LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 114, 119−125 (2020) Referát IONTOVÁ CYKLOTRONOVÁ REZONANCE S FOURIEROVOU TRANSFORMACÍ Anton Škríba, Jiří Houšť a Vladimír Havlíček jejich zdánlivého proudu (image current detection) v homogenním magnetickém poli. Jedná se o detekci nedestruktivní s možností provádění fragmentačních experimentů. Kvalitní…
Klíčová slova
icr, icrcyklotronové, cyklotronovéreferát, referátproudu, prouduiontů, iontůcyklotronová, cyklotronovárezonance, rezonancesíla, sílafrekvence, frekvencecely, celyčástice, částicenapětí, napětícyklotronovou, cyklotronovoučase, časesignál
Chem. Listy 114, 133−144 (2020) Referát ÚVOD DO TANDEMOVÉ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Martin Sadílek 1. Úvod a definice University of Washington, Seattle, WA 98195-1700, Spojené státy americké [email protected] Lidová moudrost, že „ve dvou se to lépe táhne“, platí i v oblasti…
Klíčová slova
iontů, iontůhmotnostní, hmotnostníaktivaci, aktivacireferát, referátths, thselektronu, elektronupro, prodisociace, disociaceenergie, energienízký, nízkýaktivace, aktivaceenergií, energiíprostoru, prostorurozpady, rozpadyhmotnostních
HMOTNOSTNÍ ANALYZÁTOR DOBY LETU
2020||Vědecké články
Chem. Listy 114, 113−118 (2020) Referát HMOTNOSTNÍ ANALYZÁTOR DOBY LETU Michael Volný technikami, nebo pulzní extrakcí z kontinuálního iontového paprsku. Princip analyzátoru TOF byl představen v dubnu roku 1946 na konferenci Americké fyzikální společnosti Williamem Stephensem1. Prvním komerčním hmotnostním spektrometrem…
Klíčová slova
letu, letuanalyzátoru, analyzátoruzrcadla, zrcadlaiontového, iontovéhotof, tofionty, iontyiontů, iontůdoby, dobyreferát, referáttedy, tedyanalyzátorem, analyzátoremsměru, směruanalyzátor, analyzátorortogonálně, ortogonálněhmotnostní
LINEÁRNÍ IONTOVÁ PAST A JEJÍ APLIKACE V PROTEOMICKÉ ANALÝZE
2005|Thermo Fisher Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 99, 937 − 942 (2005) Referáty LINEÁRNÍ IONTOVÁ PAST A JEJÍ APLIKACE V PROTEOMICKÉ ANALÝZE a spol.8 a spolu s Bierem také navrhl několik možných uspořádání lineární a prstencové 2D iontové pasti jako hmotnostního analyzátoru9. Komerční hmotnostní spektrometr…
Klíčová slova
pasti, pastiiontové, iontovéiontů, iontůlineární, lineárníreferáty, referátyiontová, iontovápast, pasticr, icrnanosprej, nanosprejanalyzátorem, analyzátoremspojení, spojenítabulka, tabulkaproteinů, proteinůpočtu, počtuidentifikaci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.