Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Po, 2.11.2020
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.

Shimadzu: Cílené řešení pro analýzu konopíÍ: „řešení, které stojí za to“

Pokud jste zodpovědný za analýzu konopí určeného k lékařským účelům nebo konopím „obohacujete“ svůj výrobek, je neustále nezbytné testovat a monitorovat produkt správným způsobem. Pěstitelé konopí a výrobci různých přípravků obohacených o určitou koncentraci konopných látek těží z analýz provedených v interních nebo externích laboratořích. Tyto laboratorní testy určují účinnost konopných látek, snižují riziko kontaminace a zlepšují kontrolu kvality produktu.

Konopný průmysl a testování konopí se v Evropě stále nachází v „plenkách“ i přesto, že se jedná o trh s velkým potenciálem. V České republice byla před šesti lety schválena legislativa o pěstování léčebného konopí a nyní jsou rozšířeny pokyny, na jejichž základě bude brzy nezbytné analyzovat konopí na různé kontaminanty s nižším limitem detekce. Shimadzu tak nabízí šanci laboratořím stát se číslem 1 na trhu s analýzou konopí a být tak plně připraven pokrýt veškeré požadavky svých klientů.

Většina laboratoří shromažďuje data pro tři hlavní kanabinoidy a jejich formy: Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN) a jejich karboxylované a dekarboxylované formy. V rostlinných materiálech se typicky nachází mezi 5 až 25 % THC, v koncentrovaných olejích tomu může být ovšem daleko více.

Typy analýz pro kontrolu kvality konopí

Analýza kanabinoidů a jejich různých forem

Shimadzu nabízí přesnost, stabilitu a spolehlivost analýzy kanabinoidů v podobě kapalinového chromatografu Shimadzu Nexera-i „Cannabis Analyzer“. Tento kapalinový chromatograf automatizuje profilování kanabinoidů s mimořádnou snadností nejen pro zjištění koncentrace THC, ale také celé řady dalších kanabinoidů, jako jsou CBD, CBG, CBN, CBC. Součástí pořízení tohoto přístroje je kromě nastavení aplikace také popis postupu pro přípravu vzorku. Dotyková obrazovka chromatografu umožňuje intuitivní ovládání bez ohledu na úroveň zkušeností uživatelů.

Shimadzu: Kompaktní kapalinový chromatograf Shimadzu Nexera-i Cannabis Analyzer

Profilování terpenů

Terpeny jsou běžnou složkou konopí určující jeho charakteristickou vůni a chuť. Zároveň ovlivňují celkový terapeutický a homeopatický účinek přípravku. Charakterizace terpenů a jejich synergický efekt s kanabinoidy jsou klíčem k identifikaci správného plánu léčby pro pacienty s bolestí, úzkostí, epilepsií, depresí, rakovinou a dalšími nemocemi. Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií je jediný způsob, jak kvalitně provádět profilování terpenů. Shimadzu pro tento účel nabízí svůj TQ GCMS-8050 (trojitý kvadrupól) s HS-20 Headspace Sampler.

Shimadzu: Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Shimadzu GCMS-TQ8050 typu trojitý kvadrupól a Headspace Sampler HS-20

Screening pesticidů a mykotoxinů

Stanovení pesticidů patří k základním parametrům pro kontrolu konopí. Stejně jako jiné pěstované rostliny je i konopí postřikováno různými druhy pesticidů (hlavně insekticidů) pro jeho ochranu před škůdci. Není tajemstvím, že používané pesticidy jsou často karcinogenní a mutagenní a mohou proto způsobit vážnou újmu spotřebitelům. Analýza pesticidů se provádí nejčastěji pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií – například Shimadzu LCMS-8060 (trojitý kvadrupól). Shimadzu zajistí nastavení metod včetně MRM přechodů (tzv. metodu „ready-to-use“) pro stanovení až 211 pesticidů v pouhých 12 minutách analýzy.

