Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků | LabRulez LCMS

Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Út, 22.6.2021
| Originální článek z: HPST/ChromAtoMol #4
Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací LC/QQQ nebo LC-IM-QTOF systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Video placeholder
  • Foto: HPST: Zpátky do minulosti: LC/MS/MS systémy Agilent Technologies u našich zákazníků
  • Video: Agilent Technologies: How it works - Agilent 6495C triple quadrupole LC/MS

Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK je jedním z největších ústavů 1. LF UK a VFN Praha. Provádí základní a specializovaná laboratorní vyšetření a zajišťuje konzultační a konsiliární služby v oborech klinická biochemie, cytogenetika, hematologie, klinická mikrobiologie, imunologie. Ústav je akreditován podle normy ČSN EN ISO 15189. V objemu zpracovávaných vzorků, i co se týká nabídky vzácných vyšetření, je ústav jedním z největších pracovišť v České republice.

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Nový LC-MS/MS systém s trojitým kvadrupólem byl instalován v prosinci 2015 a bude sloužit pro stanovení steroidních a tyreoidálních hormonů pro výzkumné účely. Později se předpokládá i jeho rutinní využití.

HPST: Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Mgr. Zuzana Hrochová, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., Květa Omastová

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) je samostatné výzkumné pracoviště působící v rámci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pracoviště realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost a podporu v oblasti znečištění životního prostředí a nakládání s toxickými látkami na národní i mezinárodní úrovni. Laboratoře centra RECETOX disponují analytickou a experimentální technikou pro studium osudu a toxických účinků chemických látek v environmentálních matricích a biotě. Výzkumné projekty jsou zaměřeny na monitoring toxických látek, jejich transport v prostředí, transformace a na studium účinků toxických látek na živé organismy.

Kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem byl instalován v prosinci 2015 a je využíván pro stopovou analýzu organických látek v environmentálních a biotických matricích, jako např. pesticidy, léčiva, hormony, alkylfenoly, polyfluorované organické sloučeniny a další polární polutanty.

HPST: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Laboratoř pro sledování reziduí cizorodých látek Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně je Národní referenční laboratoří pro analýzy látek zakázaných při výkrmu hospodářských zvířat určených k produkci potravin. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci v oblasti stanovení hormonálně účinných látek a nepovolených léčiv v biologických materiálech živočišného původu. Evropská legislativa vyžaduje provádění nezpochybnitelných analýz těchto látek na takových koncentračních úrovních, které jsou dosažitelné jen těmi nejcitlivějšími přístroji dostupnými na světovém trhu.

Přístroj LC/QQQ, instalovaný v roce 2015 v laboratoři ÚSKVBL, je využíván ke konfirmačním analýzám hormonálních látek se steroidní strukturou v komplexních biologických matricích.

HPST: Mgr. Martina Rejtharová, Mgr. Aleš Církva, Ing. Katarína Čačková, Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT je zapojen v řadě výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti a autenticity potravin. Jsou zde vyvíjeny a aplikovány pokročilé analytické postupy pro analýzu různých skupin kontaminantů v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí. V oblasti autenticity a falšování potravin se pracoviště zabývá výzkumem metabolomu potravin, biologicky aktivních a aromatických látek s využitím nejmodernějších analytických technik (LC/MS, GC/MS) a softwarových nástrojů. Laboratoř také nabízí provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a poskytování konzultací a expertíz v oblasti analýzy potravin, lihovin, potravních doplňků, zemědělských produktů, krmiv, složek životního prostředí a biologicky aktivních přírodních látek, včetně látek návykových.

LC/MS QQQ Agilent 6495, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k vysoce citlivému měření polárních pesticidů, mykotoxinů a dalších kontaminantů v potravinových matricích.

HPST: Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST), Ing. Marie Suchanová, Ph.D., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT v Praze

Unikátní instrumentální platforma s integrovanou třetí separační dimenzí, iontovou mobilitou, je využívána pro analýzy komplexních matric. V současné době se instrument využívá především pro řešení projektů zaměřených na autentikaci, resp. odhalování falšování potravin a potravních doplňků. Zajímavé jsou v tomto kontextu i aplikace pro forenzní analýzu. Statistické zpracování generovaných dat ´fingerprintů´ získaných pomocí necílového screeningu umožní vyhledávání charakteristických markerů, na základě kterých lze neznámý vzorek klasifikovat. Identifikace těchto sloučenin je možná nejenom díky vysokému rozlišení hmotnostního analyzátoru, ale i díky vysoce sofistikovanému softwarovému vybavení. Obdobná strategie je aplikována při metabolomických studiích zabývajících se hledáním biomarkerů v plasmě pacientů s různými typy onemocnění.

Díky možnosti rozlišení izomerních a isobarických sloučenin pomocí iontové mobility lze získat cenné informace o biologicky aktivních látkách, které v systému LC/MS nebylo možné ani chromatograficky ani spektrálně separovat. Vedle necílového screeningu je instrument používán i pro vysoce selektivní a citlivou analýzu některých toxických sloučenin včetně jejich metabolitů.

LC/MS ion mobility Q-TOF, instalovaný v roce 2015 v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, je využíván k řešení projektů zaměřených na autentikaci potravin.

HPST: Ing. Vít Kosek, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Jitka Zrostlíková, Ph.D. (HPST)

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: HPLC systémy Agilent Technologies u našich zákazníků

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací HPLC nebo SFC systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Článek | Přednáška

Kam kráčí technologie LC ion mobility QTOF Agilent? Aneb zveme na přednášky v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie

Nenechte si v rámci 22. Školy hmotnostní spektrometrie ujít náš firemní přednáškový blok. Ukážeme Vám novinky k našim LC QTOF systémům a Vít Kosek (VŠCHT) Vám představí reálné možnosti našeho IM LC QTOF.
Článek | Produkt

Agilent 6495C Trojitý kvadrupól nově v laboratořích ALS a SZPI

Pojďte se s námi podívat do laboratoří ALS a SZPI v Praze, kde jsme v roce 2021 instalovali nejvýkonnější LC/QQQ detektory Agilent 6495C. Jaké analýzy tyto supervýkonné stroje zvládají v reálné praxi?
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: Kapalinové chromatografy s hmotnostními detektory (QQQ, QTRAP, SQ)

Jak jsou v oblasti cílové kvantitativní LCMS analýzy vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.