LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 99, 943 − 951 (2005) Referáty IONTOVÁ CYKLOTRONOVÁ REZONANCE S FOURIEROVOU TRANSFORMACÍ (FT-ICR MS) A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO NEJFLEXIBILNĚJŠÍ HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÉ METODY V PROTEOMICE MICHAL BOHÁČa, ARND INGENDOHb, JENS FUCHSERb a MATTHIAS WITTb vzrůstajícím vakuem až do ICR…
Klíčová slova
maldi, maldiicr, icrreferáty, referátyesi, esiiontů, iontůspektrum, spektrumionty, iontypro, proftms, ftmsecd, ecdcele, celepřed, předhmotnostně, hmotnostněcyklotronová, cyklotronovádochází
Chem. Listy 114, 133−144 (2020) Referát ÚVOD DO TANDEMOVÉ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Martin Sadílek 1. Úvod a definice University of Washington, Seattle, WA 98195-1700, Spojené státy americké [email protected] Lidová moudrost, že „ve dvou se to lépe táhne“, platí i v oblasti…
Klíčová slova
iontů, iontůhmotnostní, hmotnostníaktivaci, aktivacireferát, referátths, thselektronu, elektronupro, prodisociace, disociaceenergie, energienízký, nízkýaktivace, aktivaceenergií, energiíprostoru, prostorurozpady, rozpadyhmotnostních
Chem. Listy 114, 106−112 (2020) Referát KVADRUPÓLOVÝ ANALYZÁTOR A IONTOVÉ PASTI Vladimír Havlíček a František Tureček tuda vloženého napětí,  je úhlová frekvence a t je čas. Radiofrekvenční složky jsou fázově posunuty o 180º tak, že dvojice protilehlých tyčí mají…
Klíčová slova
iontů, iontůpasti, pastireferát, referátnapětí, napětíiontové, iontovéamplitudy, amplitudykvadrupólová, kvadrupólovásken, skenlineární, lineárníradiofrekvenční, radiofrekvenčníionty, iontyjako, jakoskenu, skenujsou, jsouiontu
Chem. Listy 110, 31(2016) Referát SPOJENÍ ELEKTROCHEMICKÝCH METOD S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ – POTENCIÁL PRO ANALYTICKOU A FYZIKÁLNÍ CHEMII A BIOCHEMII JANA JAKLOVÁ DYTRTOVÁa,b a MICHAL JAKLc ků na přístroje v laboratoři i počet obsluhujících pracovníků, což jsou nesporně důvody, které…
Klíčová slova
analytu, analytupro, prospojení, spojeníspektrometrií, spektrometriíhmotnostní, hmotnostníreferát, referátpracovní, pracovnívyužití, využitízapojení, zapojeníelektrochemickou, elektrochemickouseparaci, separacimetod, metodelektrody, elektrodyelektrochemické, elektrochemickéseparace
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.