Riziková analýza výskytu pesticidních látek v České republice

ZÁZNAM | Proběhlo Út, 13.2.2024
S velkým potěšením Vás zveme na náš nově připravovaný webinář s názvem "Riziková analýza výskytu pesticidních látek (nejen) v České republice." Webinářem Vás provede ALS Czech Republic, Ing. Taťána Halešová.
ALS Czech Republic: ALS Webinář: Riziková analýza výskytu pesticidních látek v České republice

ALS Czech Republic: ALS Webinář: Riziková analýza výskytu pesticidních látek v České republice

Riziková analýza výskytu pesticidů je klíčovým nástrojem pro ochranu lidského zdraví i životního prostředí a v systému zásobování pitnou vodou je legislativně vyžadována. Laboratoře ALS Czech Republic v Praze se v této oblasti staly renomovaným analytickým partnerem, a to především díky své dlouhodobé účasti na monitoringu pesticidních látek v podzemních vodách. Naše laboratoře disponují týmem zkušených odborníků a špičkovým přístrojovým vybavením, což nám umožňuje poskytovat vysokou kvalitu těchto stopových analýz.

Laboratoře ALS v Praze taktéž participují na národních výzkumných projektech vypisovaných grantovými agenturami TA ČR a NAZV a přispívají tak v oblasti pesticidů k rozvoji udržitelných a bezpečných postupů.

ALS online CZ Webinář: Riziková analýza výskytu pesticidních látek v České republice

  • Celkově náš webinář poskytne komplexní pohled na problematiku pesticidů v životním prostředí, ukáže význam monitoringu a analýz v této oblasti a představí několik konkrétních příkladů naší práce jak v České republice, tak v mezinárodním kontextu.

  • Detailně rozebereme také proces přeměny pesticidů a vzniku toxických a perzistentních metabolitů a vysvětlíme důležitost jejich sledování v rámci regulace a monitoringu životního prostředí.

Těšíme se na Vaši účast a diskusi na téma, které má klíčový význam pro ochranu našeho životního prostředí.

Pro koho je webinář určen?
  • Tento webinář je vhodný pro širokou škálu účastníků, kteří mají zájem o problematiku výskytu pesticidů v životním prostředí a rizikovou analýzu této skupiny látek. Patří mezi ně naši klienti, odborníci a vědci v oblasti životního prostředí, pracovníci státní správy, zástupci environmentálních organizací, zemědělci, agro-experti a studenti.

Celkově je webinář koncipován tak, aby oslovil různorodou skupinu účastníků s různým profesním zaměřením, kteří mají zájem o problematiku pesticidů a jejich vliv na životní prostředí.

Zaujal Vás tento připravovaný webinář? Zúčastněte se a můžete si tak rozšířit povědomí o výskytu a osudu pesticidních látek na našem území.

Rádi byste se zúčastnili, ale nevyhovuje Vám termín online přenosu? Nevadí! Zaregistrujte se i v tomto případě, záznam webináře bude pro všechny registrované účastníky dále k dispozici.

Těšíme se na Vás.

Váš tým ALS.

Přednášející:

Ing. Taťána Halešová (Manažerka Projektového oddělení ALS Czech Republic)

Je absolventkou Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia krátce pracovala na Státní rostlinolékařské správě v Brně jako vedoucí HPLC oddělení. V roce 2009 spojila svoji profesní kariéru se společností ALS Czech Republic. Nejprve se v laboratoři věnovala analýzám pesticidů. Postupem času však začala rozvíjet výzkumné projekty ve spolupráci s českými výzkumnými ústavy a univerzitami. Vzniklo Projektové oddělení laboratoří ALS, které Táňa řídí a které se v průběhu let stalo renomovaným analytickým partnerem na poli mikropolutantů, především léčiv a pesticidů.

Táňu Halešovou dnes můžete potkat na odborných konferencích a seminářích, často se také účastní odborných diskusních panelů. Se svým malým, ale silným týmem v laboratoři v Praze dokáže organizovat národní výzkumné projekty a je doslova bezednou studnicí nápadů. Její osobní přístup k práci, zaujetí a hluboké odborné znalosti jsou patrné ve všem, co dělá.

ALS Czech Republic