Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

St, 6.1.2021
| Originální článek z: Shimadzu/CLAM-2030
Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků v klinické biochemii s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2030.
Video placeholder

Shimadzu: Automatizovaná příprava vzorků pro analýzu LC-MS/MS v klinických laboratořích

Jednoduše umístíte zkumavky s odebranou krví/močí/plazmou do modulu a automaticky se provede vše od předúpravy vzorku až po samotnou analýzu pomocí LC-MS/MS. Shimadzu CLAM-2030 je jedinečný přístroj, který nemá v oblasti LCMS obdoby.

Unikátní přístroj dosahuje spolehlivého sběru dat, plně automatizuje a standardizuje procesy laboratoře. Tím vším snižuje možnou chybovost lidského faktoru vznikající při přípravě vzorku a hlavně riziko možné kontaminace nebo infekce laboranta/analytika.

Pohled do modulu CLAM-2030. 1. Karusel pro vzorky a reagenty. 2. Rack pro vialky 3. Nástřiková jehla vzorku 4. Nástřiková jehla reagentu.

Jak systém funguje:

 1. Do modulu CLAM-2030 se umístí zkumavky se vzorkem (krev, moč, sérum či plazma). Díky kompatibilitě modulu s laboratorním informačním systémem lze nově vzorky načíst přímo pomocí čárového kódu.

 2. Přístroj odebere přesný objem vzorku ze zkumavek a přidá potřebné reagenty.

 3. Provede třepání, filtraci a temperaci vzorku.

 4. Nakonec je připravený vzorek automaticky převeden do autosampleru kapalinového chromatografu, kde je proveden nástřik, separace na chromatografické koloně a následná vysoko-citlivostní detekce na hmotnostním detektoru typu trojitý kvadrupól.

 5. Výsledkem měření je vygenerovaný report přesně upravený na míru laboratoře.

Všechny tyto kroky se mohou variabilně měnit podle nastavení metody. Některý z kroků přípravy vzorku může být zcela vynechán a nebo je možné ho naopak vícekrát opakovat.

CLAM-2030 může být ovládán pomocí vlastního dotykového LCD displeje.

Výhody CLAM-2030:

Přístroj automatizuje všechny kroky procesu, od předúpravy po samotné měření vzorků krve, moči, séra a plazmy. Samotná automatizace přínáší laboratoři možnost měření vzorků přes noc bez přítomnosti personálu nebo během volných dnů (svátky, víkendy).

Kontrola naměřených dat je snadná, protože software automaticky signalizuje neobvyklé výsledky. Upozorní tedy analytika nebo přímo lékaře na odchylky mimo správnou koncetraci sledované látky ve vzorku – například v případě monitoringu terapeutické hladiny léčiv u pacienta.

Aplikace CLAM-2030:

Instrument podporuje měření širokého spektra látek v biochemických, ale i toxikologických laboratořích. Shimadzu nabízí metodové balíčky tzv. „ready to use“. Ty obsahují spotřební materiál, chromatografické kolony a nastavení analýz v softwaru přístroje (chromatografická okna pro každou sledovanou látku, MRM přechody a další). Pro toxikologické laboratoře je ideálním řešením metodový balíček pro rychlý screening 161 nejčastěji sledovaných látek (návykové drogy, psychotika, hypnotika, sedativa) a nebo speciální forenzní databáze látek pro analýzu až 2500 látek.

