UHPLC kolony Agilent InfinityLab Poroshell s částicemi 1.9 μm | LabRulez LCMS

UHPLC kolony Agilent InfinityLab Poroshell s částicemi 1.9 μm

Út, 12.1.2021
| Originální článek z: HPST
Rodina HPLC kolon InfinityLab Poroshell s pevným jádrem umožňuje optimalizovat Vaše aplikace a dnes se podíváme jak na to, na kolony s velikostí částic 1.9 μm a také několik aplikací.
Video placeholder
  • Foto: HPST: UHPLC kolony Agilent InfinityLab Poroshell s částicemi 1.9 μm
  • Video: Agilent Technologies: Poroshell 120 Method Transfer - Part 1

V předchozím článku Velká rodina kolon Poroshell 120 jsme se podívali na základní přehled a vlastnosti kolon Agilent InfinityLab Poroshell 120. Tyto kolony nabízí až 19 různých fází, kde každá stacionární fáze poskytuje odlišné kombinace hydrofobicity, silanolové aktivity, hydrolytické stability a chemické interakce s analytem.

Vlastnosti Poroshell kolon:
  • Vynikající reprodukovatelnost mezi šaržemi díky jednokrokovému výrobnímu procesu (obr.1).
  • Snadný přechod z HPLC metod na UHPLC. Kolony InfinityLab Poroshell 120 jsou k dispozici ve třech různých průměrech částic (1,9 μm, 2,7 μm a 4 μm ) - umožňují vybrat velikost, která nejlépe vyhovuje vašim separačním potřebám a je nejkompatibilnější s vašimi systémy (obr.2).
  • Ke šem stacionárním fázím plně porézních kolon Zorbax existuje adekvátní kolona s pevným jádrem Poroshell, a jak je vidět z následujícího grafu (obr.3), při převodu metod z plně porézních kolon na kolony s pevným jádrem nedochází k posunu retenčních časů. A to je další velkou výhodou v oblasti chromatografických analýz. Další detaily k převodu metod lze najít v aplikačním listu Transfer metod mezi Poroshell 120 EC-C18 a ZORBAX Eclipse Plus C18 kolonami.
  • Jednoduchý vývoj metod. Nabídka širokého spektra různých fází.
  • Dlouhá životnost kolon.

Obr. 1. Reprodukovatelnost InfinityLab Poroshell

Obr. 2. Velikost castic InfinityLab Poroshell

Obr. 3. Srovnání retenčních časů kolon Poroshell 120 EC-C18 a Zorbax EC-C18 za podmínek uvedených v diagramu.

Obr. 4. znázorňuje jednoduchý manuál pro rychlý výběr vhodné stacionární fáze. Agilent doporučuje jako kolonu základní volby pro většinu aplikací Poroshell EC-C18, která společně s fázemi HILIC-Z a PFP pokrývají téměř celé spektrum aplikací (až 95 %).

Obr. 4. Přehled dostupných stacionárních fází kolon Poroshell 120 s příklady jejich použití.

Na následujícím obr. 5 lze ilustrovat na praktické aplikaci použití kolon Poroshell SB-Aq s různým průměrem částic, pro separaci polárních vitaminů. Uvedené chromatogramy pak dokládají, jak lze vhodně zvolenou velikostí částic, vnitřním průměrem a délkou kolony s pevným jádrem zkrátit čas analýzy z původních 8 minut zhruba až na 3 minuty.

Obr. 5 Chromatogramy analýzy vitaminů skupiny B.

Tab. 1. Podmínky analytické metody stanovení vitaminů skupiny B.

Následující srovnávací tabulka (tab.2) pak dokládá, nejen jak se snižuje čas analýzy pro jednotlivé kolony, ale rovněž jak se snižuje objem spotřebovaných rozpouštědel, a naopak zvyšuje počet vzorků, které analytik může analyzovat použitím dané metody během osmihodinové pracovní směny.

Tab. 2. Srovnání parametrů analýz pro kolony Poroshell 120 SB-Aq různých velikostí: 4.6x150 mm, 4 μm (fialová); 3.0x100 mm, 2.7 μm (fialová); 2.1x50 mm, 1.9 μm (fialová).

UHPLC kolony Poroshell s částicemi 1.9 μm

Dobrou zprávou pro uživatele UHPLC systémů je, že Agilent rozšířil v posledních letech rodinu kolon s pevným jádrem také o UHPLC kolony s velikostí částic 1.9 μm. Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, jednou z hlavních předností kolon s pevným jádrem je srovnatelná nebo dokonce vyšší separační účinnost v porovnání s plně porézními kolonami při nižším dosahovaném tlaku.

