LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE VE STRUKTURNÍ BIOLOGII: URČOVÁNÍ VYŠŠÍ STRUKTURY PROTEINŮ A PROTEINOVÝCH KOMPLEXŮ

 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 111, 136141(2017) Referát POKROČILÉ METODY STUDIA VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ PROTEINŮ S DNA LUCIE BÉRESOVÁa,b a RENÉ LENOBELb Zdokonalování metod studia proteinových interakcí s DNA molekulami je v popředí zájmu řady molekulárněbiologických oborů. Tyto metody mohou být klasifikovány na základě…
Klíčová slova
dna, dnaproteinů, proteinůafinitní, afinitnílze, lzeproteinu, proteinuinterakce, interakcefluorescenční, fluorescenčníreferát, referátchromatografie, chromatografiemikroskopie, mikroskopiekvantitativní, kvantitativnímetody, metodyemsa, emsalokalizace, lokalizaceproteiny
SOUČASNÝ VÝVOJ V PROTEOMICE
2004||Vědecké články
Chem. Listy 98, 1112 − 1118 (2004) Referáty SOUČASNÝ VÝVOJ V PROTEOMICE které jsou genomem v průběhu života buňky exprimovány a následně modifikovány. Termín se rovněž používá v méně obecném smyslu pro vyjádření proteinového složení organismu, orgánu, tkáně nebo tělesné…
Klíčová slova
referáty, referátyproteinů, proteinůproteomika, proteomikaidentifikaci, identifikaciproteomiky, proteomikymůže, můžeproteinu, proteinubýt, býtgenomem, genomemčipů, čipůobou, oboupři, přiimobilizovanými, imobilizovanýmimultidimenzionální, multidimenzionálníproteomickou
Chem. Listy 99, 922 − 929 (2005) Referáty METODICKÉ PŘÍSTUPY SOUČASNÉ FOSFOPROTEOMOVÉ ANALÝZY cesech řadí vůbec k nejdůležitějším a co do počtu k nejčastějším modifikacím proteinů. O jejím významu svědčí vyčlenění speciálního podoboru proteomové analýzy – fosfoproteomiky, která zkoumá veškeré…
Klíčová slova
fosfopeptidů, fosfopeptidůreferáty, referátyfosfatasou, fosfatasoufosfoproteinů, fosfoproteinůpeptidů, peptidůfosforylace, fosforylacefosfoproteomové, fosfoproteomovéfosfátové, fosfátovéimac, imaczáporných, zápornýchjsou, jsoujejich, jejichpro, proiontů, iontůpeptidu
PROTEOMIKA V POSTGENOMOVÉ DOBĚ
2005||Vědecké články
Chem. Listy 99, 886 − 889 (2005) Referáty PROTEOMIKA V POSTGENOMOVÉ DOBĚ ných typů či vnitřního prostředí organismu, které se mění v závislosti na stárnutí, při adaptaci na změny vnějšího prostředí a v průběhu nemoci. Proteiny jsou stále pozměňovány. Navazují…
Klíčová slova
referáty, referátypeptidů, peptidůhmotnostní, hmotnostníproteinů, proteinůproteomu, proteomuproteomů, proteomůbuňce, buňcejsou, jsoujediného, jedinéhoproteinové, proteinovéprotein, proteinpotřebu, potřebupoprvé, poprvéspecifické, specifickézaložená
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.