LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Po, 31.10.2022
| Originální článek z: LABOREXPO/Metrohm/Jan Soukup
Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jana Soukupa (Metrohm) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití iontové chromatografie v oblasti životního prostředí a analýz vody.
Video placeholder

LabRulez: LABOREXPO 2022: Analýza vody pohledem iontové chromatografie

Látky s organicky vázaným fluorem

 • Velice pevná vazba C-F

 • Velké uplatnění ve farmacii, agrochemii, technice

 • PTFEteflon , velký objev pro materiálové inženýrství

 • Využití při elektrolýze NaCl → NaOH, Cl2

 • Gore-tex

 • Narušování ozonové vrstvy

 • Hromadění v játrech obratlovců (u ryb)

 • Není znám žádný proces mikrobiálního rozkladu

TF – TOF – AOF/EOF – PFAS

 • TF = Celkový fluor
 • TOF = celkový organický fluor
 • AOF = Adsorbovatelný organický fluor (včetně non-PFAS)
 • EOF = Extrahovatelný organický fluor (včetně non-PFAS)
 • Celkové PFAS
 • Cílené PFAS
 • TIF = celkový anorganický fluor

Metrohm: Analyzované skupiny Fluorovaných látek v analytické chemii (TF – TOF – AOF-EOF – PFAS)

AOX (AOBr, AOCl, AOI) a AOF

 • Souhrnné parametery

 • AOX = Adsorbovatelné organicky vázané halogeny

 • AOX = AOCl + AOBr + AOI

 • AOF = Adsorbovatelný organicky vázaný fluor

 • Významný parametr monitoringu životního prostředí

PROCEDURA
 • Zachycení na aktivní uhlí
 • Rozsah pro jednotlivé halogeny 1 - 100 μg/L
NOVĚ VYCHÁZEJÍCÍ NORMY PRO VODNÉ VZORKY
 • DIN 38409-59: >2 μg/L AOF (>10 μg/l AOCl, >1 μg/l AOBr, >1 μg/l AOI)
 • USEPA taktéž v procesu

PFAS

 • látky na bázi per polyfluoroalkylu

 • Odolné organické polutanty – forever chemicals

 • Nepříznivý vliv na lidské zdraví

 • Jedná se o tisíce látek

 • Využívali se při výrobě teflonu nebo jako změkčovadlo

 • Ukládají se v játrech obratlovců

 • PERFLUOROKTANSULFONOVÁ KYSELINA (PFOS) – DÁVNO ZAKÁZÁNO

 • PERFLUOROKTANOVÁ KYSELINA (PFOA) – ZAKÁZÁNO V 2020

Metrohm: Struktura vybraných PFAS látek: PFOA a PFOS

Organicky vázaný fluor a jeho koloběh v příorodě

Z odpadní vody mohou tyto látky penetrovat do povrchových i podzemních vod, půdy a následně proniknout dál do potravního řetězce.

Metrohm: Organicky vázaný fluor a jeho koloběh v příorodě

Analytické řešení pro AOF a EOF?

Spalovací iontová chromatografie
 • Spalovací modul
 • Absorpce plynu
 • Iontový chromatograf

Metrohm: Spalovací iontová chromatografie

Analytická technika AOF & EOF

 • AOF/EOF - úprava vzorku před analýzou

 • AOF: 100 ml vzorku se adsorbuje na dvě kolonky s aktivním uhlím. Kolonky se následně promyjí NaNO3 pro odstranění anorganických fluoridů

 • EOF: pevné nebo kapalné vzorky (100 mg) se extrahují do MeOH (pH 10. Následně se přefiltrují přes SPE a s eluátem se pracuje dále

Metrohm: Parallel sample enrichment with APU sim (Analytik Jena)

Spalovací iontová chromatografie (CIC)

 • Vzorek se vpraví do spalovacího modulu zcela automaticky
 • Spalování za přítomnosti vody, kyslíku a argonu
 • Vzniklé plyny se adsorbují do roztoku peroxidu
 • Roztok se zachycenými plyny (anionty) analyzován pomocí iontové chromatografie

Metrohm: Schématické názornění workflow Spalovací iontové chromatografie (CIC)

 • Plně automatizované řešení
 • Současné stanovené síry a halogenů
 • Otevírá nové aplikační možnosti

Ale co teď s tím?