Příklady analyzovaných látek pomocí CLAM-2030 modulu.
 • 6-acetylmorphine, Aldosterone, Amikacin, Amiodarone, Amisulpride, Amphetamine, Androstenedion, Anhydroecgonine methyl ester, Arbekacin, Aripiprazole
 • 8 Barbiturate drug and Bromovalerylurea, BDB, Benzoylecgonine, 39 Benzodiazepines and their metabolites, Bepridil, Buprenorphine
 • Carbamazepine (CBZ), Carbamazepine10-11-epoxide, 2C-B, 2-Cl, CBZ- Diol, Cibenzoline, Ciprofloxacin,Clopazine, Cocaethylene, Cocaine, Codeine, Corticosterone, Cortisol, Cyclosporine
 • Daptomycin, Dehydroaripiprazole, 11-Deoxycortisol, Desmethylclopazine, Dextromethorphan, DHEA, DHEA-S, Diazepam, Dihydrocodeine, DOACs (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran)
 • Ecgonine methylester, EDDP, Ethosuximide, Ethylmorphine, Everolimus
 • Felbamate, Flecainide
 • Gabapentin, Gentamicin
 • Haloperidol, Hydoromorphone, Hydrocodone, 25-hydroxyvitamin D3, 25-hydroxyvitamin D2, Hygromycin C
 • Kanamycin, Ketamine
 • Lacosamide, Lamotrigine, Levetiracetam, Levofloxacin, Levomepromazine, Linezolid
 • 6-MAM, MBDB, MDA, MDEA, MDMA, Melperone, Mephedrone, Metanephrin, Methadone, Methamphetamine, Methaqualone, Methcathinone, Methiopropamine, 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, Methylphenidate, Mexiletine Morphine, m-CPP, 4-MTA
 • Naloxone, Naltrexone, N-Desmethylolanzapine, NDMS, Neomycin B, Nimetazepam, Norbuprenorphine, Norephedrine, Norfenfluramine, Norketamine Noroxycodone, Normetanephrin, Norpseudoephedrine, Norquetiapine, n-Desethylamiodarone
 • 10-OH-CBZ, 17-OH-Progesterone, 9-OH-Risperidone, Olanzapine, Oxacarbazepine, Oxycodone
 • Paromycin, PEMA, Perampanel, Perazine, Phencyclidine, Phenobarbital, Phenytoin, Pholcodine, Pilsicainide, Pipamperone, Pregabalin, Primidone, Progesterone, Promethazine, Propoxyphene, Pyridoxal-5’-Phoshate (P5P)
 • Quetiapine Risperidone
 • Rapamycin (Sirolimus), Retigabine, Ritalinic acid, Rufinamide
 • Sertindole Sulpiride, Sotalol, Stiripentol, Streptomycin, Sultiame
 • Tacrolimus (FK 506), Teicoplanin, Teststerone, Thiamin Pyrophosphate (TPP), Thioridazine, Tiagabine, Topiramate, 12 Tri-/Tetra-cyclic antidessant
 • Valpronic acid, Vancomycin
 • Ziprasidone, Zonisamide, Zotepine Zuclopenthixol, (Z)-Chorprothixene

CLAM-2030 je ideálním řešením, jak technologicky posunout laboratoř kupředu a nahradit tak nepřesné imunochemické analyzátory. Měření na LCMS přístroji nepodléhá nespecifickým reakcím, jako tomu může být právě v případě analyzátorů. Shimadzu navíc nabízí zavedení analytických metod přímo podle přání uživatele.

Shimadzu CLAM-2030: Automatizace všech kroků procesu, od předúpravy po samotné měření vzorků

**Konfigurace přístroje: **

CLAM-2030 je přímo připojen k UHPLC Nexera X3, který zajišťuje extrémně nízký carry over, díky čemuž se nikdy v chromatogramu neobjeví falešný pík z předešlé analýzy. V konfiguraci si uživatel může zvolit také PDA detektor s mikroobjemovou měřící celou.

Shimadzu aktuálně nabízí 4 typy MS detektorů typu trojitý kvadrupól (QQQ) podle jejich citlivosti (LCMS-8045, 8050, 8060 a 8060NX). Pro splnění požadavků vysokocitlivostní analýzy toxikologické laboratoře je doporučován LCMS-8050 a nebo LCMS-8060. Pro typické biochemické analýzy a farmakologické analýzy je plně dostačujicí systém LCMS-8045, který svou citlivostí a funkčností skvěle nahradí veškeré imunochemické analyzátory.

