1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


DataApex uživatelské školení Clarity Chromatografický Software
Rezervujte si produktová školení, která pořádáme v naší kanceláři v Praze nebo on-line. Cílem je prohloubení znalostí uživatelů a odpovědět na časté otázky spojené s používaním chromatografických stanic DataApex.

HPST LC školení - uživatelské dovednosti a diagnostika
Servisní oddělení HPST pro Vás pravidelně organizuje hardwarová školení zaměřená na instrumentaci Agilent Technologies a důrazem na diagnostiku hardwarových problémů a údržbu systému.

HPST ONLINE softwarová školení - Agilent OpenLAB CDS 2.x SW
Servisní oddělení HPST pro Vás pravidelně organizuje softwarová školení zaměřená na jednotlivé softwary Agilent Technologies s cílem prohloubit Vaše znalosti a ukázat Vám možnosti, která usnadňují každodenní práci.

HPST softwarová školení - Agilent OpenLAB CDS 2.x SW
Servisní oddělení HPST pro Vás pravidelně organizuje softwarová školení zaměřená na jednotlivé softwary Agilent Technologies s cílem prohloubit Vaše znalosti a ukázat Vám možnosti, která usnadňují každodenní práci.

HPST softwarová školení - MassHunter pro LC/MS (QQQ, qTOF)
Servisní oddělení HPST pro Vás pravidelně organizuje softwarová školení zaměřená na jednotlivé softwary Agilent Technologies s cílem prohloubit Vaše znalosti a ukázat Vám možnosti, která usnadňují každodenní práci.

Waters Hardwarové školení HPLC - Alliance
Na školení vedeném servisním technikem si uživatelé HPLC systému Alliance osvojí principy fungování základních částí kapalinového chromatografu, jeho správnou údržbu i nastavení a v praktické části také diagnostiku a některé běžné servisní zásahy.

Waters Hardwarové školení UPLC- Acquity H-class
Na školení vedeném servisním technikem si uživatelé UPLC systému Acquity H-class osvojí principy fungování jednotlivých modulů kapalinového chromatografu, jeho správné nastavení i pravidla rutinního provozu. V praktické části budou prováděny diagnostické testy a základní servisní zásahy.

Waters Softwarové školení Empower Advanced
Školení Empower Advanced navazuje na Basic a je určeno pro zákazníky, kteří plně zvládli problematiku základního kurzu Empower Basic.

Waters Softwarové školení Empower Basic
Školení Empower Basic je určeno pro začínající a mírně pokročilé uživatele chromatografického softwaru Empower 3.

Waters Softwarové školení Empower QDa
Školení Empower QDa je určeno pro zákazníky, kteří mají Acquity QDa detektor řízený sw Empower.
  • Před
  • 1
  • Další