Agilent 6560 Ion mobility LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
Agilent 6560 Ion mobility LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System
Agilent 6560 Ion mobility LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight SystemSystém Agilent 6550 Iontová mobilita QTOF poskytuje přidanou hodnotu k nejvýkonnějšímu QTOFu 6550.
O produktu

Agilent 6560 Ion mobility LC/Q-TOF Quadrupole Time of Flight System

Před kvadrupól je přidána driftovací trubice, v níž jsou sloučeniny děleny na základě jejich mobility, která je ovliněna velikostí a tvarem molekuly.

Díky designu lineární driftové trubice je dosaženo vysokého rozlišení a zároveň je možné přímo počítat kolizní průřezy analytů bez nutnosti složité kalibrace.

Systém Agilent QTOF s iontovou mobilitou je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace, kde je cílem separace a identifikace neznámých látek ve velmi složitých směsích. Přidaná separace iontů na základě jejich mobility umožňuje separaci izomerů a lepší selektivitu pro cílové analyty.

HPST: Schéma konstrukce Ion Mobility QTOF 6560 Agilent Technologies

 

Novinky

Toggle

Článek | Akademie

Spolehlivé a korektní srovnání citlivosti přístrojů: Instrument Detection Limit (IDL)

Specifikace citlivosti přístroje založená na poměru signálu k šumu může poskytovat zkreslující informace, neboť hodnota signálu k šumu je snadno ovlivnitelná řadou parametrů.

Článek | Aplikace

Kvalitativní a kvantitativní analýza uhličitanových organických rozpouštědel při elektrolýze lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF

Na ASMS prezentovaná metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy uhličitanových organických rozpouštědel v elektrolytech lithiových baterií pomocí LC/Q-TOF.