Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

St, 17.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Video placeholder
 • Foto: Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Auto-diagnostics and Auto-recovery functions to Enhance Lab Productivity

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou. Druhý díl série přináší detailnější pohled na problematiku chromatografických píků

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Žádné píky

Žádné píky

Problémy s nastavením detektoru
 • Zkontrolujte, zda je zapnutá lampa detektoru
 • Zkontrolujte, zda jsou připojeny elektrické kabely
 • kontrolujte životnost lampy a v případě překročení ji vyměňte
 • Zajistěte, aby byl dle fyzikálně chemických vlastností analytu použit vhodný detektor
 • Zkontrolujte, zda metoda používá vhodné nastavení detektoru odpovídající hledaným látkám
Eluční čas analytů delší než doba analýzy
 • Zkontrolujte složení mobilní fáze
 • Zkontrolujte, zda se používá správná kolona
 • Prodlužte čas analýzy
 • Zvyšte eluční schopnost mobilní fáze
Problémy se vzorkem
 • Zajistěte, aby se vzorek nezměnil. Připravte čerstvé vzorky
 • Ujistěte se, že je vzorek v autosampleru je ve správné poloze
 • Problém s adsorpcí vzorku
Ucpaná jehla
 • Pokuste se odstranit ucpání nebo vyměnit jehlu
 • Zjistěte, proč je jehla ucpána (např. septem nebo špatnou přípravou vzorku)
Přístroj
 • Žádný průtok mobilní fáze, případně proplachovací ventil ponechán otevřený
 • Odvzdušněte systém, abyste odstranili možné vzduchové bubliny v čerpadle
 • Propláchněte injektor, abyste odstranili vzduchové bubliny v dávkovacím čerpadle

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Dvojité píky

Zdvojené píky

Znečištěný vstup kolony nebo předkolony
 • Vyměňte předkolonu nebo předfiltr nebo vloženou filtrační fritu
 • Propláchněte předkolonu nebo vlastní kolonu zpětným tokem (pokud lze)
Rozpouštědlo vzorku je nekompatibilní s mobilní fází
 • Vyměňte rozpouštědlo vzorku
 • Použijte počáteční složení mobilní fáze (pokud ze)
 • Použijte funkci vstřikování Co-Solvent nebo POISe
Vlastnosti analytu
 • Možnost změny izomeru nebo analytu - změňte podmínky

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Chvostující píky

Chvostující píky

Sekundární interakce
 • U zásad zvyšte pH (jak lze); u kyselin snižte pH
 • Zvyšte iontovou sílu pufru (jak lze)
 • Změňte kolonu
Mrtvý objem
 • Znovu připojte kolonu s fitinky pro redukci mrtvého objemu.
Degradace kolony
 • Vyměňte kolonu
Trhliny v koloně
 • Vyplňte trhlinu (pravděpodobně ale vlastnosti kolony už nebudou dobré).
Interferující pík
 • Použijte delší kolonu; další vývoj metody
Nevhodné pH mobilní fáze
 • Upravte pH (doporučují se 2 jednotky pH od pKa).
Chelatace vzorku na aktivních místech
 • Omezte interakci pomocí ion párového činidla, modifikátoru nebo sekvestračního činidla
 • Změňte kolonu nebo průtokovou cestu za a injektorem
Nedostatečná pufrace
 • Použijte koncentraci pufru 50-100 mM (UV metody)
Nástřik vzorku
 • Snižte koncentraci vzorku

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Čelní chvostování

Čelní chvostování

Degradace kolony
 • Vyměňte kolonu
Mobilní fáze/rozpouštědlo vzorku nejsou kompatibilní
 • Upravte složení mobilní fáze.
 • Použijte počáteční složení mobilní fáze (pokud lze)
Přetížení vzorkem
 • Snižte koncentraci vzorku

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Široké píky

Široké píky

Nástřik vzorku
 • Snižte koncentraci vzorku nebo nástřik
Problém s kolonou
 • Degradace kolony, kolona by měla být vyměněna
Problém s nastavením termostatu kolony
 • Zkontrolujte správnou teplotu termostatu. Vyšší teplota kolony obvykle vede k rychlejší eluci látek (pozor na teplotní limit kolony doporučený výrobcem)
Mobilní fáze
 • Ověřte, že používáte správnou mobilní fázi
Nastavení přístroje
 • Zvyšte vzorkovací frekvenci detektoru pro zjištění, zda se zlepší tvar píků
 • Dlouhé kapiláry a další faktory zvyšující vnitřní objem systému rozmývají píky, zkontrolujte možnosti omezení
 • Zkontrolujte, zda je nastaven správný průtok MF (mobilní fáze) a je dodržován

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Píky navíc

Píky navíc

Další látky ve vzorku
 • Pokud jsou ve vzorku další látky, není to chyba
Píky s dlouhým RT z předchozí analýzy
 • Prodlužte RT (retenční čas), nebo zvyšte eluční sílu MF
 • zvyšte průtok MF
Ghost píky
 • Zkontrolujte čistotu MF
 • Použijte trap ghost píků (je-li možno)
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?