LC-MS/MS kvantifikace nitrosaminových nečistot v metforminu | LabRulez LCMS

Vysoce citlivé a robustní LC-MS/MS řešení pro kvantifikaci nitrosaminových nečistot v metforminu

Út, 2.8.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Vysoce citlivá a robustní LC-SRM-MS metoda s využitím UHPLC Thermo Vanquish Horizon v tandemu s LC-MS/MS Thermo TSQ Quantis pro kvantifikaci 10 nitrosaminů v metforminových lécích.
Video placeholder
  • Foto: Pixabay/HeungSoon: Vysoce citlivé a robustní LC-MS/MS řešení pro kvantifikaci nitrosaminových nečistot v metforminu
  • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: Nitrosamine impurity in pharmaceutical drugs

Po odhalení nepřípustných hladin nitrosaminových nečistot v lécích za poslední roky, musely regulační orgány po celém světě vydat striktní standardy pro analýzu léčiv, a to obzvláště u těch, které vznikají chemickou syntézou. Díky těmto standardům je možné kontrolovat obsah těchto genotoxických sloučenin v lécích. Abychom zaručili zdraví a bezpečí pacientů společně s kvalitou léčiv, je potřeba dodržovat interní standardy, kdy denní dávka přijatých nitrosaminů nesmí přesáhnout 30 ppb. Tyto přísné limity platí jak pro aktivní ingredience, tak i pro kompletní a dokončená léčiva.

Aby došlo k usnadnění analýzy těchto sloučenin, FDA publikovala několik validovaných LCMS metod pro stanovení a kvantifikaci nitrosaminů v různých lécích. I když primární screening byl proveden pomocí LC-ESI-HRMS metod, FDA vzhledem k robustnosti a široké dostupnosti hmotnostních spektrometrů na bázi trojitých kvadrupólů později pro kvantifikaci nitrosaminů v léčivech publikovala i alternativní LC-MS/MS metodu.

Pragolab: UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon a Thermo Scientific TSQ Quantis

Nicméně tato metoda byla validována pouze pro stanovaní N-nitrosodimethylaminu (NDMA) v rantidinu. Je tedy zřejmé, že bylo potřeba vyvinout další LC-MS/MS metody, které jsou schopné kvantifikovat několik nitrosaminových sloučenin najednou, jako je tomu například v již publikované aplikační nótě 65911 „Stanovení šesti nitrosaminových nečistot v lécích blokujících angiotensin II receptory pomocí LC-MS/MS“.

V celém článku si můžete dále přečíst o vysoce citlivých a robustních LC-SRM-MS metodách, které používají UHPLC systém Thermo Scientific Vanquish Horizon v tandemu s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu TSQ Quantis. Tyto dva přístroje jsou dostatečně citlivé pro kvantifikaci 10 nitrosaminů v metforminových lécích. Tato metoda funguje v HESI i APCI módu a kvantifikační limit pro všechny nitrosaminy je pod 10 ppb při použití HESI a pod 5 ppb při použití APCI.

Pragolab: Limity detekce a kvantifikace nitrosaminu v tabletách s prodlouženým uvolňováním metforminu, HESI

Pragolab: Limity detekce a kvantifikace nitrosaminu v tabletách s prodlouženým uvolňováním metforminu, APCI

👉 Více se dozvíte zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Přehled LC/MS aplikací Thermo Scientific pro analýzu Nitrosaminů ve farmaceutickém průmyslu v knihovně LabRulezLCMS

- Simultaneous quantitation of nine nitrosamines using a highly sensitive and LC-HRAM mass spectrometry method in multiple drug products (Aplikace | 2021)

- Featured nitrosamine solutions (Ostatní | 2021)

- Determination of six nitrosamine impurities in angiotensin II receptor blocker drugs by LC-MS/MS (Aplikace | 2020)

- LC-MS/MS method for the quantification of 10 nitrosamine impurities in metformin (Aplikace | 2021)

- Improved quantitation of eight nitrosamine impurities in metformin drug products using a TSQ Fortis Plus mass spectrometer (Aplikace | 2021)

- Nitrosamine impurities analysis solution guide (Příručky | 2021)

- Nitrosamine impurities analysis using Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris™ 120 MS (Prezentace)

- HRAM LC-MS method for the determination of nitrosamine impurities in drugs (Aplikace | 2020)

- Highly sensitive and robust LC-MS/MS solution for quantitation of nitrosamine impurities in metformin drug products (Aplikace | 2021)

- Reliable quantitation of 11 nitrosamine impurities in metformin drug products using Orbitrap Exploris 120 mass spectrometry (Aplikace | 2021)

- Detection and analysis of N-nitrosodimethylamine in ranitidine by using Q Exactive Focus High Resolution Mass Spectrometry (Aplikace | 2020)

- Analysis of Nine N-Nitrosamines Using Liquid Chromatography - High-Resolution, Accurate-Mass Mass Spectrometry (Aplikace | 2016)

- High-resolution accurate-mass liquid chromatography mass spectrometry (HRAM LC-MS) methodology for the determination and quantitation of nitrosamine impurities in drug products (Aplikace | 2020)

- Tomorrow's quantitation (Ostatní | 2019)

- Orbitrap quantitation: lab of the future - Close your uncertainty gap with the selectivity and confidence of HRAM (Příručky | 2016)

Pragolab
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.