LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 114, 133−144 (2020) Referát ÚVOD DO TANDEMOVÉ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Martin Sadílek 1. Úvod a definice University of Washington, Seattle, WA 98195-1700, Spojené státy americké [email protected] Lidová moudrost, že „ve dvou se to lépe táhne“, platí i v oblasti…
Klíčová slova
iontů, iontůhmotnostní, hmotnostníaktivaci, aktivacireferát, referátths, thselektronu, elektronupro, prodisociace, disociaceenergie, energienízký, nízkýaktivace, aktivaceenergií, energiíprostoru, prostoruhmotnostních, hmotnostníchrozpady
Chem. Listy 114, 89−95 (2020) Referát CHEMIE IONTŮ V PLYNNÉ FÁZI: ZÁKLADNÍ POJMY neboli molekulárním iontem (M+●). To je vyjádřeno rovnicí (2): František Tureček Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA [email protected] M → M+● + e– (2)…
Klíčová slova
iead, ieadenergie, energiereferát, referátenergií, energiíelektronu, elektronuprotonu, protonukee, keeiontových, iontovýchiontu, ionturozpadu, rozpaduiontů, iontůplynné, plynnéfragmentů, fragmentůpřenosu, přenosujsou
Chem. Listy 99, 943 − 951 (2005) Referáty IONTOVÁ CYKLOTRONOVÁ REZONANCE S FOURIEROVOU TRANSFORMACÍ (FT-ICR MS) A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO NEJFLEXIBILNĚJŠÍ HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÉ METODY V PROTEOMICE MICHAL BOHÁČa, ARND INGENDOHb, JENS FUCHSERb a MATTHIAS WITTb vzrůstajícím vakuem až do ICR…
Klíčová slova
maldi, maldiicr, icrreferáty, referátyesi, esiiontů, iontůspektrum, spektrumionty, iontypro, proftms, ftmsecd, ecdcele, celepřed, předhmotnostně, hmotnostnědochází, docházícyklotronová
Chem. Listy 114, 106−112 (2020) Referát KVADRUPÓLOVÝ ANALYZÁTOR A IONTOVÉ PASTI Vladimír Havlíček a František Tureček tuda vloženého napětí,  je úhlová frekvence a t je čas. Radiofrekvenční složky jsou fázově posunuty o 180º tak, že dvojice protilehlých tyčí mají…
Klíčová slova
iontů, iontůpasti, pastireferát, referátnapětí, napětíiontové, iontovéamplitudy, amplitudykvadrupólová, kvadrupólovásken, skenlineární, lineárníradiofrekvenční, radiofrekvenčníjako, jakoionty, iontyskenu, skenujsou, jsouiontu
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.