Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky | LabRulez LCMS

Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky

St, 17.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
Video placeholder
 • Foto: Průvodce řešením problémů v HPLC - chromatografické píky
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Auto-diagnostics and Auto-recovery functions to Enhance Lab Productivity

V prvním díle seriálu o řešení problémů v HPLC jsme se podívali na základní tipy jak Váš HPLC systém provozovat a také osvědčené postupy pro odstraňování problémů, pokud se nakonec vyskytnou. Druhý díl série přináší detailnější pohled na problematiku chromatografických píků

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Žádné píky

Žádné píky

Problémy s nastavením detektoru
 • Zkontrolujte, zda je zapnutá lampa detektoru
 • Zkontrolujte, zda jsou připojeny elektrické kabely
 • kontrolujte životnost lampy a v případě překročení ji vyměňte
 • Zajistěte, aby byl dle fyzikálně chemických vlastností analytu použit vhodný detektor
 • Zkontrolujte, zda metoda používá vhodné nastavení detektoru odpovídající hledaným látkám
Eluční čas analytů delší než doba analýzy
 • Zkontrolujte složení mobilní fáze
 • Zkontrolujte, zda se používá správná kolona
 • Prodlužte čas analýzy
 • Zvyšte eluční schopnost mobilní fáze
Problémy se vzorkem
 • Zajistěte, aby se vzorek nezměnil. Připravte čerstvé vzorky
 • Ujistěte se, že je vzorek v autosampleru je ve správné poloze
 • Problém s adsorpcí vzorku
Ucpaná jehla
 • Pokuste se odstranit ucpání nebo vyměnit jehlu
 • Zjistěte, proč je jehla ucpána (např. septem nebo špatnou přípravou vzorku)
Přístroj
 • Žádný průtok mobilní fáze, případně proplachovací ventil ponechán otevřený
 • Odvzdušněte systém, abyste odstranili možné vzduchové bubliny v čerpadle
 • Propláchněte injektor, abyste odstranili vzduchové bubliny v dávkovacím čerpadle

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Dvojité píky

Zdvojené píky

Znečištěný vstup kolony nebo předkolony
 • Vyměňte předkolonu nebo předfiltr nebo vloženou filtrační fritu
 • Propláchněte předkolonu nebo vlastní kolonu zpětným tokem (pokud lze)

Rozpouštědlo vzorku je nekompatibilní s mobilní fází
 • Vyměňte rozpouštědlo vzorku
 • Použijte počáteční složení mobilní fáze (pokud ze)
 • Použijte funkci vstřikování Co-Solvent nebo POISe

Vlastnosti analytu
 • Možnost změny izomeru nebo analytu - změňte podmínky

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Chvostující píky

Chvostující píky

Sekundární interakce
 • U zásad zvyšte pH (jak lze); u kyselin snižte pH
 • Zvyšte iontovou sílu pufru (jak lze)
 • Změňte kolonu
Mrtvý objem
 • Znovu připojte kolonu s fitinky pro redukci mrtvého objemu.
Degradace kolony
 • Vyměňte kolonu
Trhliny v koloně
 • Vyplňte trhlinu (pravděpodobně ale vlastnosti kolony už nebudou dobré).
Interferující pík
 • Použijte delší kolonu; další vývoj metody
Nevhodné pH mobilní fáze
 • Upravte pH (doporučují se 2 jednotky pH od pKa).
Chelatace vzorku na aktivních místech
 • Omezte interakci pomocí ion párového činidla, modifikátoru nebo sekvestračního činidla
 • Změňte kolonu nebo průtokovou cestu za a injektorem
Nedostatečná pufrace
 • Použijte koncentraci pufru 50-100 mM (UV metody)
Nástřik vzorku
 • Snižte koncentraci vzorku

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Čelní chvostování

Čelní chvostování

Degradace kolony
 • Vyměňte kolonu
Mobilní fáze/rozpouštědlo vzorku nejsou kompatibilní
 • Upravte složení mobilní fáze.
 • Použijte počáteční složení mobilní fáze (pokud lze)
Přetížení vzorkem
 • Snižte koncentraci vzorku

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Široké píky

Široké píky

Nástřik vzorku
 • Snižte koncentraci vzorku nebo nástřik
Problém s kolonou
 • Degradace kolony, kolona by měla být vyměněna
Problém s nastavením termostatu kolony
 • Zkontrolujte správnou teplotu termostatu. Vyšší teplota kolony obvykle vede k rychlejší eluci látek (pozor na teplotní limit kolony doporučený výrobcem)
Mobilní fáze
 • Ověřte, že používáte správnou mobilní fázi
Nastavení přístroje
 • Zvyšte vzorkovací frekvenci detektoru pro zjištění, zda se zlepší tvar píků
 • Dlouhé kapiláry a další faktory zvyšující vnitřní objem systému rozmývají píky, zkontrolujte možnosti omezení
 • Zkontrolujte, zda je nastaven správný průtok MF (mobilní fáze) a je dodržován

Shimadzu: Průvodce řešením problémů v HPLC - Píky navíc

Píky navíc

Další látky ve vzorku
 • Pokud jsou ve vzorku další látky, není to chyba
Píky s dlouhým RT z předchozí analýzy
 • Prodlužte RT (retenční čas), nebo zvyšte eluční sílu MF
 • zvyšte průtok MF
Ghost píky
 • Zkontrolujte čistotu MF
 • Použijte trap ghost píků (je-li možno)
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters >3 μm Analytical HPLC Columns

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Solid Samples

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Shim-pack SUR-Na Columns for Ligand Exchange Chromatograph

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Direct comparison of OMNIS and Titrando for mixed acids and TMAH

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters >3 μm Analytical HPLC Columns

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Solid Samples

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Shim-pack SUR-Na Columns for Ligand Exchange Chromatograph

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Direct comparison of OMNIS and Titrando for mixed acids and TMAH

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters >3 μm Analytical HPLC Columns

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Solid Samples

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Shim-pack SUR-Na Columns for Ligand Exchange Chromatograph

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Direct comparison of OMNIS and Titrando for mixed acids and TMAH

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
 

Mohlo by Vás zajímat

Waters >3 μm Analytical HPLC Columns

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Solid Samples

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Shim-pack SUR-Na Columns for Ligand Exchange Chromatograph

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Direct comparison of OMNIS and Titrando for mixed acids and TMAH

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články

Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Retenční čas, Rozlišení, Citlivost, Drift a Šum

Třetí díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se podívá na postupy v případě výskytu fluktuace retenčních časů, ztráty rozlišení, změny citlivosti, driftu základní linie nebo šumu základní linie.
Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v HPLC - Vysoký a nízky tlak, fluktuace

Čtvrtý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v HPLC se komplexně podívá na tlak. Co dělat, když je vysoký nebo nízký, co když pozorujeme fluktuaci tlaku nebo tlak není zobrazen?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.