LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Konference ESAS-CSSC 2022 (Jaké byly?)

Út, 14.3.2023
| Originální článek z: SSJMM/Viktor Kanický/Tomáš Vaculovič
4. - 9. září 2022 se v Brně účastnilo dvou spojených mezinárodních vědeckých setkání ESAS & CSSC 236 účastníků ze 17 zemí a viděli jsme celkem 99 přednášek ve 23 paralelních přednáškových sekcích.
SSJMM: European Symposium on Analytical Spectrometry a Česko-Slovenská spektroskopická konference (Brno, 4.-9. září 2022)

SSJMM: European Symposium on Analytical Spectrometry a Česko-Slovenská spektroskopická konference (Brno, 4.-9. září 2022)

Ve dnech 4. až 9. září 2022 se v Brně uskutečnilo mezinárodní vědecké setkání odborníků z oblasti spektroskopie a analytické chemie v rámci spojení dvou konferencí: European Symposium on Analytical Spectrometry (ESAS) & 17th Czech-Slovak Spectroscopic Conference.

Tato významná vědecká událost byla organizována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university pod záštitou děkana PřF MU prof. Tomáše Kašparovského a rektora Vysoké školy chemickotechnologické v Praze prof. Pavla Matějky.

Symposium ESAS je bienále organizované odbornými společnostmi České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska a v každé z těchto pořádajících zemí je spojováno vždy s další, zpravidla národní konferencí. V případě České republiky a Slovenska jsou to Česko-slovenská a Slovensko-česká spektroskopická konference – rovněž bienále, střídavě v obou zemích. Propagaci symposia ESAS zajišťují Deutscher Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie, Komitet Chemii Analitycznej PAN – Zespoł Analizy Spektralnej, Slovenská spektroskopická spoločnosť a Magyar Spektroszkópiai Társaság.

SSJMM: OPENING CEREMONY (KANICKÝ, MATĚJKA)

Vědecký program symposia a konference se uskutečnil v symaptickém esteticky rekonstruovaném prostředí budovy Fakulty sociálních studií MUNI na Joštově ulici s přátelskou podporou vedení fakulty a organizačním zajištěním správy budov FSS. Symposia a konference se zúčastnilo 236 účastníků ze 17 zemí. Témata konference pokrývala všechny analyticky využívané spektroskopické a spektrometrické metody, a to ve 23 přednáškových sekcích paralelně přednášených ve dvou posluchárnách, což umožnilo zařadit do programu 99 přednášek zahrnujících tři plenární a 31 klíčových od pozvaných vědeckých osobností z celého světa.

Velmi přínosnými se ukázaly přednášky talentovaných studentů (19), z nichž nejlepší byla odměněna cenou – Petr Liška (CEITEC VUT, Correlative highresolution optical and chemical imaging of CsPbBr3 nanocrystals).

Během dvou večerů bylo středem zájmu účastníků celkem 90 plakátových sdělení. V soutěži byly třem nejlepším posterům uděleny ceny:

  1. místo: Ivan Kopal (VŠCHT, Contribution of the chemical mechanism to the overal enhancement in the surfaceenhanced Raman spectra of methylene blue);
  2. místo: Kristýna Bilavčíková (VUT v Brně, Tracing new potential chemoterapeutics using ICP-MS and LA-ICP-MS);
  3. místo: Natalia Jurga (Adam Mickiewicz University in Poznan, The luminiscence of NIR-excited up-converting nanoparticles in the blood solution).

SSJMM: POSTER SESSION

Plenární přednášející obdrželi ocenění Spektroskopické společnosti – Medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. Toto nejvyšší uznání českou vědeckou komunitou z oblasti spektroskopie převzali profesor Yukihiro Ozaki, viceprezident Kwansei-Gakuin University (Japonsko), profesor Érico Marlon de Moraes Flores, univerzitní koordinátor pro mezinárodní spolupráci, Universidade Federal de Santa Maria (Brazílie) a profesor Detlef Günther, viceprezident pro výzkum na Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Švýcarsko).

Součástí programu byla přednášková vystoupení firem a prezentace jimi distribuovaných laboratorních přístrojů a vybavení. Produkty 15 firem pokrývaly široké spektrum metod. Kvalitní stravování a občerstvení během vědeckého setkání zajišťovala menza na Moravském náměstí. Přátelská atmosféra se vytvořila již na uvítacím večírku v atriu FSS.

Hvězdárna a planetárium Brno

Společenský program pokračoval následující den návštěvou Hvězdárny a planetária Brno spojenou s projekcí v planetáriu a pozorováním planet teleskopy za výjimečně příhodných atmosférických podmínek. Dvě stě zájemců o návštěvu hvězdárny dopravila na Kraví horu speciální konferenční tramvaj vyzdobená propagačním plakátem symposia.

SSJMM: Konferenční tramvaj ESAS-CSSC 2022 („šalinou“)

Středeční odpoledne bylo věnováno poznávání Brna a jeho pamětihodností formou komentovaných turistických prohlídek s profesionálními průvodci. Konferenční večeře v Pivovarském domě Poupě seznámila účastníky s typickou českou kuchyní, pivem a cimbálovou muzikou.

Při slavnostním zakončení konference nás polští kolegové seznámili s místem konání následujícího symposia v roce 2024 – Varšavou. Účastníci ocenili zdárný průběh symposia, jež se podařilo navzdory nejasné situaci z důvodu pandemie úspěšně zorganizovat.

SSJMM: ESAS-CSSC 2022 (Den 5)

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.