Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Út, 31.1.2023
| Originální článek z: Metrohm/Lucie SOUKUPOVÁ
Necílené screeningové metody mohou být volbou pro monitorování syntetických organických sloučenin fluoru přítomných ve vzorcích vody.
Video placeholder
  • Foto: Unsplash/Ivan Bandura: Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod
  • Video: MetrohmTV: How to analyze AOF and AOX by combustion ion chromatography (CIC)

Per- a polyfluorované alkylové substance (PFAS) jsou skupinou téměř 10 000 uměle vyrobených organofluorových sloučenin, běžně známých jako „forever chemicals“. PFAS jsou vysoce odolné látky a díky svým jedinečným vlastnostem nacházejí široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích.

Jelikož jsou však PFAS látky odolné vůči rozkladu, mohou se jednoduše dostat do potravního řetězce či zdroje vod. Stabilita těchto látek samotných nebo produktů jejich rozpadu v kombinaci s jejich afinitou vázat se na proteiny je pak činí obzvláště škodlivými pro lidské zdraví.

Záznam přednášky LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Metrohm: Konfigurace systému pro Spalovací Iontovou Chromatografii (CIC)

Metody cílené analýzy, jako LC-MS/MS nebo GC-MS/MS, jsou nejen časově náročné a drahé, ale zachycují pouze omezený počet PFAS.

Na druhou stranu necílené screeningové metody, jako je stanovení celkového adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie (CIC), mohou být lepší volbou pro monitorování celého rozsahu syntetických organických sloučenin fluoru, jejich prekurzorů a příbuzných fluorovaných sloučenin přítomných ve vzorcích vody.

Záznam webináře o analýze celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Měření AOF může být zvláště užitečné pro sledování účinnosti procesů úpravy vody pro odstraňování škodlivých syntetických organofluorových chemikálií a zabránění jejich uvolňování do životního prostředí nebo do obecných zdrojů vody. Je to také dobrý indikátor pro zahájení podrobných cílených analýz, pokud jsou hodnoty AOF vysoké.

Metrohm: Analýzy AOF v odpadní vodě dle normy DIN 38409-59 (Lanciki, A. (2021) WP-078, Metrohm AG, Switzerland)

Přehled literatury Metrohm pro stanovení AOF nebo PFAS ke stažení v knihovně LabRulezLCMS

  • LABOREXPO: Kontrola kvality vody pohledem iontové chromatografie (Prezentace | 2022)

  • Adsorbable organic fluorine (AOF) – a sum parameter for non-targeted screening of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFASs) in waters (Aplikace | 2021)

  • Monitoring PFASs in water sources (Aplikace | 2022)

  • Fast analysis of AOX in waters by CIC (Aplikace | 2022)

  • Measurement of AOX with combustion IC (Technické články | 2018)

  • Ion chromatographic determination of halogens and sulfur in solids using combustion as inline sample preparation (Postery)

  • Trace-level determination of perfluorinated compounds in water by suppressed ion chromatography with inline matrix elimination (Postery)

  • Automation in ion chromatography (Brožury a specifikace | 2020)

Metrohm Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.

Článek | Produkt

Efektivní příprava vzorků a vysokokapacitní kolony pro úspěšnou analýzu potravin a nápojů

Překonávání problémů při analýze potravin a nápojů pomocí iontové chromatografie (IC).
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.

Článek | Produkt

Efektivní příprava vzorků a vysokokapacitní kolony pro úspěšnou analýzu potravin a nápojů

Překonávání problémů při analýze potravin a nápojů pomocí iontové chromatografie (IC).
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.

Článek | Produkt

Efektivní příprava vzorků a vysokokapacitní kolony pro úspěšnou analýzu potravin a nápojů

Překonávání problémů při analýze potravin a nápojů pomocí iontové chromatografie (IC).
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.

Článek | Produkt

Efektivní příprava vzorků a vysokokapacitní kolony pro úspěšnou analýzu potravin a nápojů

Překonávání problémů při analýze potravin a nápojů pomocí iontové chromatografie (IC).