LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Webináře
Životní prostředí
Video
Logo of LinkedIn

PFAS: strategické přístupy k dodržování předpisů v chemickém průmyslu

Út, 11.6.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic/REGARTIS
Společně se společností ALS Czech Republic vám přinášíme exkluzivní sérii webinářů, která nabízí pohled do světa per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS).
Video placeholder
  • Foto: ALS Czech Republic/REGARTIS: PFAS - Strategic Approaches for Chemical Industry Compliance
  • Video: Laboratoře ALS Czech Republic: ALS Czech Republic oslavilo 15 let své existence

Společně s ALS ALS Czech Republic vám přinášíme exkluzivní sérii webinářů, která nabízí pohled do světa per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS). V třídílné sérii se sejdou odborníci na regulaci ze společnosti REGARTIS a odborníci z environmentálních laboratoří ALS Czech Republic, aby se společně zabývali problematikou PFAS od environmentálních rizik až po vyvíjející se regulační prostředí a analytické výzvy.

Nejprve se budeme zabývat používáním PFAS, z toho plynoucímí riziky pro životní prostředí a snahami o jejich omezení. Druhá část bude zaměřena na analytiku a pomůže účastníkům pochopit testování PFAS v různých matricích a jaké jsou důsledky jejich široké přítomnosti v životním prostředí. Nakonec série nabídne diskusi o regulačních procesech, strategiích dodržování předpisů a technických aspektech analýzy PFAS, jako jsou pravidla odběru vzorků a možné typy matric. Hlavním cílem této série je poskytnout zúčastněným stranám z chemického průmyslu znalosti, které jim umožní efektivně řídit analýzu PFAS a dodržování regulačních předpisů.

ALS Czech Republic/REGARTIS: PFAS - Strategic Approaches for Chemical Industry Compliance.

Informace k jednotlivým webinářům (v anglickém jazyce)

Changes to regulations and restriction - 6. 6. 2024

  • Mgr. Yana Tributsyna

První webinář bude od společnosti REGARTIS a bude se zabývat zvažovanými omezeními PFAS z důvodu jejich nepříznivých účinků a perzistence v životním prostředí. Probereme také celosvětové emise a výskyt PFAS a nastíníme připravované změny v regulaci. Ty zahrnují podrobný pohled na již platná omezení PFAS, proces omezování podle nařízení REACH a nové návrhy, které by mohly mít dopad na širokou škálu sloučenin PFAS.

Challenges and analysis - 20. 6. 2024

  • Ing. Jana Kováčová, Ph.D.

Druhý webinář, zaměřený na analýzu PFAS, se bude zabývat chemickou strukturou, všudypřítomným používáním a významnými environmentálními a zdravotními riziky spojenými s PFAS. Webinář se bude rovněž zabývat podrobnými metodikami analýzy PFAS pomocí LC-MS instrumentace a diskuzí o různých matricích vzorků. Dále se bude zabývat distribucí PFAS ve vzorcích životního prostředí, odhalujícím problémy, které představuje jejich perzistence v ekosystémech.

Compliance and technical readiness - 26. 6. 2024

  • Ing. Jana Trávníčková, Ph.D.
  • Ing. Jana Kováčová, Ph.D.

V závěrečném díle seriálu, který společně pořádají REGARTIS a ALS Czech Republic, se pozornost přesune na regulační rámec týkající se PFAS. V rámci tohoto webináře bude zkoumáno pozadí návrhů na omezení PFAS, jejich zdůvodnění a konkrétní sloučeniny PFAS, kterých se tyto návrhy týkají. Mezi klíčová témata bude patřit současný stav omezení PFAS a strategická příprava na nadcházející regulace, zejména pokud jde o zpomalovače hoření. Kromě toho společnost ALS Czech Republic představí technické aspekty analýzy PFAS, včetně typů vzorků a matric, pravidel pro odběr vzorků a logistických aspektů při přepravě vzorků pro analýzy PFAS. Cílem této části je vybavit účastníky znalostmi, které jim umožní orientovat se ve vyvíjejícím se prostředí předpisů a analytických metodik týkajících se PFAS.

Představení přednášejících

Mgr. Yana Tributsyna (Regulatory Queen, REACH manager – REGARTIS)

ALS Czech Republic/REGARTIS: Mgr. Yana Tributsyna

Yana vystudovala molekulární biologii a genetiku na Univerzitě Karlově v Praze. Je zkušená v sestavování registrační dokumentace REACH a tvorbě SDS/eSDS. Má také zkušenosti s auditem chemických látek a biocidními předpisy. Hovoří plynně rusky, česky a anglicky. Je certifikovanou manažerkou REACH.

Ing. Jana Trávníčková, Ph.D. (Regulatory Queen, Customer Happiness Manager - REGARTIS)

ALS Czech Republic/REGARTIS: Ing. Jana Trávníčková, Ph.D.

Jana vystudovala chemii na FCH VUT v Brně. Od roku 2014 se věnuje poradenství v oblasti evropské a národní chemické legislativy. Poradí vám se vším, co souvisí s nařízením REACH, zejména s povolováním látek SVHC, směrnicí RoHS II a nařízením o konfliktních materiálech. Poradí vám také s plněním požadavků nařízení REACH v oblasti správy bezpečnostních listů a požadavků nařízení CLP.

Ing. Jana Kováčová, Ph.D. (vedoucí sekce PFAS - ALS Česká republika)

ALS Czech Republic/REGARTIS: Ing. Jana Kováčová, Ph.D.

