LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Různé
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Čt, 25.1.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Změna klimatu je jedním z klíčových problémů naší doby. Prostřednictvím různých akcí v oblasti udržitelnosti, ALS usiluje o dosažení pozitivního dopadu na celkové globální klima.
**Foto:** ALS Czech Republic: EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Foto: ALS Czech Republic: EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Společnost ALS si uvědomuje, že změna klimatu je jedním z klíčových problémů naší doby. Prostřednictvím různých akcí v oblasti udržitelnosti, které vždy spojuje hlavní hodnota ALS, tedy STAROSTLIVOST, usilujeme o dosažení pozitivního dopadu na celkové globální klima.

Společnost ALS se snaží přispět ke zlepšení situace a ochraně životního prostředí pomocí svého vědeckého přístupu, inovací, a využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce schválilo představenstvo společnosti ALS závazek dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2050. Tento závazek je uveden v naší každoroční zprávě o udržitelnosti. Společnost ALS s potěšením sdílí své milníky a cíle i se svými klienty.

Problematika udržitelnosti

V roce 2021 vypracovala společnost ALS svou strategii, která má vést k pozitivnímu ovlivnění klimatu.

Primárním cílem je snížení emisí ve scope 1 a 2 o 40 % do roku 2030. Ke konci fiskálního roku 2023 (březen 2023) společnost ALS již dosáhla snížení o 58 % a dosáhla tak uhlíkové neutrality ve scope 1 a 2, a to s velkým časovým předstihem. Ve stejném měsíci byl projednán a odsouhlasen další klíčový milník společnosti ALS, kdy byl schválen celkový plán dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Na naší mapě k ALS Net Zero 2050 jsou definovány a zobrazeny stěžejní milníky, úspěšně dokončené akce jsou zvýrazněny zeleně.

ALS Czech Republic: ALS Net Zero Roadmap

Další podrobnosti

Současné klíčové projekty zahrnují: nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů z distribuční sítě (využíváme více než 90 % energie z obnovitelných zdrojů ve všech provozech), dále instalaci více než 1,8 MW solárních fotovoltaických systémů na 16 místech, pokračující implementaci našich standardů ALS pro zelené budovy, které jsou zaměřeny na systémy vytápění, izolaci budov, LED osvětlení, energeticky úsporná zařízení a vybavení, přechod na elektrická vozidla (EV) a zapojení zaměstnanců do přijímání klimaticky příznivých praktik s cílem snížit skutečnou energetickou spotřebu.

Závazek společnosti ALS k nulovým emisím uhlíku zahrnuje snížení absolutních emisí scope 1 a 2 o 95 % a emisí scope 3 o 90 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2020. Vzhledem k náročným požadavkům na používání chemikálií, plastů, skleněného laboratorního nádobí a významnému ohřívání a chlazení vzduchu díky používání digestoří, které způsobují částečné cirkulace laboratorního vzduchu, představují vytyčené cíle velmi náročný úkol.

Mapa stanovené cesty (Road Map) společnosti ALS zahrnuje střednědobý cíl snížit absolutní emise skleníkových plynů scope 1 a 2 do roku 2030 o 78 %, ve srovnání s výchozím rokem 2020.

V příštích dvou letech provede společnost ALS nový výpočet emisí skleníkových plynů patřících do scope 3, abychom si ověřili odhad, který byl dokončen ve fiskálním roce 2023. Na základě výsledků bude vypracován akční plán pro dopravu, nákupy zboží/služeb, vznikající opad a dojíždění zaměstnanců do práce. Následně bude pro scope 3 stanoven krátkodobý cíl do roku 2030.

Prioritními akcemi v následujících 5 letech budou:

  • Nakupování elektřiny z obnovitelných zdrojů pro více než 95 % našich provozů.

  • Instalace dalších solárních fotovoltaických systémů (ve fiskálním roce 2024 bylo doposud instalováno 7 systémů, dalších 9 systémů bude dokončeno na začátku fiskálního roku 2025).

  • Přeměna plynových pecí a kotelen na elektrické (kde bude možno).

  • Výběr vozidel s vyšší energetickou účinností; do roku 2030 má být 30 % flotily vozidel hybridních a elektrických.

  • V případě nových laboratoří a při renovacích přechod na směrnice ALS pro zelené budovy (lepší izolace, efektivnější vytápění a chlazení, solární fotovoltaické systémy, vylepšené systémy správy budov).

Jsme rádi, že můžeme sdílet naše závazky se zainteresovanými stranami. Neváhejte kontaktovat vašeho místního zástupce společnosti ALS pro další informace.

ALS Czech Republic: EnviroMail_12 Zpráva o udržitelnosti

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.