Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků | LabRulez LCMS

Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Út, 22.6.2021
| Originální článek z: HPST/ChromAtoMol #4
Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací LC/QQQ nebo LC-IM-QTOF systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Video placeholder
  • Foto: HPST: Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků
  • Video: Agilent Technologies: How it works - Agilent 6495C triple quadrupole LC/MS

Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemie, cytogenetika, hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie. Ústav je akreditován podle normy ČSN EN ISO 15189. V objemu zpracovávaných vzorků, i co se týká nabídky vzácných vyšetření, je ústav jedním z největších pracovišť v České republice.

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Nový LC-MS/MS systém s trojitým kvadrupólem byl instalován v prosinci 2015 a bude sloužit pro stanovení steroidních a tyreoidálních hormonů pro výzkumné účely. Později se předpokládá i jeho rutinní využití.

HPST: Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Mgr. Zuzana Hrochová, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., Květa Omastová

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) je samostatné výzkumné pracoviště působící v rámci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pracoviště realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost a podporu v oblasti znečištění životního prostředí a nakládání s toxickými látkami na národní i mezinárodní úrovni. Laboratoře centra RECETOX disponují analytickou a experimentální technikou pro studium osudu a toxických účinků chemických látek v environmentálních matricích a biotě. Výzkumné projekty jsou zaměřeny na monitoring toxických látek, jejich transport v prostředí, transformace a na studium účinků toxických látek na živé organismy.

Kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem byl instalován v prosinci 2015 a je využíván pro stopovou analýzu organických látek v environmentálních a biotických matricích, jako např. pesticidy, léčiva, hormony, alkylfenoly, polyfluorované organické sloučeniny a další polární polutanty.

HPST: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Laboratoř pro sledování reziduí cizorodých látek Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně je Národní referenční laboratoří pro analýzy látek zakázaných při výkrmu hospodářských zvířat určených k produkci potravin. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci v oblasti stanovení hormonálně účinných látek a nepovolených léčiv v biologických materiálech živočišného původu. Evropská legislativa vyžaduje provádění nezpochybnitelných analýz těchto látek na takových koncentračních úrovních, které jsou dosažitelné jen těmi nejcitlivějšími přístroji dostupnými na světovém trhu.

Přístroj LC/QQQ, instalovaný v roce 2015 v laboratoři ÚSKVBL, je využíván ke konfirmačním analýzám hormonálních látek se steroidní strukturou v komplexních biologických matricích.

HPST: Mgr. Martina Rejtharová, Mgr. Aleš Církva, Ing. Katarína Čačková, Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT je zapojen v řadě výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti a autenticity potravin. Jsou zde vyvíjeny a aplikovány pokročilé analytické postupy pro analýzu různých skupin kontaminantů v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí. V oblasti autenticity a falšování potravin se pracoviště zabývá výzkumem metabolomu potravin, biologicky aktivních a aromatických látek s využitím nejmodernějších analytických technik (LC/MS, GC/MS) a softwarových nástrojů. Laboratoř také nabízí provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a poskytování konzultací a expertíz v oblasti analýzy potravin, lihovin, potravních doplňků, zemědělských produktů, krmiv, složek životního prostředí a biologicky aktivních přírodních látek, včetně látek návykových.

LC/MS QQQ Agilent 6495, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k vysoce citlivému měření polárních pesticidů, mykotoxinů a dalších kontaminantů v potravinových matricích.

HPST: Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Ing. Marie Suchanová, Ph.D., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Unikátní instrumentální platforma s integrovanou třetí separační dimenzí, iontovou mobilitou, je využívána pro analýzy komplexních matric. V současné době se instrument využívá především pro řešení projektů zaměřených na autentikaci, resp. odhalování falšování potravin a potravních doplňků. Zajímavé jsou v tomto kontextu i aplikace pro forenzní analýzu. Statistické zpracování generovaných dat ´fingerprintů´ získaných pomocí necílového screeningu umožní vyhledávání charakteristických markerů, na základě kterých lze neznámý vzorek klasifikovat. Identifikace těchto sloučenin je možná nejenom díky vysokému rozlišení hmotnostního analyzátoru, ale i díky vysoce sofistikovanému softwarovému vybavení. Obdobná strategie je aplikována při metabolomických studiích zabývajících se hledáním biomarkerů v plasmě pacientů s různými typy onemocnění.

Díky možnosti rozlišení izomerních a isobarických sloučenin pomocí iontové mobility lze získat cenné informace o biologicky aktivních látkách, které v systému LC/MS nebylo možné ani chromatograficky ani spektrálně separovat. Vedle necílového screeningu je instrument používán i pro vysoce selektivní a citlivou analýzu některých toxických sloučenin včetně jejich metabolitů.

LC/MS ion mobility Q-TOF, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k řešení projektů zaměřených na autentikaci potravin.

HPST: Ing. Vít Kosek, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Routine Determination of Trifluoroacetic Acid (TFA) and Difluoroacetic Acid (DFA) in Surface and Drinking Water by Direct Injection Using UPLC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Multiclass Steroids in Serum Using Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Efficient Method Development on Pharmaceutical Impurities Using Single Quadrupole Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Identification of plastic additives in pharmaceutical packaging using a fully automated parallel extraction evaporator system and UHPLC-HRMS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

How to prolong the lifetime of your HPLC column

Technické články
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.