V případě UHPLC systému již uživatel není limitovaný tlakem, a proto Agilent přichází s řadou kolon s pevným jádrem o velikosti částic 1.9 μm, které nabízí o 20 % vyšší separační účinnost při srovnatelných tlacích jako klasické plně porézní UHPLC kolony s částicemi 1.8 μm. Jak je vidět na následujícím grafu (obr. 6) ze srovnání křivek získaných z Van Deemterové rovnice, pro jednotlivé kolony plyne, že v oblasti optimální lineární rychlosti je separační účinnost zhruba o 20 % vyšší.

Obr. 6. Van Deemterové křivky pro kolony Poroshell 120 1.9 μm (zelená) a Zorbax RRHD 1.8 μm (modrá).

Kromě vyšší separační účinnosti je další předností UHPLC kolon Poroshell delší životnost, kterou lze demonstrovat na následujícím grafu (obr. 7). Je zde srovnání počtu nástřiků za uvedených podmínek pro reálné vzorky naftalenu ve skupině kolon s pevným jádrem od různých výrobců a na první pohled lze konstatovat, že UHPLC kolony Poroshell 1.9 μm od Agilentu vykazují srovnatelné chování i po 5000 nástřicích.

Obr. 7. Srovnání životnosti kolon s pevným jádrem od různých výrobců za podmínek uvedených v legendě.

Nejnovějším přírůstkem do rodiny kolon Poroshell 120 jsou kolony s částicemi, které mají velmi nízce nabitý povrch, čehož lze využít zejména pro analýzy bazických sloučenin v mobilních fázích s nízkou iontovou silou. Jde o kolony Poroshell 120 CS-C18. Jako příklad můžeme uvést analýzu problematických polárních pesticidů na systému LC/MS Agilent 1290.

Už nyní pro vás chystáme pokračování článku, kde se plánujeme zaměřit na další praktické aplikace s využitím kolon Poroshell 120 CS-C18. Malou ochutnávku nabízíme formou krátké prezentace firmy Agilent pro stanovení polárních pesticidů, včetně glyfosátu pomocí LC/MS, která shrnuje a rozšiřuje výsledky zmíněného předchozího aplikačního listu.

V případě zájmu nám neváhejte napsat na info@hpst.cz

Nabídka HPLC kolon Poroshell v E-shopu HPST.

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Vědecký článek | Akademie

Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin. Část 1. Teoretický úvod

Článek se zabývá pokroky v kapalinové chromatografii. Výhody UHPLC oproti klasické HPLC jsou až devítinásobné zkrácení doby analýzy, dvojnásobné zlepšení rozlišení a trojnásobné zlepšení citlivosti.
Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál nejen Agilent Technologies (duben - červen 2022)

Využijte naše pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies. Všechny produkty naleznete na našem e-shopu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Vědecký článek | Akademie

Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin. Část 1. Teoretický úvod

Článek se zabývá pokroky v kapalinové chromatografii. Výhody UHPLC oproti klasické HPLC jsou až devítinásobné zkrácení doby analýzy, dvojnásobné zlepšení rozlišení a trojnásobné zlepšení citlivosti.
Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál nejen Agilent Technologies (duben - červen 2022)

Využijte naše pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies. Všechny produkty naleznete na našem e-shopu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Vědecký článek | Akademie

Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin. Část 1. Teoretický úvod

Článek se zabývá pokroky v kapalinové chromatografii. Výhody UHPLC oproti klasické HPLC jsou až devítinásobné zkrácení doby analýzy, dvojnásobné zlepšení rozlišení a trojnásobné zlepšení citlivosti.
Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál nejen Agilent Technologies (duben - červen 2022)

Využijte naše pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies. Všechny produkty naleznete na našem e-shopu.
 

Mohlo by Vás zajímat

Semi-preparative reversed-phase liquid chromatographic purification of oligonucleotides

Aplikace
| 2023 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
PrepLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Nexera UC and Nexera UC Prep

Brožury a specifikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
SFC, PrepLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Alliance iS HPLC System

Brožury a specifikace
| 2023 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Volumetric Karl Fischer titration with Scharlau Aquagent® reagents

Aplikace
| 2023 | Metrohm
Instrumentace
Spotřební materiál, Titrace Karl Fischer
Výrobce
Metrohm
Zaměření
---

A Metabolomics Approach to Multivariate Analysis of Black Pepper Using LC/Q-TOF

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Metabolomika
 

Podobné články

Vědecký článek | Akademie

Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin. Část 1. Teoretický úvod

Článek se zabývá pokroky v kapalinové chromatografii. Výhody UHPLC oproti klasické HPLC jsou až devítinásobné zkrácení doby analýzy, dvojnásobné zlepšení rozlišení a trojnásobné zlepšení citlivosti.
Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál nejen Agilent Technologies (duben - červen 2022)

Využijte naše pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies. Všechny produkty naleznete na našem e-shopu.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.