Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Po, 29.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Real-Time Mobile Phase Monitoring with the Nexera UHPLC Series

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou.

Druhý díl - chromatografické píky přinesl detailnější pohled na problematiku chromatografických píků z pohledu chvostování nebo frontování, širokých píků, žádných píků, píků navíc nebo píků dvojitých.

Třetí díl seriálu rozebere postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Fluktuace retenčních časů

Fluktuace retenčních časů

Průtok
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správný průtok. Průtokoměrem zjistěte skutečný průtok.
Nedostatečná stabilizace
 • Kolona s reverzní fází by měla být ekvilibrována nejméně deseti-násobným objemem MF. Pokud je i toto nedostatečné, zvyšte čas ekvilibrace.
 • Platí i pro další techniky, jako je iontová výměna a HILIC.
Špatná regulace teploty
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správnou teplotu.
 • Zajistěte, aby teplota v kolonové peci byla přesná.
Změna rozměrů kolony
 • Ujistěte se, že je použita správná kolona včetně rozměrů.
Změna stacionární fáze kolony
 • Pro paměťové efekty nepoužívejte kolonu s ion párovým činidlem pro jinou mobilní fázi.
 • Vysušená stacionární fáze (historicky nesprávně „kolaps fáze“)
Nesprávná mobilní fáze
 • Zajistěte, aby byla mobilní fáze připravena správně.
 • Pokud používáte čerpadlo k směšování mobilní fáze, ověřte, že dávkování je přesné.
 • Zajistěte, aby byla použita správná mobilní fáze a správné trasy dle zvolené metody.
Netěsnosti
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.
Vzduchová bublina v čerpadle
 • Odvzdušněte čerpadlo pomocí odvzdušňovacího ventilu.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Ztráta rozlišení

Ztráta rozlišení

Změna šířky píků
 • Změny vlastností kolony a nástřiku vzorku/účinnosti kolony může mít za následek rozšíření píků.
 • Zajistěte, aby kolona nebyla přetížena nebo vyměňte kolonu aby zatížení snesla.
Změny retenčního času
 • Viz popis v části retenční čas.
Změna mobilní fáze nebo odpaření
 • Připravte nové mobilní fáze.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Změny citlivosti

Změny citlivosti

Problém s injektorem
 • Změny dávkovacího objemu injektoru, k identifikaci změn použijte QC kontrolní vzorek.
 • Zkontrolujte metodu a podrobnosti k nástřiku.
 • Zvyšte proplach jehly a smyčky k potlačení přenosu vzorku mezi nástřiky.
 • Odvzdušněte dávkovací čerpadlo.
Vzorek
 • Degradace vzorku může snížit píky analytů a zvýšit píky nečistot. Připravte nový vzorek.
 • Zkontrolujte přípravu vzorku aby bylo zajištěno, že koncentrace se nezměnila.
Detektor
 • Pokud se změnila citlivost u všech píků, zkontrolujte nastavení a citlivost detektoru.
 • Zkontrolujte životnost lampy a vyměňte ji, pokud je za limitem.
 • Možná bude nutné vyměnit okénka průtokových kyvet.
Změna vlastností kolony
 • Zkontrolujte šířky píku a rozlišení. Otestujte výkon kolony pomocí standardního QC testu.
Netěsnosti přístroje
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Drift základní linie

Drift základní linie

Fluktuace teploty kolony
 • Zkontrolujte teplotu kolony.
Nízká kvalita mobilní fáze
 • Použijte HPLC rozpouštědla, vysoce čisté soli a přísady.
 • Zajistěte, aby byly mobilní fáze dostatečně odplyněny.
Kontaminant nebo vzduchová bublina v kyvetě detektoru
 • Propláchněte průtokovou kyvetu isopropanolem.
 • Je-li nutno, propláchněte kyvetu 1M kys. dusičnou.
Prasklé okénko kyvety
 • Vyměňte okénka kyvety.
Problém s mícháním mobilní fáze
 • Použijte větší nebo efektivnější mixér.
Pomalá ekvilibrace kolony
 • Vypláchněte kolonu mobilní fází (minimálně 10–20 objemy kolony).
Analyty s dlouhým RT eluující v dalším nástřiku
 • Použijte proplach mezi nástřiky, nebo, pokud je možno, použijte zpětný proplach kolony k vymytí kontaminantů s dlouhým retenčním časem.
Recyklovaná mobilní fáze, ale detektor není správně vynulován
 • Proveďte autozero detektoru.
Detektor (UV) není nastaven na maximum absorbance
 • Změňte vlnovou délku na maximum UV absorbance.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Šum základní linie

Šum základní linie

Bublina v detektoru nebo čerpadle
 • Dostatečně odplyňte mobilní fázi a propláchněte cestu MF (mobilní fáze)
Netěsnost
 • Zkontrolujte cesty MF a spojky
Nedokonalé míchání mobilní fáze
 • Předmíchejte mobilní fázi nebo použijte větší mixér
Teplotní změny detektoru
 • Použijte teplotně stabilizovanou průtokovou celu detektoru
Kontaminovaná nebo vadná mobilní fáze
 • Zkontrolujte mobilní fázi
Nemísitelné složky mobilní fáze (pozorujeme i tlakové pulzy)
 • Použijte mísitelné složky MF
Bublina zachycená v systému
 • Propláchněte a vyčistěte průtokovou cestu
Slabá lampa detektoru
 • Vyměňte lampu
Únik náplně kolony
 • Vyměňte kolonu
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?