Řešení problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace | LabRulez LCMS

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Út, 21.12.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Enhancing Lab Performance with Nexera Auto-Recovery & Auto-Diagnostic Features

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou.

Druhý díl - chromatografické píky přinesl detailnější pohled na problematiku chromatografických píků z pohledu chvostování nebo frontování, širokých píků, žádných píků, píků navíc nebo píků dvojitých.

Třetí díl seriálu rozebral postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Poslední, čtvrtý díl, se zaměří tlak a varianty nejběžnějších problémů s ním v HPLC spojených. Zodpovíme otázky typu: tlak není zobrazen, ale průtok je správný, Nízký tlak, Fluktuace tlaku, Vysoký tlak.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Tlak není zobrazen, ale průtok je správný

Tlak není zobrazen, ale průtok je správný

Porucha snímače
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.
Nekompatibilita softwaru
 • Použijte alternativní software, který umožňuje záznam tlaku.
Proplachovací ventil ponechán otevřený
 • Zavřete ventil.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Nízký tlak

Nízký tlak

Částečná netěsnost v systému
 • Zkontrolujte všechna připojení a utáhněte všechna netěsná místa.
Průtok
 • Zkontrolujte, zda je v metodě nastaven správný průtok.
 • Vyzkoušejte přesnost průtoku pomocí kalibrovaného průtokoměru, nebo změřte čas naplnění definovaného objemu.
Metoda
 • Ověřte, zda metoda používá správnou teplotu a správná rozpouštědla.
Špatná kolona
 • Použijte kolonu se správnými rozměry a geometrií částic.
Příliš vysoká teplota kolony
 • Nastavte odpovídající teplotu kolony a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození, pokud dojde k překročení limitu teploty kolony.
Porucha snímače
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Fluktuace tlaku

Fluktuace tlaku

Vzduchové bubliny
 • Propláchněte cestu MF pro odstranění vzduchových bublin.
Opotřebení těsnění pumpy
 • Vyměňte těsnění.
Zkontrolujte ventily
 • Ultrazvukujte zpětné ventily v isopropanolu.
 • Pokud problém přetrvává, vyměňte zpětné ventily.
Netěsnosti
 • Poškození těsnění čerpadla může způsobit malé netěsnosti. Vyměňte těsnění. Zkontrolujte spojky.
Nedostatečné odplynění
 • Odplyňte rozpouštědlo, vyměňte frity mobilní fáze; je-li nutno opravte degasser.
Použití gradientové eluce
 • Cyklus tlaků způsobený změnami viskozity je normální, ale použijte přiměřeně velký objem mixéru.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký tlak

Vysoký tlak

Nastaven vysoký průtok
 • Snižte nastavení průtoku
Ucpaná kolona
 • Propláchněte kolonu zpětným tokem (pokud lze), nebo ji vyměňte.
Nekompatibilní MF (sraženina pufru nebo nemísitelné složky)
 • Použijte správnou MF; propláchněte kolonu a znovu ekvilibrujte
Nesprávná kolona
 • Použijte kolonu správného rozměru a geometrie částic
Zablokovaný injektor
 • Odstaňte překážku (zkontrolujte jehlu, smyčku, ventil s HPV výstup).
Zablokovaná ochranná kolona/kartridž
 • Vyměňte nebo odstraňte guard kolonu
Zablokovaný in-line filtr
 • Vyměňte nebo odstraňte filtr.
Příliš nízká teplota kolony
 • Nastavte správnou teplotu.
Vadný senzor
 • Opravte nebo vyměňte snímač tlaku.
In-line filtr pumpy je zablokován
 • Vyměňte filtr
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.