Máme zachycené F⁻, Cl⁻, Br⁻, SO₄²⁻ v roztoku peroxidu → dva problémy:

 1. Velice nízká koncentrace jednotlivých analytů
 2. Přítomná matrice roztoku peroxidu
Řešení:
 1. Analyty zakoncentrovat
 2. Nějak se zbavit peroxidu – eliminace matrice

Spalovací iontová chromatografie (CIC)

Metrohm: Proces analýzy vzorků pomocí spalovací iontové chromatografie (CIC)

Metrohm Inline Prekoncentrace

 • ProfIC Vario 9 – MiPCT - ME

Metrohm: Proces zakoncentrování vzorků pomocí Metrohm Inline Prekoncentrace ProfIC Vario 9 – MiPCT - ME

AOF v odpadní vodě

 • dle normy DIN 38409-59

Metrohm: Analýzy AOF v odpadní vodě dle normy DIN 38409-59 (Lanciki, A. (2021) WP-078, Metrohm AG, Switzerland)

Spalovací iontová chromatografie - souhrn

 • Rychlé řešení pro stanovení organicky vázaného fluoru
 • Vhodné pro větší množství vzorků
 • Kvantifikace halogenů a síry
 • Kalibrace z jednoho multistandardu pomocí MiPCT-ME
 • Metrohm inline prekoncentrace a eliminace matrice
 • Řešení od jednoho dodavatele

Záznam webináře – Total PFAS analysis asing Combustion Ion Chromatography

Pokud vás zajímá iontová chromatografie detailněji, jste srdečně zváni do naší demonstrační laboratoře

Metrohm: Demonstrační laboratoř na Univerzitě Karlově v Praze

LABOREXPO
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

Zjednodušené stanovení siřičitanů v potravinách a nápojích pomocí iontové chromatografie

Dvě optimalizované metody pro stanovení siřičitanů v potravinových a nápojových matricích pomocí iontové chromatografie s použitím amperometrické a vodivostní detekce.

Článek | Produkt

Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Necílené screeningové metody mohou být volbou pro monitorování syntetických organických sloučenin fluoru přítomných ve vzorcích vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

Zjednodušené stanovení siřičitanů v potravinách a nápojích pomocí iontové chromatografie

Dvě optimalizované metody pro stanovení siřičitanů v potravinových a nápojových matricích pomocí iontové chromatografie s použitím amperometrické a vodivostní detekce.

Článek | Produkt

Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Necílené screeningové metody mohou být volbou pro monitorování syntetických organických sloučenin fluoru přítomných ve vzorcích vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

Zjednodušené stanovení siřičitanů v potravinách a nápojích pomocí iontové chromatografie

Dvě optimalizované metody pro stanovení siřičitanů v potravinových a nápojových matricích pomocí iontové chromatografie s použitím amperometrické a vodivostní detekce.

Článek | Produkt

Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Necílené screeningové metody mohou být volbou pro monitorování syntetických organických sloučenin fluoru přítomných ve vzorcích vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Analýza celkového PFAS pomocí spalovací iontové chromatografie

Jak využít spalovací iontovou chromatografii (CIC) jako inovativní řešení pro screening environmentálních vzorků na adsorbovatelný organofluor (AOF) a/nebo extrahovatelný organofluor (EOF).

Článek | Produkt

Zjednodušené stanovení siřičitanů v potravinách a nápojích pomocí iontové chromatografie

Dvě optimalizované metody pro stanovení siřičitanů v potravinových a nápojových matricích pomocí iontové chromatografie s použitím amperometrické a vodivostní detekce.

Článek | Produkt

Jednoduché a rychlé stanovení adsorbovatelného organického fluoru (AOF) pomocí spalovací iontové chromatografie ve vzorcích vod

Necílené screeningové metody mohou být volbou pro monitorování syntetických organických sloučenin fluoru přítomných ve vzorcích vody.

Článek | Aplikace

Stanovení organických kyselin a anorganických aniontů iontovou chromatografií s hmotnostní detekcí IC-MS

Kombinace iontové chromatografie s hmotnostní detekcí (IC-MS) představuje robustní, citlivou a selektivní techniku umožňující stanovení iontových sloučenin.