejnovějším a inovativním vývoji ve světě hmotnostní spektrometrie a o tom, jak pomáhá posunout vědu kupředu.

Exploiting the timsTOF and MALDI-2 Platforms to Assess Pharmacodynamics and Pharmacokinetics in Preclinical Models

Představujeme Vám pracovní postup timsTOF a MALDI-2 pro hodnocení terapeutické aktivity.

Discovering Reprogrammed Molecular Pathways in Cancer Metastasis With MALDI Imaging

Podíváme se na náš nedávný pokrok v objevu N-glykanů a fosfolipidů, které významně přispívají k aberantním rakovinným metabolickým drahám v primárních nádorech a metastázách.

MALDI Mass Spectrometry of Synthetic Polymers

Naučte se, jak využít MALDI-MS pro přesnou strukturní analýzu, diferenciaci izomerů a identifikaci prostorového rozložení analytů nebo zobrazování defektů na polymerních površích.

An integrated untargeted protein-based workflow for rapid detection of PDO feta cheese adulteration

V této výzkumné práci je představen integrovaný necílený pracovní postup založený na proteinech, který řeší problémy s autenticitou sýru feta s CHO0P (chráněným označením původu).

Expanding the Biologics Toolkit With Next-Generation MALDI Top-Down Sequencing

Tento webinář předvede jedinečné schopnosti MALDI-TDS nové generace pro hloubkovou analýzu různých farmaceutických proteinů, např. monoklonálních protilátek a vazebných domén virových proteinových receptorů.

RAFA 2021: Use timsTOF Ion Mobility technology to improve results in Food analysis

Budeme povídat o využití VIP-HESI a TIMS pro zvýšení důvěry v identifikaci a pracovních postupech pro nastavení a kontrolu analýzy pravosti potravin.

ASMS 2021 -Bruker's Virtual Breakfast Workshop – Metabolomics

Vítejte a podívejte se na aktivity společnosti Bruker během ASMS 2021, kde se dozvíte více o všech nových produktech a softwaru spuštěných v průběhu roku 2021.