Shimadzu LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometr
Shimadzu LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometrShimadzu LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometr
Shimadzu LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometrJedná se o nový high-end model, který svými vlastnostmi nabízí daleko rozsáhlejší možnosti nastavení parametrů měření za extrémně vysoké citlivosti. Shimadzu je známo přístroji s vysokou robustností a jejich dlouhou životností i desítky let, a právě tato robustnost nechybí ani modelu LCMS-8060NX.
O produktu

Shimadzu LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometr

Ionizační jednotka IonFocus

Nově vyvinutá sonda ESI s fokusními elektrodami zavádí ionty do vakuové části hmotnostního spektrometru daleko efektivněji. Současně s tím se spektrometru daří účinně vylučovat kontaminující látky, čímž snižuje šum a poskytuje stabilnější data. Vylepšený desing ESI s podporou tepla navíc podporuje ionizaci celé řady sloučenin (patentovaná technologie).

Shimadzu: Ionizační jednotka IonFocus

UF-Qarray II, UF-Lens II

Přepracované technologie před prvním kvadrupólem zvyšují robustnost bez kompromisů v citlivosti. Údržbu UF-Qarray II a UF-Lens II lze snadno provádět bez použití jakýchkoliv nástrojů.

Shimadzu: (1) Jednoduchý desing iontového zdroje bez kabelů nebo trubek. Snadno jej vyjměte nebo vyměňte pomocí páčky „jedním dotykem“ (2) Údržba UF-Qarray II a UF-Lens II bez použití nástrojů

Snadná údržba

LCMS-8060NX zdědil veškerou jednoduchou údržbu svých předchůdců. Jak desolvatační linii (DL), která zavádí vzorek do vakua, tak kapiláru ESI lze snadno a rychle výměnit při zachování vakua, čímž se minimalizují zbytečné odstávky přístroje a ztráta času pro měření.

Shimadzu: Kroky k výměně desolvatační linie (DL)

Shimadzu: Kroky k výměně kapiláry ESI

Robustnost a snadné ovládání

Maximalizovaná citlivost versus minimalizované matricové efekty

V nově vyvinuté jednotce IonFocus iontové transportní elektrody snižují ztrátu citlivosti z matricových efektů vypuzováním neutráních matricových částic s vyšší účinností. Níže uvedené grafy ukazují příklad analýzy zbytkových pesticidů v čajových listech. Použitím špičkové rychlosti přepínání polarity (5 ms) a rychlosti snímání dat (1,5 ms) byla získána stabilní data i pro vysokorychlostní analýzu více komponent. Jednotka IonFocus také účinněji zavádí ionty do detektoru a zvyšuje tím tak intenzitu signálu. Ze 100 testovaných sloučenin vykázalo 96% vynikající výtěžnost.

Shimadzu: Analýza reziduí pesticidů v čajových listech s využitím rychlého přepínání polarity a sběru dat

Vysoká robustnost

LCMS-8060NX využívá nové iontové vodiče, UF-Qarray II a UF-Lens II, pro zvýšení robustnosti při zachování vysoké účinnosti přenosu iontů. S vyšší robustností není tak často vyžadována údržba systému, čímž se zvyšuje efektivita a počet změřených vzorků. Níže uvedená data metabolitů v moči poukazují na spolehlivost analýzy biologických matric. Po analýze 1 000 vzorků moči, připravených pouze zředěním vodou, poskytuje LCMS-8060NX vynikající stabilitu dat bez ztráty citlivosti.

Shimadzu: Analýza 1 000 vzorků metabolitů v moči

Nové parametry odvození od umělé inteligence pro širokou škálu sloučenin

LCMS-8060NX využívá nové výchozí parametry optimalizované pro širokou škálu sloučenin na základě procesů umělé inteligence, což přináší vynikající výsledky bez nutnosti pracného zkoumání podmínek analýzy. Jak je uvedeno níže, zvyšuje to intenzitu signálu pro různé cílové sloučeniny na průměrně 2,6 násobek intenzity dosažené s předchozími parametry.

Shimadzu: Nové výchozí optimalizované parametry pro širokou škálu sloučenin

Inteligentní automatizace zvyšuje efektivitu pracovního postupu

Shimadzu: Inteligentní automatizace pracovního postupu

Zlepšení propustnosti zpracovaných dat

Velkou úsporu času lze dosáhnout vícesložkovou analýzou dat, s funkcemi pro kontrolu více chromatogramů najednou, zobrazením výsledků, které překračují standardní hodnoty (správnou hladinu koncentrace), v jiné barvě, atd.

