Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC System | LabRulez LCMS
Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC System
Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC SystemAgilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC System
Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC SystemSuperkritická fluidní chromatografie využívá jako mobilní fázi kapalinu v superkritickém stavu (superkritický CO2), která je směšována s organickým modifikátorem nebo vodou a aditivy. Lze použít kolony stejného typu jako pro LC separaci anebo využít fáze optimalizované na míru SFC separacím.
O produktu

Agilent 1260 Infinity II SFC a SFC/UHPLC System

Superkritická fluidní chromatografie oproti klasické LC chromatografii poskytuje řadu zajímavých benefitů

  • Díky velmi nízké viskozitě superkritické kapaliny je dosaženo významně vyššího přenosu hmoty během LC separace a proto rychlou separací za vysokých průtoků může být dosaženo účinné separace
  • Použitím různých organických modifikátorů a aditiv lze významně ovlivnit mechanismus separace a pokrýt velmi širokou škálu analytů
  • SFC může sloužit jako náhrada separace na normální fázi, která s sebou přináší řadu nepříjemných aspektů
  • Pomocí SFC lze úspěšně dělit chirální či izomerní sloučeniny, které se na reverzní či HILIC chromatografii neseparují
  • Jde o "zelenou" a ekologickou techniku, která snižuje celkovou spotřebu organických rozpouštědel v laboratoři
  • Pomocí hybridního uspořádání lze SFC kombinovat s UHPLC a zajistit obě separace v rámci měření jedné sady vzorků

Nově uvedené portfolio řady 1260 Infinity II SFC Agilent Technologies představuje technologickou špičku v oblasti superkritické fluidní chromatografie. V tomto systému byla inovována řada komponent, především kontrolní modul, binární SFC čerpadlo a také byl uveden zcela nový SFC Infinity II Multisampler, který poskytuje bezkonkurenční flexibilitu a přesnost dávkování pro SFC.

Agilent 1260 Infinity II SFC je dostupné také v unikátní hybridní konfiguraci a je kompatibilní jak s klasickými LC detektory tak se všemi LC/MS detektory z portfolia Agilent. Samozřejmostí je integrace všech nových modulů do software OpenLab (ve spojení s klasickými detektory a MSD) a MassHunter (v případě MS QQQ, TOF a QTOF).

Agilent 1260 Infinity II SFC

Nově uvedený Agilent 1260 Infinity II SFC má řadu unikátních konstrukčních prvků a z nich plynoucích parametrů a výhod pro uživatele:

  • Kontrolní modul kromě kontroly zpětného tlaku zajišťuje také tvorbu superkritického CO2 jeho redestilací a natlakováním. Superkritická kapalina je tak generována ještě před vstupem do binární SFC pumpy. To vede k přesnějšímu míchání gradientu a také vyšší stabilitě tlaku v systému. Zároveň tento způsob produkce superkritické kapaliny v odděleném modulu snižuje nároky na čistotu použitého CO2, který může být potravinářské čistoty.
  • SFC binární pumpa - zde jsou využity špičkové technologie pump řady Agilent Infinity II pro přesné míchání gradientu. Dosahuje výkonu až 5 ml/min při tlaku 600 bar. V základní konfiguraci může uživatel vybírat ze tří láhví s organickým modifikátorem, popřípadě lze doplnit o ventil, umožňující výběr až ze 12 rozpouštědel, což je velkou výhodou například pro vývoj metod.
  • SFC Multisampler - Agilent Multisampler řady Infinity II byl modifikován s ohledem na specifika SFC systému. SFC multisampler umožňuje velmi přesné a přitom flexibilní dávkování v rozsahu objemů nástřiku od 0,1 do 90 uL. To překonává dosavadní omezení SFC systémů, kdy byly využívány pouze fixní smyčky relativně malých objemů a bylo vyžadováno přeplnění smyčky vzorkem.

Agilent 1260 Infinity II SFC/UHPLC hybrid

Agilent 1260 infinity II SFC/UHPLC hybrid Vám nabízí unikátní systém se dvěma naprosto odlišnými mechanismy separace, kde lze v rámci jedné sekvence a jedné sady vzorků automaticky provést analýzy v obou separačních módech pro každý vzorek. Z pohledu konfigurace je systém flexibilní, jako LC analytickou pumpu lze použít binární či kvarterní pumpu z portfolia Agilent Infinity II. Oba separační kanály spolu sdílí SFC multisampler a multikolonový termostat. Přepínací ventil zajišťuje nástřik do HPLC nebo SFC systému.

Jde o zcela unikátní řešení, které v sobě slučuje ekonomickou výhodnost a velice zajímavý aplikační potenciál, především tam, kde je cílem pokrýt co nejširší záběr analytů z pohledu fyzikálně-chemických vlastností a získat dvě nezávislé separace pro každý vzorek.

Agilent 1260 Infinity II SFC ve spojení s MS

Systémy Agilent 1260 Infinity II SFC jsou plně kompatibilní s MS detektory Agilent. Propojení lze realizovat v režimu full flow nebo split. Pro zajištění účinnosti ESI ionizace je efluent z kolony míchán s make-up rozpouštědlem, které je pumpováno make-up pumpou. V režimu full flow je efluent míchán s make-up rozpouštědlem a poté veden zpět do kontrolního modulu a z něj do MS detektoru bez dělení toku. V režimu s dělením toku (split) je využit dedikovaný splitter, do něhož je přiváděno make-up rozpouštědlo, tok je dělen, část se vrací do kontrolního modulu pro zajištění zpětného tlaku systému a část je vedena do MS detektoru.

HPST: Agilent 1260 Infinity II SFC ve spojení s MS - Režim Full Flow a Režim s dělením toku (Split)

Agilent 1260 Infinity II SFC/ELSD

Superkritickou fluidní chromatografii firmy Agilent Technologies je možné provozovat také s detektorem ELSD.

 

Novinky

Toggle
Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.