Shimadzu LCMS-8060 High Performance Liquid Chromatograph Triple Quadrupole Mass Spectrometer
Shimadzu LCMS-8060 High Performance Liquid Chromatograph Triple Quadrupole Mass SpectrometerShimadzu LCMS-8060 High Performance Liquid Chromatograph Triple Quadrupole Mass Spectrometer
Shimadzu LCMS-8060 High Performance Liquid Chromatograph Triple Quadrupole Mass SpectrometerPředcházejícími modely systémů trojitých kvadrupólů LCMS-8030, LCM-8040 a LCMS-8050 nastavilo Shimadzu standardy v oblasti rychlosti, citlivosti a funkčního designu. S představením nového LCMS-8060 dosahuje úspěšná rodina trojitých kvadrupólů dalšího mezníku.
O produktu

Shimadzu LCMS-8060 High Performance Liquid Chromatograph Triple Quadrupole Mass Spectrometer

**Kromě svého vyhřívaného ESI zdroje kombinuje nejmladší člen UFMS (Ultra Fast Mass Spectrometry) rodiny všechny UF (Ultra Fast) technologie. To zahrnuje „UFsweeper II“, kolizní celu naplněnou argonem, která díky své rychlé technologii umožňuje pouze 0,8 ms dwell time pro MRM přechod. Dále je zachována UF skenovací rychlost 30000 Da/s a UF přepínání polarity za 5 ms. **

Tyto vynikající vlastnosti měl již model LCMS-8050. Citlivost vzrostla díky novému „UF Qarray“. LCMS-8060 se pyšní silným vakuovým systémem a optimalizovaným iontovým vstupem, skládajícím se z „desolvation line“ (DL) a „orifice“, které tak umožňují, aby do hmotnostního spektrometru prošel větší počet iontů.

Světově nejlepší citlivost v kombinaci s nejvyšší rychlostí

Díky novému uspořádání UF Qarray je optimalizována fokusace iontů a vstup do další iontové komory zajišťující účinný svazek iontů. Tato efektivní fokusace iontů společně se zlepšenou redukcí šumu pozadí vede k výrazně lepšímu poměru signálu k šumu, a tedy i k vyšší citlivosti. S novým UF Qarray Shimadzu dosáhlo technologického průlomu, který kombinuje zdánlivě neslučitelné – vysokou citlivost i robustnost LCMS systémů.

Jednotný software pro všechny modely trojitých kvadrupólů

LCMS-8060, stejně jako jiné modely trojitých kvarupólů a systémy HPLC/UHPLC Shimadzu, je kontrolován pomocí softwaru LabSolutions LCMS. Jednotné uživatelské rozhraní umožňuje přehled a kontrolu hardwaru a stejně tak simultánní zpracovávání prvotních výsledků analýzy.

Doplňkové funkce

Vynikající rychlostní parametry LCMS systémů a pokročilý software umožnuje implementaci dalších užitečných funkcí, jako například „Sychronized Survey Scan“ (SSS).

Snížení pracovní zátěže v důsledku plně automatizované MRM optimalizace

Vylepšená, plně automatizovaná MRM optimalizace, umožňuje reálný úbytek pracovní zátěže. Zatímco v předchozích verzích bylo nezbytné určit a zadat manuálně mateřský iont, nyní je dostačující určit molekulovou hmotnost. Software pak vypočítá protonované a deprotonované ionty, stejně tak jako další možné adukty a zohledňuje to pak během optimalizace

 

Novinky

Toggle

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v LC/MS - rozlišení, fragmentace, detekce

Třetí díl seriálu se zaměřuje na MS detektor a parametry citlivosti, fragmentace, samotnou detekci píků, přesnost hmoty u HRAM nebo rozlišení.

Článek | Nejbližší akce

Jaký byl odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS od Shimadzu na PřF UK

Jaký byl 2. ročník odborného edukačního semináře LCMS SHIMADZU na PřF UK. Podívejte se blíže na teoretickou část, témata a atmosféru.