Kvalifikace HPLC přístrojů
Kvalifikace HPLC přístrojů
Kvalifikace HPLC přístrojůKvalifikace HPLC obvykle probíhá dva pracovní dny. Disponujeme vším potřebným vybavením pro kvalifikaci HPLC přístrojů. Zákazník poskytne pouze mobilní fáze (acetonitril a voda).
O produktu

Kvalifikace HPLC přístrojů

Metrologická konfirmace

musí být navržena a zavedena tak, aby zajistila, že metrologické charakteristiky měřícího vybavení splňují metrologické požadavky procesu měření.

Metrologická konfirmace zahrnuje kalibraci a ověřování měřícího vybavení.

Kvalifikace

(pojem z latinského qualis, jaký, a facere, činit) znamená ohodnocení, posouzení, případně zjištění způsobilosti. Pojem kvalifikace zavádí farmaceutický průmysl na základě požadavků Q7A.

Pokud se ověřuje a kalibruje zařízení, systém, prostor, jedná se o konfirmaci (ve farmacii se používá pojem kvalifikace). Pokud se ověřuje a kalibruje proces, který poskytuje produkt, jedná se o validaci.

Disponujeme dlouholetými zkušenostmi v oblasti kvalifikace HPLC instrumentace z firem různých velikostí a zaměření. Provádíme operační kvalifikaci přístrojů HPLC pro všechny komerčně dostupné přístroje - Waters, Agilent, Shimadzu, Thermo Scientific.

Kvalifikace HPLC se obyvkle provádí ve spojení s UV (PDA) detektorem, ale je možné kvalifikovat HPLC i s fluorescenční a hmotnostní detekcí.

Kvalifikační parametry

 • Column Heater Temperature Accuracy
 • Sample Organizer Temperature Accuracy
 • Flow Rate Precision
 • Flow Rate Linearity
 • Gradient Linearity Report
 • Gradient Valve Precision
 • Injection Linearity and Accuracy
 • Injection Precision
 • Vial Position
 • Cross Contamination (Carryover)
 • Detector Linearity and Sensitivity

Provedení kvalifikace

Kvalifikace HPLC obvykle probíhá dva pracovní dny. Disponujeme vším potřebným vybavením pro kvalifikaci HPLC přístrojů. Zákazník poskytne pouze mobilní fáze (acetonitril a voda). Doporučujeme před vlastní kvalifikací provést preventivní údržbu zařízení, které zahrnuje výměnu mechanických částí HPLC instrumentace (těsnění pístů, písty, těsnění všech oplachů, dávkovací stříkačka včetně jehly apod).

 

Novinky

Toggle

Článek | Akademie

Konfirmace - Kvalifikace HPLC systému

Jedná se o soubor činností, potřebných k tomu, aby měřící zařízení vyhovovalo zamýšlenému používání.

Článek | Akademie

Transfer analytické metody

Další díl seriálu HPLC.cz a transfer analytické metody: Validovaná metoda → Dokumentovaná metoda → Transfer protokol → Trénink přijímající laboratoře → Způsobilost přijímající laboratoře → Srovnávací studie.
 

Aplikace (0)

Toggle
 

Brožury (0)

Toggle
 

Manuály (0)

Toggle
 

Ostatní (0)

Toggle