Kromě toho je k dispozici několik šablon formátů reportů, což zkracuje nezbytný čas pro jejich tvorbu.

Shimadzu: Zlepšení propustnosti zpracovaných dat

Automatická optimalizace podmínek MS

Jednoduše umístěte vzorek na místo a zadejte o něm do softwaru základní informace. Optimalizace parametrů MRM a rozhraní se provede automaticky. Výsledky optimalizace jsou zobrazeny graficky, což opět snižuje čas a úsilí potřebné pro vyhodnocení automatické optimalizace.

Shimadzu: Automatická optimalizace podmínek MS

„Ready to use“ metodové balíčky LC-MS/MS a knihovny MRM

Shimadzu nabízí hotové metodové balíčky s jednoduchou instalací. Analýza může začít ihned bez žádného odkladu – každý balíček obsahuje vyvinuté metody pro vícesložkovou analýzu s optimalizovanými MRM přechody.

Shimadzu: „Ready to use“ metodové balíčky LC-MS/MS a knihovny MRM

Softwarové řešení od akvizice po kontrolu dat LabSolutions Connect/LabSolutions Insight

LabSolutions Connect a Insight poskytují podporu pro celý analytický pracovní postup, od optimalizace podmínek MS po zpracování dat, pro dosažení maximální efektivity.

Správa souborů analýzy je snadná

Systém Connect přináší vysoce organizovanou správu souborů. Umístění souboru je automaticky určováno podle jeho typu, což analytikovi umožňuje provádět analýzu nebo zpracování dat, aniž by si musel pamatovat cesty k souboru. Koncentrace analytu a další výsledky lze uložit jako soubor výsledků. Na stejnou sadu dat lze použít více metod zpracování, přičemž výsledky se ukládají samostatně, což nabízí optimalizaci parametrů zpracování a snadné načítání výsledků.

Shimadzu: Snadná správa souborů analýzy

Optimalizace MRM a parametrů iotového zdroje

Parametry MRM (precursor ion m/z, product ion m/z, napětí) a parametry iontového zdroje (průtok plynu, teplota) jsou automaticky optimalizovány. Pouze jedno kolo komplexní optimalizace maximalizuje konečnou citlivost s ohledem na polaritu, adiční ionty, valenci atd. Výsledky tohoto procesu lze zobrazit v grafu pomocí funkce datového prohlížeče. Obrazovka s výsledky optimalizace MRM současně zobrazuje chromatogram, spektrum a každé napětí. Na obrazovce s výsledky optimalizace MRM zkontrolujte, jak se mění síla signálu s variacemi v jednotlivých parametrech.

Shimadzu: MRM optimalizace

Shimadzu: Optimalizace parametrů iontového zdroje

Efektivní kontrola dat

LabSolutions insight je ideální prostředí pro vyhodnocování dat. Přepínání mezi režimy kontroly vzorku a sloučeniny je zajištěno na základě preferencí uživatele. Displej s vícenásobným chromatogramem odpovídajícím způsobem prezentuje všechny vzorky konkrétní analyt nebo všechny analyty pro konkrétní vzorek. Všechny chromatogramy lze současně přiblížit, oddálit nebo je ukotvit na samotném monitoru, aby vyhovoval potřebám analytika.

Barevně označené výsledky umožní recenzentovi snadno odhalit problémové vzorky. Lze nastavit označení výsledků pro širokou škálu QC, nejen pro hodnoty překračující limity, ale také blížící se limitům. Pro integraci univerzálních laboratorních informačních systémů použijte standardní šablony reportů nebo výstup souborů ve vámi vyhovujícím formátu.

Shimadzu: Efektivní kontrola dat v LabSolutions insight

 

Novinky

Toggle

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v LC/MS - rozlišení, fragmentace, detekce

Třetí díl seriálu se zaměřuje na MS detektor a parametry citlivosti, fragmentace, samotnou detekci píků, přesnost hmoty u HRAM nebo rozlišení.

Článek | Nejbližší akce

Jaký byl odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS od Shimadzu na PřF UK

Jaký byl 2. ročník odborného edukačního semináře LCMS SHIMADZU na PřF UK. Podívejte se blíže na teoretickou část, témata a atmosféru.
 

Manuály (0)

Toggle