1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Metrohm Professional CVS voltametr/coulometr
Flexibilní stolní analyzátory pro cyklické voltametrické rozpouštění.

Metrohm Professional VA voltametr
Flexibilní stolní analyzátory pro stopovou analýzu s voltametrií a polarografií.

Metrohm přenosný VA analyzátor
Přenosné voltametrické analyzátory pro stanovení stopových hladin těžkých kovů ve vodě v terénu.

Metrohm Elektro-chemiluminiscence
Všestrannost, jednoduchost a zlepšená synchronizace a citlivost pro analytickou techniku ECL.

Metrohm SPELEC
Nástroje nové generace pro spektroelektrochemický výzkum: bipotenciostat/galvanostat, spektrometr a světelný zdroj v jednom přístroji, řízeném jediným softwarem. Seznamte se se SPELEC!

Metrohm VIONIC powered by INTELLO
Metrohm VIONIC powered by INTELLO je nejnovější generace nadupaných elektrochemických přístrojů s chytrým softwarem a ucelenými daty.

Metrohm kompaktní potenciostaty / galvanostaty
Prostorově úsporné potenciostaty/galvanostaty: lehké, přenosné a ekonomické.

Metrohm modulární potenciostaty / galvanostaty
Sestavte si přístroj pro elektrochemický výzkum, který přesně splní vaše požadavky se specifikacemi a funkcemi, které potřebujete.

Metrohm přenosné potenciostaty / galvanostaty
Kombinace elektrochemického výzkumu v laboratoři s testováním v terénu: Používejte dobře zavedené elektrochemické techniky k udržení nejvyšší úrovně kvality a přesnosti měření.

Metrohm spektroelektrochemie Autolab
Spektroelektrochemie Autolab: Snadné přidávání, vždy přesné výsledky.