Agilent InfinityLab Poroshell 120 kolony
Agilent InfinityLab Poroshell 120 kolonyAgilent InfinityLab Poroshell 120 kolony
Agilent InfinityLab Poroshell 120 kolonyRodina HPLC/UHPLC kolon InfinityLab Poroshell 120 zahrnuje celkem 3 různé velikosti částic a 19 fází se kterými můžete efektivně separovat nejrůznější sloučeniny.
O produktu

Agilent InfinityLab Poroshell 120 kolony

HPST: Přehled dostupných velikostí částic HPLC/UHPLC kolon InfinityLab Poroshell a jejich použití.

Kolony InfinityLab Poroshell 120 a Poroshell 300
  • pevné jádro s povrchově porézní vrstvou.

  • velikost částic je 1.9 μm s 1.2 μm pevným jádrem a 0.35 μm porézní vnější vrstvou.

  • nebo 2.7 μm s 1.7 μm pevným jádrem a 0.5 μm porézní vnější vrstvou.

  • nebo 4.0 μm s 2.5 μm pevným jádrem a 0.75 μm porézní vnější vrstvou – snadný přechod z klasických kolon 5μmPoroshell_w, vysoká účinnost a vysoké rozlišení

  • 50%-ní tlak oproti kolonám s 2 μm částicemi

  • 4.0 μm sorbenty jsou kompatibilní s 400 a 600 bar LC systémy

  • sorbenty 1.9 a 2.7 μm jsou kompatibilní s UHPLC systémy (1000 + bar)

  • sorbenty C8 HPH, C18 HPH stabilní do pH=11

HPST: Přehled dostupných fází HPLC/UHPLC kolon InfinityLab Poroshell a jejich použití.

 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Nové Agilent InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 HPLC kolony

Maximalizujte retenci vysoce polárních látek na reverzní fázi s použitím 100% vodných mobilních fází.

Článek | Akademie

Užitečné online aplikace pro práci s LC instrumentací

Agilent nabízí několik online nástrojů, které vám mohou pomoci, pokud si nevíte rady s výběrem kolony, LC kapilár, vialek, víček, sept nebo filtrů na úpravu vašich vzorků.