Tento produkt se již neprodává
Shimadzu CLAM-2030
Shimadzu CLAM-2030Shimadzu CLAM-2030
Shimadzu CLAM-2030Plně automatizovaný modul pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém. Jedinečný přístroj, který nemá v oblasti LCMS obdoby.Zobrazit novější model stroje
O produktu

Shimadzu CLAM-2030

Jednoduše umístíte zkumavky s odebranou krví/močí/plazmou do modulu a automaticky se provede vše od předúpravy vzorku až po samotnou analýzu pomocí LC-MS/MS.

Unikátní přístroj dosahuje spolehlivého sběru dat, plně automatizuje a standardizuje procesy laboratoře. Tím vším snižuje možnou chybovost lidského faktoru vznikající při přípravě vzorku a hlavně riziko možné kontaminace nebo infekce laboranta/analytika.

Pohled do modulu CLAM-2030. 1. Karusel pro vzorky a reagenty. 2. Rack pro vialky 3. Nástřiková jehla vzorku 4. Nástřiková jehla reagentu.

Jak systém funguje:

 1. Do modulu CLAM-2030 se umístí zkumavky se vzorkem (krev, moč, sérum či plazma). Díky kompatibilitě modulu s laboratorním informačním systémem lze nově vzorky načíst přímo pomocí čárového kódu.

 2. Přístroj odebere přesný objem vzorku ze zkumavek a přidá potřebné reagenty.

 3. Provede třepání, filtraci a temperaci vzorku.

 4. Nakonec je připravený vzorek automaticky převeden do autosampleru kapalinového chromatografu, kde je proveden nástřik, separace na chromatografické koloně a následná vysoko-citlivostní detekce na hmotnostním detektoru typu trojitý kvadrupól.

 5. Výsledkem měření je vygenerovaný report přesně upravený na míru laboratoře.

Všechny tyto kroky se mohou variabilně měnit podle nastavení metody. Některý z kroků přípravy vzorku může být zcela vynechán a nebo je možné ho naopak vícekrát opakovat.

CLAM-2030 může být ovládán pomocí vlastního dotykového LCD displeje.

Výhody CLAM-2030:

 • Automatizuje všechny kroky procesu, od předúpravy po samotné měření vzorků krve, moči, séra a plazmy.
 • Možnost měření vzorků přes noc bez přítomnosti personálu nebo během volných dnů (svátky, víkendy).
 • Snadná kontrola naměřených dat, díky automatické signalizace neobvyklých výsledků. Například v případě monitoringu terapeutické hladiny léčiv u pacienta.

Aplikace CLAM-2030:

 • Měření širokého spektra látek v biochemických, ale i toxikologických laboratořích.
 • Metodové balíčky tzv. „ready to use“ obsahující spotřební materiál, chromatografické kolony a nastavení analýz v softwaru přístroje (chromatografická okna pro každou sledovanou látku, MRM přechody a další).
 • Metodový balíček pro rychlý screening 161 nejčastěji sledovaných látek v toxikologických laboratořích (návykové drogy, psychotika, hypnotika, sedativa).
 • Speciální forenzní databáze látek pro analýzu až 2500 látek.

Shimadzu CLAM-2030: Automatizace všech kroků procesu, od předúpravy po samotné měření vzorků

CLAM-2030 je ideálním řešením, jak technologicky posunout laboratoř kupředu a nahradit tak nepřesné imunochemické analyzátory. Měření na LCMS přístroji nepodléhá nespecifickým reakcím, jako tomu může být právě v případě analyzátorů. Shimadzu navíc nabízí zavedení analytických metod přímo podle přání uživatele.

**Konfigurace přístroje: **

CLAM-2030 je přímo připojen k UHPLC Nexera X3, který zajišťuje extrémně nízký carry over, díky čemuž se nikdy v chromatogramu neobjeví falešný pík z předešlé analýzy. V konfiguraci si uživatel může zvolit také PDA detektor s mikroobjemovou měřící celou.

Shimadzu aktuálně nabízí 4 typy MS detektorů typu trojitý kvadrupól (QQQ) podle jejich citlivosti (LCMS-8045, 8050, 8060 a 8060NX). Pro splnění požadavků vysokocitlivostní analýzy toxikologické laboratoře je doporučován LCMS-8050 a nebo LCMS-8060. Pro typické biochemické analýzy a farmakologické analýzy je plně dostačujicí systém LCMS-8045, který svou citlivostí a funkčností skvěle nahradí veškeré imunochemické analyzátory.

Shimadzu: CLAM-2030 - Fully Automated Sample Preparation Module for LCMS™

 

Novinky

Toggle

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v LC/MS - rozlišení, fragmentace, detekce

Třetí díl seriálu se zaměřuje na MS detektor a parametry citlivosti, fragmentace, samotnou detekci píků, přesnost hmoty u HRAM nebo rozlišení.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v LC/MS - základní kroky

V 3dílné sérii Shimadzu o tzv. troubleshootingu v LC/MS se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.