Jana Kováčová pracuje v oboru analytické chemie již více než 15 let. Magisterské a doktorské studium obhájila na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha), kde se věnovala vývoji analytických metod pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a ve vodě. V roce 2020 nastoupila Jana do společnosti ALS Czech Republic jako validační specialistka a zaměřila svou pozornost na optimalizaci metod pro analýzu PFAS ve vzorcích životního prostředí. Na začátku roku 2022 se stala vedoucí sekce PFAS v pražských laboratořích ALS.

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ultra-Fast Multiresidues Accurate Mass Screening Strategy

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Sensitive Bioanalysis Method for Antisense Oligonucleotides using LC-MS/MS

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

MS imaging enabling visualization of lipid C=C positional isomers in biological tissues using Oxygen Attachment Dissociation (OAD)

Postery
| 2024 | Shimadzu (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

METABOLOMIC PROFILING OF OSTEOBLAST EXTRACELLULAR VESICLES AND MATRIX BOUND VESICLES USING A PROTOTYPE BENCHTOP MULTI REFLECTING TIME-OF-FLIGHT (MRT) MASS SPECTROMETER

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezLCMS týden 26/2024

17 Webinářů: Injekční stříkačky, Multiomický přístup, RapidFire, LNP & DLS/SLS/ELS, DRA & UMA, PFAS, SureDesign, Cary 3500, MS/QQQ, Scitara DLX, CVS, Mnova & ZONTAL, Tech Spotlight, MS -Orbitrap Astral.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na konferenci: Rosteme s chemií

Přijměte pozvání na druhý ročník konference Rosteme s chemií primárně cílené pro mladé chemiky do 35 let (včetně), která se koná ve dnech 27.-28. 6. 2024, v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Česká společnost chemická
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ultra-Fast Multiresidues Accurate Mass Screening Strategy

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Sensitive Bioanalysis Method for Antisense Oligonucleotides using LC-MS/MS

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

MS imaging enabling visualization of lipid C=C positional isomers in biological tissues using Oxygen Attachment Dissociation (OAD)

Postery
| 2024 | Shimadzu (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

METABOLOMIC PROFILING OF OSTEOBLAST EXTRACELLULAR VESICLES AND MATRIX BOUND VESICLES USING A PROTOTYPE BENCHTOP MULTI REFLECTING TIME-OF-FLIGHT (MRT) MASS SPECTROMETER

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezLCMS týden 26/2024

17 Webinářů: Injekční stříkačky, Multiomický přístup, RapidFire, LNP & DLS/SLS/ELS, DRA & UMA, PFAS, SureDesign, Cary 3500, MS/QQQ, Scitara DLX, CVS, Mnova & ZONTAL, Tech Spotlight, MS -Orbitrap Astral.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na konferenci: Rosteme s chemií

Přijměte pozvání na druhý ročník konference Rosteme s chemií primárně cílené pro mladé chemiky do 35 let (včetně), která se koná ve dnech 27.-28. 6. 2024, v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Česká společnost chemická
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ultra-Fast Multiresidues Accurate Mass Screening Strategy

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Sensitive Bioanalysis Method for Antisense Oligonucleotides using LC-MS/MS

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

MS imaging enabling visualization of lipid C=C positional isomers in biological tissues using Oxygen Attachment Dissociation (OAD)

Postery
| 2024 | Shimadzu (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

METABOLOMIC PROFILING OF OSTEOBLAST EXTRACELLULAR VESICLES AND MATRIX BOUND VESICLES USING A PROTOTYPE BENCHTOP MULTI REFLECTING TIME-OF-FLIGHT (MRT) MASS SPECTROMETER

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezLCMS týden 26/2024

17 Webinářů: Injekční stříkačky, Multiomický přístup, RapidFire, LNP & DLS/SLS/ELS, DRA & UMA, PFAS, SureDesign, Cary 3500, MS/QQQ, Scitara DLX, CVS, Mnova & ZONTAL, Tech Spotlight, MS -Orbitrap Astral.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na konferenci: Rosteme s chemií

Přijměte pozvání na druhý ročník konference Rosteme s chemií primárně cílené pro mladé chemiky do 35 let (včetně), která se koná ve dnech 27.-28. 6. 2024, v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Česká společnost chemická
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Ultra-Fast Multiresidues Accurate Mass Screening Strategy

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Sensitive Bioanalysis Method for Antisense Oligonucleotides using LC-MS/MS

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

MS imaging enabling visualization of lipid C=C positional isomers in biological tissues using Oxygen Attachment Dissociation (OAD)

Postery
| 2024 | Shimadzu (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

METABOLOMIC PROFILING OF OSTEOBLAST EXTRACELLULAR VESICLES AND MATRIX BOUND VESICLES USING A PROTOTYPE BENCHTOP MULTI REFLECTING TIME-OF-FLIGHT (MRT) MASS SPECTROMETER

Postery
| 2024 | Waters (ASMS)
Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF
Výrobce
Waters
Zaměření
Metabolomika
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezLCMS týden 26/2024

17 Webinářů: Injekční stříkačky, Multiomický přístup, RapidFire, LNP & DLS/SLS/ELS, DRA & UMA, PFAS, SureDesign, Cary 3500, MS/QQQ, Scitara DLX, CVS, Mnova & ZONTAL, Tech Spotlight, MS -Orbitrap Astral.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na konferenci: Rosteme s chemií

Přijměte pozvání na druhý ročník konference Rosteme s chemií primárně cílené pro mladé chemiky do 35 let (včetně), která se koná ve dnech 27.-28. 6. 2024, v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Česká společnost chemická
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.