Shimadzu: Kapalinový chromatograf Shimadzu LCMS-8060 s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól

Vysoký obsah vlhkosti konopí kombinovaný s dlouhodobým skladováním materiálu může být zdrojem růstu plísní. Mykotoxiny jsou sekundárním metabolitem plísní a jejich expozice může vést k tvorbě vážných alergických reakcí. Stejně jako v případě pesticidů se pro analýzu mykotoxinů používá přístroj LCMS. Shimadzu má ale k dispozici kompaktní kapalinový chromatograf „Mycotoxins Analyzer“, který v určitých případech dokáže nahradit LCMS a stát se tak levnější variantou pro analýzu mykotoxinů.

Analýza zbytkových rozpouštědel

Zbytková rozpouštědla jsou chemikálie, které zbyly z procesu extrakce kanabinoidů a terpenů z rostlinného konopí. Obvyklá rozpouštědla pro takové extrakce většinou zahrnují etanol, butan, vodu, propan či hexan. Pro kontrolu správné extrakce a zbavení se zbytkových rozpouštědel se používá plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem, zejména Shimadzu TQ GCMS-8050 (trojitý kvadrupól) je skvělou variantou pro analýzu nízkých koncentrací zmíněných rozpouštědel.

Obsah vlhkosti a přesné vážení

Vlhkost může být velmi škodlivá pro kvalitu skladovaných výrobků konopí. Sušené konopí má obvykle vlhkost mezi 10 až 12 %. Jak již bylo zmíněno, vyšší obsah vlhkosti může způsobit růst hub (plísní). Kontrola obsahu vlhkosti se používá pomocí speciálních vah. Například model Shimadzu MOC63u se dá použít pro různé produkty konopí a jeho halogenový ohřívač s dlouhou životností a vysokým výkonem poskytuje rychlé a přesné měření.

Testování těžkých kovů

Těžké kovy představují skupinu prvků považovaných za toxické. Půda, která se používá pro pěstování konopí, může obsahovat větší koncentrace těchto kovů, proto je nezbytné rostliny testovat. Nejvíce oblíbenou analytickou metodou laboratoří kontroly kvality je přístroj na principu indukčně vázaného plazmatu ve spojení s hmotnostní detekcí. Skvělým adeptem na analýzu těžkých kovů je proto Shimadzu ICPMS-2030.

Shimadzu: Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Shimadzu ICPMS-2030

V nejbližší době se předpokládá, že evropský trh s léčebným konopím zaznamená vysoké finanční obraty a tím pádem poroste také poptávka po zajištění vyšší kvality konopí, z čehož budou nejvíce profitovat laboratoře pro kontrolu kvality.

V případě zájmu lze zprostředkovat prohlídku HPLC systému „Cannabis Analyzer“. Její součástí je krátká prezentace tohoto chromatografického systému následovaná názornou ukázkou analýzy vzorku, kterou budete moci provést osobně.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.
Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 1

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.
Článek | Produkt

Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2030.
Článek | Aplikace

Aplikace LC/QQQ analýza pesticidů potraviny a životní prostředí (2020-2021)

V tomto aplikačním přehledu se zaměříme na nejnovější metody použití LC/QQQ pro analýzu pesticidů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.
Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 1

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.
Článek | Produkt

Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2030.
Článek | Aplikace

Aplikace LC/QQQ analýza pesticidů potraviny a životní prostředí (2020-2021)

V tomto aplikačním přehledu se zaměříme na nejnovější metody použití LC/QQQ pro analýzu pesticidů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.
Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 1

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.
Článek | Produkt

Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2030.
Článek | Aplikace

Aplikace LC/QQQ analýza pesticidů potraviny a životní prostředí (2020-2021)

V tomto aplikačním přehledu se zaměříme na nejnovější metody použití LC/QQQ pro analýzu pesticidů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Vědecký článek | Toxikologie

Analýza a využití konopí v medicíně

Rostliny rodu Cannabis se využívají v medicíně k léčbě nemocí nebo pro tlumení nepříznivých stavů lidského organismu. Látky obsažené v této rostlině také ovlivňují vnímání, což je často zneužíváno.
Nejbližší akce | Článek

VITATOX 2020 - den 1

V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. První den konference je za námi a viděli celkově 15 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z prvního dne.
Článek | Produkt

Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2030.
Článek | Aplikace

Aplikace LC/QQQ analýza pesticidů potraviny a životní prostředí (2020-2021)

V tomto aplikačním přehledu se zaměříme na nejnovější metody použití LC/QQQ pro analýzu pesticidů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.