LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Naším posláním je šířit informace o produktech firmy Shimadzu v oblasti instrumentálních analytických přístrojů, přístrojů pro testování materiálů a speciálních přístrojů pro life science, jejich prodej a následně - instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis, ověřování a validace a aplikační podpora.
Tagy
Článek
Akademie
Video
Logo of LinkedIn

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Út, 30.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Real-Time Mobile Phase Monitoring with the Nexera UHPLC Series

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou.

Druhý díl - chromatografické píky přinesl detailnější pohled na problematiku chromatografických píků z pohledu chvostování nebo frontování, širokých píků, žádných píků, píků navíc nebo píků dvojitých.

Třetí díl seriálu rozebere postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Fluktuace retenčních časů

Fluktuace retenčních časů

Průtok
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správný průtok. Průtokoměrem zjistěte skutečný průtok.
Nedostatečná stabilizace
 • Kolona s reverzní fází by měla být ekvilibrována nejméně deseti-násobným objemem MF. Pokud je i toto nedostatečné, zvyšte čas ekvilibrace.
 • Platí i pro další techniky, jako je iontová výměna a HILIC.
Špatná regulace teploty
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správnou teplotu.
 • Zajistěte, aby teplota v kolonové peci byla přesná.
Změna rozměrů kolony
 • Ujistěte se, že je použita správná kolona včetně rozměrů.
Změna stacionární fáze kolony
 • Pro paměťové efekty nepoužívejte kolonu s ion párovým činidlem pro jinou mobilní fázi.
 • Vysušená stacionární fáze (historicky nesprávně „kolaps fáze“)
Nesprávná mobilní fáze
 • Zajistěte, aby byla mobilní fáze připravena správně.
 • Pokud používáte čerpadlo k směšování mobilní fáze, ověřte, že dávkování je přesné.
 • Zajistěte, aby byla použita správná mobilní fáze a správné trasy dle zvolené metody.
Netěsnosti
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.
Vzduchová bublina v čerpadle
 • Odvzdušněte čerpadlo pomocí odvzdušňovacího ventilu.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Ztráta rozlišení

Ztráta rozlišení

Změna šířky píků
 • Změny vlastností kolony a nástřiku vzorku/účinnosti kolony může mít za následek rozšíření píků.
 • Zajistěte, aby kolona nebyla přetížena nebo vyměňte kolonu aby zatížení snesla.
Změny retenčního času
 • Viz popis v části retenční čas.
Změna mobilní fáze nebo odpaření
 • Připravte nové mobilní fáze.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Změny citlivosti

Změny citlivosti

Problém s injektorem
 • Změny dávkovacího objemu injektoru, k identifikaci změn použijte QC kontrolní vzorek.
 • Zkontrolujte metodu a podrobnosti k nástřiku.
 • Zvyšte proplach jehly a smyčky k potlačení přenosu vzorku mezi nástřiky.
 • Odvzdušněte dávkovací čerpadlo.
Vzorek
 • Degradace vzorku může snížit píky analytů a zvýšit píky nečistot. Připravte nový vzorek.
 • Zkontrolujte přípravu vzorku aby bylo zajištěno, že koncentrace se nezměnila.
Detektor
 • Pokud se změnila citlivost u všech píků, zkontrolujte nastavení a citlivost detektoru.
 • Zkontrolujte životnost lampy a vyměňte ji, pokud je za limitem.
 • Možná bude nutné vyměnit okénka průtokových kyvet.
Změna vlastností kolony
 • Zkontrolujte šířky píku a rozlišení. Otestujte výkon kolony pomocí standardního QC testu.
Netěsnosti přístroje
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Drift základní linie

Drift základní linie

Fluktuace teploty kolony
 • Zkontrolujte teplotu kolony.
Nízká kvalita mobilní fáze
 • Použijte HPLC rozpouštědla, vysoce čisté soli a přísady.
 • Zajistěte, aby byly mobilní fáze dostatečně odplyněny.
Kontaminant nebo vzduchová bublina v kyvetě detektoru
 • Propláchněte průtokovou kyvetu isopropanolem.
 • Je-li nutno, propláchněte kyvetu 1M kys. dusičnou.
Prasklé okénko kyvety
 • Vyměňte okénka kyvety.
Problém s mícháním mobilní fáze
 • Použijte větší nebo efektivnější mixér.
Pomalá ekvilibrace kolony
 • Vypláchněte kolonu mobilní fází (minimálně 10–20 objemy kolony).
Analyty s dlouhým RT eluující v dalším nástřiku
 • Použijte proplach mezi nástřiky, nebo, pokud je možno, použijte zpětný proplach kolony k vymytí kontaminantů s dlouhým retenčním časem.
Recyklovaná mobilní fáze, ale detektor není správně vynulován
 • Proveďte autozero detektoru.
Detektor (UV) není nastaven na maximum absorbance
 • Změňte vlnovou délku na maximum UV absorbance.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Šum základní linie

Šum základní linie

Bublina v detektoru nebo čerpadle
 • Dostatečně odplyňte mobilní fázi a propláchněte cestu MF (mobilní fáze)
Netěsnost
 • Zkontrolujte cesty MF a spojky
Nedokonalé míchání mobilní fáze
 • Předmíchejte mobilní fázi nebo použijte větší mixér
Teplotní změny detektoru
 • Použijte teplotně stabilizovanou průtokovou celu detektoru
Kontaminovaná nebo vadná mobilní fáze
 • Zkontrolujte mobilní fázi
Nemísitelné složky mobilní fáze (pozorujeme i tlakové pulzy)
 • Použijte mísitelné složky MF
Bublina zachycená v systému
 • Propláchněte a vyčistěte průtokovou cestu
Slabá lampa detektoru
 • Vyměňte lampu
Únik náplně kolony
 • Vyměňte kolonu
Podívejte se na další Novinky, Aplikace, Instrumentaci nebo Webináře Shimadzu z oblasti HPLC & LCMS na jejich profilu.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Thermo Scientific Stellar MS - jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz.
Pragolab
more

Článek | Produkt

Přístroje pro extrakci na pevné fázi (SPE)

Extrakce na pevné fázi (SPE) může být použita jak pro čištění, tak i pro zakoncentrování vzorků. Volba přístroje pro SPE významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost analytických výsledků.
Altium International
more

Článek | Zdraví

Patogenní mikroorganismy a Listeria monocytogenes

Patogenní (choroboplodné) mikroorganismy způsobují onemocnění lidí, zvířat nebo rostlin. Změny v Nařízení (ES) č. 2073/2005 platné od 1. 1. 2026.
ALS Czech Republic
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.