1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Shimadzu Nexera GPC Systém
Shimadzu Nexera GPC vyniká efektivitou práce a reprodukovatelností analytických výsledků, kterých dosahuje díky automatizovaným procesům. Díky překryvajícím se nástřikům dokáže zkrátit analytický cyklus až o polovinu.

Waters ACQUITY Advanced Polymer Chromatography (APC) System
Nová éra v analýze polymerů, to je kapalinový chromatograf ACQUITY APC. Techniky GPC/SEC, používané pro analýzy polymerů, se posledních 20 let neměnily. Ekonomika, konkurenční boj a dynamika trhu při výrobě polymerů ale vede k potřebě detailnějších informací, kvalitnějších dat a rychlosti analýz.

Waters SEC kolony
Chromatografické kolony pro separaci peptidů, proteinů, virových vektorů a dalších vysokomolekulárních látek, jejich agregátů, fragmentů a monomerů na základě velikosti pomocí molekulové vylučovací chromatografie (SEC)
  • Před
  • 1
  • Další