Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Út, 21.12.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Enhancing Lab Performance with Nexera Auto-Recovery & Auto-Diagnostic Features

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou.

Druhý díl - chromatografické píky přinesl detailnější pohled na problematiku chromatografických píků z pohledu chvostování nebo frontování, širokých píků, žádných píků, píků navíc nebo píků dvojitých.

Třetí díl seriálu rozebral postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Poslední, čtvrtý díl, se zaměří tlak a varianty nejběžnějších problémů s ním v HPLC spojených. Zodpovíme otázky typu: tlak není zobrazen, ale průtok je správný, Nízký tlak, Fluktuace tlaku, Vysoký tlak.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Tlak není zobrazen, ale průtok je správný

Tlak není zobrazen, ale průtok je správný

Porucha snímače
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.
Nekompatibilita softwaru
 • Použijte alternativní software, který umožňuje záznam tlaku.
Proplachovací ventil ponechán otevřený
 • Zavřete ventil.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Nízký tlak

Nízký tlak

Částečná netěsnost v systému
 • Zkontrolujte všechna připojení a utáhněte všechna netěsná místa.
Průtok
 • Zkontrolujte, zda je v metodě nastaven správný průtok.
 • Vyzkoušejte přesnost průtoku pomocí kalibrovaného průtokoměru, nebo změřte čas naplnění definovaného objemu.
Metoda
 • Ověřte, zda metoda používá správnou teplotu a správná rozpouštědla.
Špatná kolona
 • Použijte kolonu se správnými rozměry a geometrií částic.
Příliš vysoká teplota kolony
 • Nastavte odpovídající teplotu kolony a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození, pokud dojde k překročení limitu teploty kolony.
Porucha snímače
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Fluktuace tlaku

Fluktuace tlaku

Vzduchové bubliny
 • Propláchněte cestu MF pro odstranění vzduchových bublin.
Opotřebení těsnění pumpy
 • Vyměňte těsnění.
Zkontrolujte ventily
 • Ultrazvukujte zpětné ventily v isopropanolu.
 • Pokud problém přetrvává, vyměňte zpětné ventily.
Netěsnosti
 • Poškození těsnění čerpadla může způsobit malé netěsnosti. Vyměňte těsnění. Zkontrolujte spojky.
Nedostatečné odplynění
 • Odplyňte rozpouštědlo, vyměňte frity mobilní fáze; je-li nutno opravte degasser.
Použití gradientové eluce
 • Cyklus tlaků způsobený změnami viskozity je normální, ale použijte přiměřeně velký objem mixéru.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký tlak

Vysoký tlak

Nastaven vysoký průtok
 • Snižte nastavení průtoku
Ucpaná kolona
 • Propláchněte kolonu zpětným tokem (pokud lze), nebo ji vyměňte.
Nekompatibilní MF (sraženina pufru nebo nemísitelné složky)
 • Použijte správnou MF; propláchněte kolonu a znovu ekvilibrujte
Nesprávná kolona
 • Použijte kolonu správného rozměru a geometrie částic
Zablokovaný injektor
 • Odstaňte překážku (zkontrolujte jehlu, smyčku, ventil s HPV výstup).
Zablokovaná ochranná kolona/kartridž
 • Vyměňte nebo odstraňte guard kolonu
Zablokovaný in-line filtr
 • Vyměňte nebo odstraňte filtr.
Příliš nízká teplota kolony
 • Nastavte správnou teplotu.
Vadný senzor
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.
In-line filtr pumpy je zablokován
 • Vyměňte filtr
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.