Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup | LabRulez LCMS

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

St, 10.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Reduce Time Wasted on Routine Instrument Maintenance

Tým Shimadzu pro Vás vytvořil praktického průvodce, který vám pomůže při řešení problémů s kapalinovou chromatografií. Na jednotlivé části se detailněji podíváme ve 4 dílném seriálu, pokrývající témata jako:

 • Základní postup a tipy
 • Žádné píky
 • Zdvojené píky
 • Chvostující píky
 • Čelní chvostování
 • Široké píky
 • Píky navíc
 • Fluktuace retenčních časů
 • Ztráta rozlišení
 • Změny citlivosti
 • Drift základní linie
 • Šum základní linie
 • Tlak není zobrazen, ale průtok je správný
 • Nízký tlak
 • Fluktuace tlaku
 • Vysoký tlak

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Nexera Series LC-40 - vyvoj

Úvod

Odstávka přístroje je často nákladná a časově náročná, ale problémy lze mnohdy rychle odstranit pomocí základních znalostí jejich řešení.

Tato příručka pro řešení potíží s kapalinovou chromatografií je navržena tak, aby pomohla uživatelům rychle vyhodnotit běžné problémy s jejich HPLC systémem. Brožura obsahuje informace o tom, jak tyto problémy identifikovat, efektivně řešit a systém opravit, abyste mohli Váš instrument znovu spustit a pokračovat v analýzách.

Prevence je lepší než léčba - základní tipy zabraňují běžným problémům s HPLC

Mnohým běžným problémům lze zabránit pravidelnou výměnou spotřebního materiálu, např. těsnění, aby systém fungoval hladce a spolehlivě. Projděte si níže uvedené tipy, aby vaše přístroje pracovaly správně:

 • Používejte oplach těsnění a roztok pravidelně vyměňujte, aby byla zachována životnost těsnění čerpadla.

 • Neuchovávejte vodné pufry příliš dlouho, abyste zabránili růstu mikrobů.

 • Zajistěte uzavření organických mobilních fází, aby se zabránilo změnám složení.

 • Používejte vhodné třídy kvality rozpouštědel. V ideálním případě by se jako minimální standard měl používat stupeň HPLC, vyhnete se částicím v mobilní fázi, které mohou blokovat části LC nebo způsobit problémy v základní linii.

 • Proplachujte přístroj (a kolonu) mobilní fází bez pufru, jako je H2O / MeCN (1: 1 v/v), abyste zabránili srážení solí nebo degradaci kolony.

 • Zajistěte, aby detektor nebyl skladován v koncentrované mobilní fázi a nenechávejte lampu zapnutou, pokud ji nepoužíváte, aby nedošlo ke zkrácení životnosti lampy.

 • Mějte ošetřenou odpovídající záruku nebo balíčky údržby, které vám pomůže snížit prostoje v důsledku neočekávaných problémů.

Shimadzu: Online monitoring mobilní fáze a LabSolution Direct software pro vzdálenou správu

Osvědčené postupy pro odstraňování problémů

 1. Je problém reprodukovatelný nebo občasný?

 2. Veďte pečlivě záznamy

 3. Vizuálně zkontrolujte přístroj a prověřte těsnost, vzduchové bubliny, správnou instalaci kolony, apod.

 4. Ujistěte se, že metoda je správná, rozpouštědla jsou správně připojena, kolona je správná a ve správné pozici a nastavení průtoku a teploty je v pořádku, atd.

 5. Proveďte test funkčnosti systému. Test by měl mít známý robustní výsledek.

 6. Chcete-li zjistit, o jaký problém jde, měňte proměnné po jedné. Pracujte systematicky.

 7. Zkuste nahradit podezřelý vadný element dílem, o kterém víte, že je v pořádku.

 8. Pokud se tím problém nevyřeší, nezapomeňte změnu vrátit.

Shimadzu: LCMS-8060NX tandemový hmotnostní spektrometr

Uchovávejte záznamy

Záznamy mohou být klíčem k lokalizaci problémů a také zdrojem informací. Zaznamenávání použití přístrojů, kolon i přípravy vzorků a mobilní fáze může být zdrojem informací, když dojde k problému. I jednoduchý záznam použité mobilní fáze a kolony můře odhalit, proč došlo k zablokování nebo změně tlaku.

Typ záznamu a Typ zaznamenaných informací

Příprava vzorku/mobilní fáze
 • Jak se připravují mobilní fáze.
 • Čísla šarží rozpouštědla
 • Kalibrace zařízení, jako jsou pipety a váhy.
 • Příprava vzorku včetně objemů a ředicích medií.
Přístroj - Moduly, velikost směšovače, sériová čísla, informace o záruce.
 • Protokol údržby včetně dat k náhradním dílům.
 • Charakteristiky HPLC, jako je mrtvý objem, disperze, přesnost a reprodukovatelnost autosampleru, typické tlaky.
Kolona - Test funkčnosti systému výrobce/chromatografické vlastnosti.
 • Datum pořízení a datum prvního použití.
 • Informace o uložení.
 • Shrnutí využití kolony, počet nástřiků, tlak během provozu, typ použitých mobilních fází.
Problém trvá?

Stále bojujete? Kontaktujte nás (cz@shimadzu.eu.com).

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.