Řešení problémů v HPLC: RT, Rozlišení, Citlivost, Drift, Šum | LabRulez LCMS

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Po, 29.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Real-Time Mobile Phase Monitoring with the Nexera UHPLC Series

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou.

Druhý díl - chromatografické píky přinesl detailnější pohled na problematiku chromatografických píků z pohledu chvostování nebo frontování, širokých píků, žádných píků, píků navíc nebo píků dvojitých.

Třetí díl seriálu rozebere postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Fluktuace retenčních časů

Fluktuace retenčních časů

Průtok
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správný průtok. Průtokoměrem zjistěte skutečný průtok.
Nedostatečná stabilizace
 • Kolona s reverzní fází by měla být ekvilibrována nejméně deseti-násobným objemem MF. Pokud je i toto nedostatečné, zvyšte čas ekvilibrace.
 • Platí i pro další techniky, jako je iontová výměna a HILIC.
Špatná regulace teploty
 • Zkontrolujte, zda metoda používá správnou teplotu.
 • Zajistěte, aby teplota v kolonové peci byla přesná.
Změna rozměrů kolony
 • Ujistěte se, že je použita správná kolona včetně rozměrů.
Změna stacionární fáze kolony
 • Pro paměťové efekty nepoužívejte kolonu s ion párovým činidlem pro jinou mobilní fázi.
 • Vysušená stacionární fáze (historicky nesprávně „kolaps fáze“)
Nesprávná mobilní fáze
 • Zajistěte, aby byla mobilní fáze připravena správně.
 • Pokud používáte čerpadlo k směšování mobilní fáze, ověřte, že dávkování je přesné.
 • Zajistěte, aby byla použita správná mobilní fáze a správné trasy dle zvolené metody.
Netěsnosti
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.
Vzduchová bublina v čerpadle
 • Odvzdušněte čerpadlo pomocí odvzdušňovacího ventilu.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Ztráta rozlišení

Ztráta rozlišení

Změna šířky píků
 • Změny vlastností kolony a nástřiku vzorku/účinnosti kolony může mít za následek rozšíření píků.
 • Zajistěte, aby kolona nebyla přetížena nebo vyměňte kolonu aby zatížení snesla.
Změny retenčního času
 • Viz popis v části retenční čas.
Změna mobilní fáze nebo odpaření
 • Připravte nové mobilní fáze.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Změny citlivosti

Změny citlivosti

Problém s injektorem
 • Změny dávkovacího objemu injektoru, k identifikaci změn použijte QC kontrolní vzorek.
 • Zkontrolujte metodu a podrobnosti k nástřiku.
 • Zvyšte proplach jehly a smyčky k potlačení přenosu vzorku mezi nástřiky.
 • Odvzdušněte dávkovací čerpadlo.
Vzorek
 • Degradace vzorku může snížit píky analytů a zvýšit píky nečistot. Připravte nový vzorek.
 • Zkontrolujte přípravu vzorku aby bylo zajištěno, že koncentrace se nezměnila.
Detektor
 • Pokud se změnila citlivost u všech píků, zkontrolujte nastavení a citlivost detektoru.
 • Zkontrolujte životnost lampy a vyměňte ji, pokud je za limitem.
 • Možná bude nutné vyměnit okénka průtokových kyvet.
Změna vlastností kolony
 • Zkontrolujte šířky píku a rozlišení. Otestujte výkon kolony pomocí standardního QC testu.
Netěsnosti přístroje
 • Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné spoje.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Drift základní linie

Drift základní linie

Fluktuace teploty kolony
 • Zkontrolujte teplotu kolony.
Nízká kvalita mobilní fáze
 • Použijte HPLC rozpouštědla, vysoce čisté soli a přísady.
 • Zajistěte, aby byly mobilní fáze dostatečně odplyněny.
Kontaminant nebo vzduchová bublina v kyvetě detektoru
 • Propláchněte průtokovou kyvetu isopropanolem.
 • Je-li nutno, propláchněte kyvetu 1M kys. dusičnou.
Prasklé okénko kyvety
 • Vyměňte okénka kyvety.
Problém s mícháním mobilní fáze
 • Použijte větší nebo efektivnější mixér.
Pomalá ekvilibrace kolony
 • Vypláchněte kolonu mobilní fází (minimálně 10–20 objemy kolony).
Analyty s dlouhým RT eluující v dalším nástřiku
 • Použijte proplach mezi nástřiky, nebo, pokud je možno, použijte zpětný proplach kolony k vymytí kontaminantů s dlouhým retenčním časem.
Recyklovaná mobilní fáze, ale detektor není správně vynulován
 • Proveďte autozero detektoru.
Detektor (UV) není nastaven na maximum absorbance
 • Změňte vlnovou délku na maximum UV absorbance.

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Šum základní linie

Šum základní linie

Bublina v detektoru nebo čerpadle
 • Dostatečně odplyňte mobilní fázi a propláchněte cestu MF (mobilní fáze)
Netěsnost
 • Zkontrolujte cesty MF a spojky
Nedokonalé míchání mobilní fáze
 • Předmíchejte mobilní fázi nebo použijte větší mixér
Teplotní změny detektoru
 • Použijte teplotně stabilizovanou průtokovou celu detektoru
Kontaminovaná nebo vadná mobilní fáze
 • Zkontrolujte mobilní fázi
Nemísitelné složky mobilní fáze (pozorujeme i tlakové pulzy)
 • Použijte mísitelné složky MF
Bublina zachycená v systému
 • Propláchněte a vyčistěte průtokovou cestu
Slabá lampa detektoru
 • Vyměňte lampu
Únik náplně kolony
 • Vyměňte kolonu
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - základní postup

V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v kapalinové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.