Shimadzu: CLAM-2030 - Fully Automated Sample Preparation Module for LCMS™

Cílem CLAM-2030 není nahradit šikovné a pilně pracující laboranty, bez lidského faktoru se ještě dlouhá léta v laboratoři neobejdeme, jestli vůbec někdy. Částečně ale přístroj snižuje riziko práce laboranta s biologickým materiálem, zajišťuje automatizaci a standardizaci LCMS analýz a zároveň neustálý provoz laboratoře díky moderním a spolehlivým technologiím.

Systém již používají v několika větších (většinou univerzitních) nemocnicích po celé Evropě od Francie, Velké Británie, Německa nebo dokonce také Chorvatska. Také v České republice se již těší pozornosti různých odborníků z oblasti klinické biochemie.

VIDEO: Rozhovor o využití systému Shimadzu CLAM-2030 s Dr. Frankem Streitem, vedoucím klinického výzkumu univerzitní nemocnice v Göttingenu, Německo

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.

Článek | Produkt

LC-QQQ toxikologické metodové balíčky Shimadzu

V tomto příspěvku naleznete přehled tzv. „ready to use“ metodových balíčků pro oblast toxikologie, využívajících kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

Článek | Produkt

Staňte se průkopníky v oblasti klinických laboratoří díky automatizované přípravě vzorků pro LC-MS/MS analýzu

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2040.

Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na Škole hmotnostní spektrometie 2023

Přijďte za námi na náš stánek, poslechněte si přednášku našich zákazníků z Agel na téma Využití LC-MS/MS v klinické laboratoři a užijte si naši párty v podání kapely The Cupcake Collective.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.

Článek | Produkt

LC-QQQ toxikologické metodové balíčky Shimadzu

V tomto příspěvku naleznete přehled tzv. „ready to use“ metodových balíčků pro oblast toxikologie, využívajících kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

Článek | Produkt

Staňte se průkopníky v oblasti klinických laboratoří díky automatizované přípravě vzorků pro LC-MS/MS analýzu

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2040.

Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na Škole hmotnostní spektrometie 2023

Přijďte za námi na náš stánek, poslechněte si přednášku našich zákazníků z Agel na téma Využití LC-MS/MS v klinické laboratoři a užijte si naši párty v podání kapely The Cupcake Collective.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.

Článek | Produkt

LC-QQQ toxikologické metodové balíčky Shimadzu

V tomto příspěvku naleznete přehled tzv. „ready to use“ metodových balíčků pro oblast toxikologie, využívajících kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

Článek | Produkt

Staňte se průkopníky v oblasti klinických laboratoří díky automatizované přípravě vzorků pro LC-MS/MS analýzu

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2040.

Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na Škole hmotnostní spektrometie 2023

Přijďte za námi na náš stánek, poslechněte si přednášku našich zákazníků z Agel na téma Využití LC-MS/MS v klinické laboratoři a užijte si naši párty v podání kapely The Cupcake Collective.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Cílené řešení pro analýzu konopí: „řešení, které stojí za to“

Poznejte možnosti testování a monitorování produktů z konopí pomocí HPLC, LC/QQQ, GC/QQQ nebo ICP/MS systémů Shimadzu.

Článek | Produkt

LC-QQQ toxikologické metodové balíčky Shimadzu

V tomto příspěvku naleznete přehled tzv. „ready to use“ metodových balíčků pro oblast toxikologie, využívajících kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

Článek | Produkt

Staňte se průkopníky v oblasti klinických laboratoří díky automatizované přípravě vzorků pro LC-MS/MS analýzu

Shimadzu představuje nový typ plně automatizovaného modulu pro přípravu vzorků s přímým napojením na LC-MS/MS systém – CLAM-2040.

Článek | Nejbližší akce

Shimadzu na Škole hmotnostní spektrometie 2023

Přijďte za námi na náš stánek, poslechněte si přednášku našich zákazníků z Agel na téma Využití LC-MS/MS v klinické laboratoři a užijte si naši párty v podání kapely The Cupcake Collective.