Shimadzu Nexera UC SFC system
Shimadzu Nexera UC SFC system
Shimadzu Nexera UC SFC systemPlatforma Nexera UC, superkritická fluidní chromatografie (SFE-SFC-MS), sjednocuje rychlou a snadnou on-line přípravu vzorků s nejmodernější chromatografickou analýzou s vysokocitlivostní detekcí.
O produktu

Shimadzu Nexera UC SFC system

Shimadzu Nexera UC vylepšuje pracovní postupy prostřednictvím extrakce superkritickou kapalinou (SFE) ve spojení s analýzou pomocí superkritické fluidní chromatografie (SFC). Systém umožňuje širokou škálu aplikací od izomerů a chirálních látek v potravinách nebo přírodních produktech, analýzu biomarkerů ze suché krevní kapky až po analýzu polymerních aditiv v plastech a obalech.

Porovnání přípravy vzorku QuEChERS a Nexera UC v analýze reziduálních pesticidů

Typická připrava vzorku trvá 35 minut a vyžaduje několik manuálních kroků. S Nexera UC může být stejný vzorek připraven pro on-line SFE/SFC za pouhých pět minut pomocí několika jednoduchých kroků přípravy.

Shimadzu: Porovnání přípravy vzorku QuEChERS a Shimadzu Nexera UC v analýze reziduálních pesticidů

SFE-SFC-MS/MS umožňuje současnou analýzu stovek sloučenin. Patří sem pesticidy, které jsou obvykle analyzovány pomocí LC, LC-MS/MS nebo GC, GC-MS/MS. Nexera UC zajišťuje analýzu širokého spektra polarity.

Shimadzu: Shimadzu Nexera UC SFE-SFC-MS/MS umožňuje současnou analýzu stovek sloučenin

Shimadzu Nexera UC snižuje dopady na životní prostředí

Níže je uvedeno srovnání nákladů a spotřeby organického rozpouštědla pro jednu analýzu konvečního LC s normální fází vs. SFC. Použitím SFC se celkové náklady na analýzu sníží o 87,6% a spotřeba organického rozpouštědla se sníží o 94,2%.

Shimadzu: Shimadzu Nexera UC snižuje dopady na životní prostředí

SFC/UHPLC přepínací systém

Jedná se o komplexní systém 2v1 obsahující UHPLC a SFC v jednom zařízení. K separaci chirálních sloučenin, strukturních izomerů a dalších takových látek jsou potřeba různé metody ze všelijakých oblastí (farmacie, potraviny a životní prostředí). Vzhledem k tomu, že superkritická fluidní chromatografie (SFC), která využívá jako mobilní fázi CO₂, vykazuje odlišné separační chování oproti vysokoúčinné kapalinové chromatografii (UHPLC), lze během vývoje metody rychle získat vynikající výsledky separace screeningem obou technologií najednou.

Shimadzu: Shimadzu Nexera UC SFC system umožňuje analýzu UHPLC i SFC pomocí jediného systému

Shimadzu: Shimadzu Nexera UC SFC systém snižuje požadavky na laboratorní prostor a náklady na vybavení

V případě zájmu o SFC systém neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce: Ondřej Hillmich ([email protected])

 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Jaký byl odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS od Shimadzu na PřF UK

Jaký byl 2. ročník odborného edukačního semináře LCMS SHIMADZU na PřF UK. Podívejte se blíže na teoretickou část, témata a atmosféru.

Článek | Nejbližší akce

Odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS (Shimadzu, PřF UK)

Odborný seminář se bude konat ve dnech od 19. do 21. září a věnovat se bude HPLC od základů po pokročilejší aspekty a bude zaměřen také na detekci pomocí kvadrupólové LC/MS (Q a QqQ).